Το μοναδικό καταξιωμένο Νομικό Περιοδικό Τροχαίου Ασφαλιστικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης από το 1973, με Σχολιασμένη Νομολογία – Αρθρογραφία, που δεν υπάρχει σε καμία βάση δεδομένων, το οποίο αποτελεί, το αποκλειστικό επιστημονικό έντυπο ενημέρωσης των χιλιάδων μαχόμενων δικηγόρων-δικαστών στο χώρο των Τροχαίων Ατυχημάτων.

  • Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις
  • Δημοσιεύονται αποκλειστικά σχολιασμένες
  • Τα όπλα του αντιδίκου
  • Παρουσίαση της contra νομολογίας
  • Και σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εβδομαδιαία ενημέρωση – Newsletter
Εγώ ο/η _____ επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου και δηλώνω ότι συμφωνώ στην επεξεργασία τους με σκοπό τη εγγραφή μου και την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων sms, και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικών με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, της ΤΝΠ ο Σόλων και την αποστολή newsletters νομολογίας, αρθρογραφίας , νομοθεσίας και νομικών νέων ως και σχετικών στοιχείων για την εκδοση και πληρωμή τιμολογίων σχετικών με την εγγραφή και συνδρομή στην ιστοσελιδα esd.gr, στην ΤΝΠ ο Σόλων, ή και στην ιστοσελίδα - περιοδικό της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου και στην ΤΝΠ Σόλων