facebook
Τ.Ν.Π. ο Σόλων Πράσινο Πορτοκαλί

1.Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου εντός Σχεδίου Πόλεως

   Κτήση Κυριότητας

Ο καλόπιστος νομέας αρκεί να αποδείξει την περίληψη του ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως,

την κτήση της νομής του, την έλλειψη διατάραξής της και την συμπλήρωση των 30 ετών

πριν  το Ν.3172/2003.

2.Αδιάλειπτη και χωρίς καμία όχληση άσκηση της Νομής του ακινήτου διανοία κυρίου επί τριάκοντα (30) έτη

Απορριπτέα ένσταση του Δημοσίου περί  ύπαρξης κακής πίστης.

Την ύπαρξη κακής πίστης υποχρεούται να αποδείξει το Δημόσιο.

 

Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου εντός Σχεδίου Πόλεως

Κτήση Κυριότητας

Ο καλόπιστος νομέας αρκεί να αποδείξει την περίληψη του ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως, την κτήση της νομής του, την έλλειψη διατάραξής της και την συμπλήρωση των 30 ετών πριν το Ν.3172/2003

Από της διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3127/2003, σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως, συνάγεται ότι, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, εφόσον νέμεται το ακίνητο αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ενώ στο χρόνο της νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων του, που διανύθηκε με τις προϋποθέσεις, δηλαδή, την αδιατάρακτη νομή, την έλλειψη κακής πίστης και την περίληψη του ακινήτου σε σχέδιο πόλεως. Βάσει και όσων ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 1042, για την έννοια της καλής πίστης, ο νομέας θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε καλή πίστη, όταν δεν τον βαρύνει βαρεία αμέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα και η πεποίθησή του αυτή να υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης της νομής του ακινήτου. Ο επικαλούμενος έναντι του Δημοσίου κυριότητα, η οποία έχει αποκτηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, αρκεί να αποδείξει την περίληψη του ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως, την κτήση της νομής του, την έλλειψη διατάραξής της και τη συμπλήρωση των τριάντα ετών πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3127/2003. Αντίθετα, την ύπαρξη κακής πίστης του, υποχρεούται να αποδείξει το Δημόσιο, καθόσον, από της διατάξεις του νόμου αυτού καθιερώνεται κανόνας διακωλυτικός της κτήσης κυριότητας, οπότε η απόδειξή του βαρύνει το Δημόσιο, που την επικαλείται.

Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου

Αδιάλειπτη και χωρίς καμία όχληση άσκηση της Νομής του ακινήτου διανοία κυρίου επί τριάκοντα (30) έτη

Απορριπτέα ένσταση του Δημοσίου περί ύπαρξης κακής πίστης

Την ύπαρξη κακής πίστης υποχρεούται να αποδείξει το Δημόσιο

 

Η ένσταση του εκκαλούντος Δημοσίου για ύπαρξη κακής πίστης της εφεσίβλητης και των δικαιοπαρόχων της δεν αποδείχθηκε, δεδομένου ότι το Δημόσιο δεν προσκόμισε άλλα στοιχεία, εκτός από μία αίτηση της εφεσίβλητης της το Τμήμα Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής για έκδοση παραχωρητηρίου, με ημερομηνία 19-3-2007 και μία αίτηση της μητέρας της εφεσίβλητης της το ίδιο Τμήμα Πρόνοιας, με ημερομηνία 25-9-2006, με την οποία ζητούσε στοιχεία από φάκελλο ομόρου ακινήτου. Οι ενέργειες, της, αυτές, οι οποίες έγιναν στην προσπάθεια αναγνώρισης της νομής επί του επιδίκου, δεν σημαίνουν αναγκαστικά και ύπαρξη κακής πίστης, ενόψει και του ότι η τριακονταετής νομή της είχε συμπληρωθεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που δεν έκανε δεκτή την κύρια παρέμβαση του εκκαλούντος Δημοσίου και συνάμα διέταξε την πιο πάνω διόρθωση στο Βιβλίο Κτηματολογίου, δεν έσφαλε ούτε ως της την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν.3127/2003, ούτε ως της την εκτίμηση των αποδείξεων.

Απόφ.Μον.Εφ……

Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας