Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας – Προϋποθέσεις

Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας  1.Χωριστή κυριότητα ιδρύεται επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου και αναγκαστική συγκυριότητα αποκτώμενη αυτοδικαίως στα μέρη όλου του ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ’ όλους χρήση. Οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορίζονται είτε με συστατική δικαιοπραξία είτε με ιδιαίτερη συμφωνία.   Δύναται η θεμελίωση τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας – Προϋποθέσεις.