Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Ισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι Συνυπαίτιος και ο έχων Προτεραιότητα

Ισόπεδοι Οδικοί Κόμβοι Συνυπαίτιος και ο έχων Προτεραιότητα

Ισόπεδοι Οδικοί ΚόμΒοι Συνυπαίτιος και ο έχων Προτεραιότητα (1)

Μπορεί να κριθεί συνυπαίτιος ο οδηγός οχημάτος ο οποίος ενώ έχει προτεραιότητα εισερχόμενος σε ισόπεδο οδικό κόμβο, δεν ρύθμισε την ταχύτητά του ώστε να αποφύγει τυχόν ατύχημα επί του κόμβου. (παράβ. άρθρ. 26 παρ.1 ΚΟΚ, 300 και 914 του ΑΚ).

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας