facebook

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Περιεχόμενα Τεύχους

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Άρθρα – Απόψεις
1.Η Πρόσφατη Αντικατάσταση του Άρθρου 7 του Ν. 489/1976 (άρθρο 50 του νόμου 4949/2022 – ΦΕΚ Α΄126/30-6-2022) – (Εξαίρεση από την υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του οδηγού – κυρίου – κατόχου ασφαλισμένου κλπ του ζημιογόνου αυτοκινήτου) – ΕΝΝΟΙΑ ΤΡΙΤΟΥ
2. H Διατήρηση σε Ισχύ της Διάταξης του Άρθρου 19 παρ.5 του ν.489/1976 (Περιορισμός της Ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, όταν συντρέχει ως υπόχρεος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ασφαλιστικό Ταμείο, παρά την αντίθεση αυτής προς τη νομοθεσία της Ε.Ε).
Δύο περιπτώσεις καταφανούς παραβίασης του κοινοτικού κεκτημένου στην Ελληνική έννομη τάξη, υπό Γεωργίου Κ. Αμπατζή, Δικηγόρου ε.τ. Σελ. 322

Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ)
Μη λήψη υπόψη των Πρακτικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας που κήρυξε το δικαστήριο αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και τις περιεχόμενες σ΄ αυτά μαρτυρικές καταθέσεις. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης. Σελ. 335

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 100.000 ευρώ
Σπαστική Τετραπληγία – Ανισοκορία – Κατάσταση Κώματος – Αναπηρία 100%
Σελ. 366

Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931)
Σπληνεκτομή
Επιδικάσθηκαν 15.000 ευρώ στον β΄ ενάγοντα και 20.000 ευρώ στον γ΄ ενάγοντα.
Κρίθηκε ότι η αφαίρεση του σπλήνα, δηλαδή αφαίρεση οργάνου το οποίο κατά την ιατρική επιστήμη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι σημαντικό για τις αμυντικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού έναντι λοιμογόνων παραγόντων. Σελ. 349

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) – Απορριπτέα
Απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμο το σχετικό κονδύλιο, με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων παρουσιάζει μόνιμη και διαρκή αναπηρία, που να επιδρά στο μέλλον του. Σελ. 382

Αποθετική Ζημία Παρούσα και Μέλλουσα εφ’ όρου ζωής – Εφάπαξ ΚαταβλητέαΣελ. 367

Αποκλειστικές Νοσοκόμες εφ΄όρου Ζωής (40 έτη) – Πλασματική Δαπάνη
Επιδικαστέο κονδύλιο 216.000 ευρώ, για παθόντα με σπαστική τετραπληγία – άγρυπνο κώμα. Σελ. 367

Αποκλειστική Νοσοκόμος
Πλασματική αμοιβή συμπαραστάτη, συγγενούς του παθόντος, ύψους 400 € το μήνα για την παροχή των υπηρεσιών του επί 8 ώρες κάθε μέρα. Σελ. 351
Δαπάνη Μίσθωσης Οικίας Αρωγού Συμπαραστάτη Μητέρας του Παθόντος
και Δαπάνες Σίτισης και Μετακίνησης αυτής
Ο παθών πάσχει από σπαστική τετραπληγία. Σελ. 368

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης
λόγω Έλλειψης Άδειας Ικανότητας Οδήγησης (άρθρο 6β Ν. 489/1976)
Κρίθηκε καταχρηστικός ο όρος και συνεπώς άκυρος περί εξαίρεσης της ευθύνης της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας. Σελ. 391
(βλ. σχετικά Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ, ετ.) Σελ. 396

Εργασίες Διαμόρφωση Οικίας Παθόντος
Για την ευχερή διαβίωση του παθόντος με αναπηρικό αμαξίδιο. Σελ. 368

Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων
Δεν αποδείχθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο αναίτιο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της ζώνης ασφαλείας δεν ήταν ικανή να περιορίσει την έκταση του τραυματισμού τους λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου. Απορριπτέα η σχετική ένσταση. Σελ. 348

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ
Σπαστική Τετραπληγία – Ανισοκορία – κατάσταση Κώματος – Αναπηρία 100% Σελ. 366

Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ
Διπλωπία – Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή
Σελ. 382

Ηθική Βλάβη 20.000 € στον β’ ενάγοντα – 30.000 € στον γ΄ ενάγοντα

Σπληνεκτομή – Μετατραυματικό Σοκ Σελ. 349

Κράνος Μοτοσικλετιστή
Απόρριψη Ένστασης Συνυπαιτιότητας 60% λόγω μη Χρήσης Κράνους
Πέριξ του τόπου του ατυχήματος δεν ανευρέθη προστατευτικό κράνους. Κρίθηκε όμως ότι η πλήρης απουσία εκδορών και θλαστικών τραυμάτων εξωτερικά της κεφαλής του παθόντος, μαρτυρά, ότι ο παθών φορούσε πράγματι προστατευτικό κράνος. Σελ. 366

Κράνος Μοτοσικλετιστή Έλλειψη Κατάλληλου Κλειστού Τύπου
Η παράλειψη αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τις προκληθείσες σωματικές βλάβες που υπέστη ο παθών στη στοματική κοιλότητα, στα ζυγωματικά και στη μύτη. Κρίθηκε συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% στην επέλευση των εν λόγω σωματικών βλαβών που υπέστη. Σελ. 381

Περιορισμός Καταψηφιστικού Αιτήματος εν μέρει σε Αναγνωριστικό
Ανατροπή της διάταξης της εκκαλουμένης, με την οποία η αγωγή είχε απορριφθεί ως αόριστη με αιτιολογία την αντίφαση μεταξύ ιστορικού και αιτητικού σχετικά με τα αιτηθέντα ποσά, δεδομένου ότι από το Εφετείο κρίθηκε πως επρόκειτο για παραδεκτό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος. Σελ. 347
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων
Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής – Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα Κυκλοφορίας
Αποκλειστική υπαιτιότητα της Βουλγαρικής υπηκοότητας οδηγού που παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο θανών τη στιγμή που αυτός επιχειρούσε σύννομη προσπέραση του προπορευόμενου αυτοκινήτου. Σελ. 347

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και Μοτοσικλέτας
Προσπέραση από Δεξιά ενόψει ύπαρξης Προπορευόμενου Οχήματος
Ακινητοποιημένου με πρόθεση Αριστερής Στροφής
Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο ότι στο αντίθετο ρεύμα πορείας παρέμενε ελεύθερο, επιχείρησε να διασχίσει όλο το ωφέλιμο πλάτος του αντιθέτως ρεύματος της Ε.Ο. για να εισέλθει κάνοντας στροφή αριστερά.. Κατά τη στιγμή εκείνη όμως άλλη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. είχε εν τω μεταξύ φθάσει στη διασταύρωση και διήρχετο δεξιά του έμπροσθεν και αριστερά αυτής προπορευόμενου ομορρόπως οχήματος. Έτσι, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους. Σελ. 365

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων
Παραβίαση Κίτρινου Παλλόμενου Σηματοδότη – Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα
Συνυπαιτιότητα 80% του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος όταν προσέγγιζε στη διασταύρωση με πρόθεση να στρίψει αριστερά και ενώ είχε στην πορεία του κίτρινο αναλάμπον, δεν ανέκοψε την ταχύτητά του (30χλμ/ω), ούτε παραχώρησε την προτεραιότητα στην αντιθέτως κινούμενη στην ευθεία οδό μοτοσικλέτα. Συνυπαιτιότητα 20% και του ενάγοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, διότι οδηγούσε με υπερβολική για την περιοχή ταχύτητα 60 χλμ/ω αντί των 50 χλμ/ω. Σελ. 381

Τόκοι Υπερημερίας
Επιδικαστέοι από την επομένη ημέρα της επίδοσης στο εναγόμενο στις 16.12.2020 της προγενέστερης παρόμοιας αγωγής της ενάγουσας που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη για τυπικό λόγο δυνάμει της υπ’ αρ. 1080/2021 οριστικής απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου. Σελ.369

Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία)
Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο
α) Για τις αξιώσεις των συγγενών του αναίτιου θανόντος οδηγού (κατοίκων Ελλάδος), ως το δίκαιο του τόπου όπου επήλθε η άμεση ζημία τους (ψυχική οδύνη). β) Για τις αξιώσεις των δύο επιβατών Ελληνικής καταγωγής στο αυτοκίνητο του αναίτιου θανόντος οδηγού, κατοίκων Ελλάδος και προσωρινά διαμενόντων λόγω σπουδών στην Βουλγαρία, ως το δίκαιο του τόπου με τον οποίο η αδικοπραξία εμφανίζει στενότερο σύνδεσμο. Σελ. 347

Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ
Στους συγγενείς του αναίτιου θανόντος οδηγού, ηλικίας 28 ετών, επιμεριζόμενα: Ανά 80.000 € στους δύο γονείς, ανά 40.000 € στα δύο αδέλφια, 10.000 € στη γιαγιά. Σελ. 348