facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Τ.Ν.Π. NEWSLETTER NEW TEMPALTE

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ         

        Της Βαρβάρας Πάπαρη,Εφέτη Λάρισας,μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.1756/1988,όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ.8 άρθρ.6 Ν.2408/1996 “2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των μεν δικαστικών λειτουργών με προεδρικό διάταγμα, των δε υπαλλήλων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται κάθε δύο (2) χρόνια, κατά μήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων.” Το διάταγμα αυτό εκδίδεται ύστερα από γνώμη:  α. για τους δικαστικούς λειτουργούς: αα. των πολιτικών –  ποινικών  δικαστηρίων,  του  προέδρου  και  του εισαγγελέα  του Αρείου  Πάγου,  που  λαμβάνουν  υπόψη αντιστοίχως τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που  διευθύνουν  τα  εφετεία και τις εισαγγελίες εφετών…«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευόμενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.» Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρου 40 Ν.4111/2013.Σημειώνεται  ότι  υποστηρίχθηκε από δικηγορικούς συλλόγους,ότι τόσο ο νόμος 1756/1988 όσο και ο μεταγενέστερος νόμος 2408/1996, που τροποποίησε τον πρώτο νόμο, κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την απλή γνώμη του προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντί αποφασιστικής αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, για ζήτημα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, όπως αυτό της κατανομής των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 26, 87 και  90 του Συντάγματος (προσφυγές κατά του ΠΔ/τος 30/2013 «Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας», οι οποίες συζητήθηκαν  στην Επταμελή  σύνθεση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ την 2/3/2017).

Η καταμέτρηση της υπηρεσιακής εργασίας, η οποία επιχειρήθηκε στο παρελθόν, όταν έγινε ανακατανομή των θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας (βλ.ΠΔ/τα30/2013,63/2014,72/2014,146/2014 και 66/2016), δεν υπήρξε ορθή, διότι διενεργήθηκε σε περιόδους αποχής των δικηγόρων από την εργασία τους,ενώ δεν λήφθηκε υπόψη η υπερφόρτωση των δικασίμων λόγω των διατάξεων του Ν. 4335/2015 που ισχύουν από 1-1-2016,σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4446/2016 για την καταβολή παράβολου σε περίπτωση αιτήματος αναβολής.Σε κάθε περίπτωση η καταμέτρηση εκείνη δεν ανταποκρίνεται πλέον στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα περισσότερα δικαστήρια της χώρας.Σε άλλα δικαστήρια ο φόρτος εργασίας είναι φυσιολογικός και διαχειρίσιμος και σε άλλα υπερβολικός και οδηγεί σε εξουθένωση των συναδέλφων. Η δε πίεση που ασκείται σε υπερχρεωμένους συναδέλφους για την έκδοση των αποφάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, δεν συμβάλλει καθόλου στην ταχύτερη διεκπεραίωση της εκκρεμούς εργασίας τους,παρά μόνο αυξάνει την εργασιακή τους υπερένταση,με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την υγεία τους και για την ποιότητα της εργασίας τους.Επιβάλλεται,επομένως, η κατανομή νέων,καθώς και η ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα με βάση αντικειμενικά και όχι άλλου είδους κριτήρια,όπως πχ πιέσεις  τοπικών παραγόντων. Τα στοιχεία ροών της τελευταίας τριετίας και των εκκρεμών κατά την 31.12.2017 υποθέσεων είναι γνωστά και είναι στη διάθεση όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και δεν χρειάζεται να τα παραθέτουμε κάθε φορά για λόγους εντυπωσιασμού.

Πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι συνθήκες εργασίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ξεπερνούν κάθε φαντασία και δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διάσπασής του.Ελπίζω ο Υπουργός να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον και για τα άλλα δικαστήρια που στενάζουν.Γνωρίζει,εξάλλου, τα προβλήματα και τόνισε ότι άμεσα θα υπάρξει στελέχωση όλων των δικαστηρίων της χώρας από προσωπικό. Η Ένωσή μας,πάντως, με σχετικά έγγραφά της, τον Οκτώβριο του 2016 και τον Μάρτιο του 2017 και προφορικά,διά των εκπροσώπων της,έχει ζητήσει επανειλημμένως την αύξηση των θέσεων των δικαστικών λειτουργών και την άμεση κάλυψη των κενών που δημιουργούνται.Ας προστεθεί και το αίτημα για ανακατανομή των οργανικών θέσεων.

                           Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία

                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                       Βαρβάρα Πάπαρη

                                 Εφέτης,μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

Πηγή: http://dikastis.blogspot.gr

Για να δείτε την ανανεωμἐνη σελίδα της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου  πατήστε εδώ

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές της  Τ.Ν.Π. ο ΣΟΛΩΝ ότι μέσα στο πρὠτο δεκαήμερο του 2018 ολοκληρώθηκε η μέγαλη αναβάθμιση που είχε ανακοινωθεί.

ΠροσοχήΣε καμία άλλη βάση δεδομένων δεν υπάρχει η Νομολογία της Τ.Ν.Π. ο Σόλων Power By Google

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους πάνω απο 10.000 χρήστες για την εμπιστοσύνη τους.

Δείτε παρακάτω την εικόνα που πρώτο αντικρύζει ο χρήστης, μόλις βάλει τους κωδικούς του, καθώς και τις βασικές οδηγίες που του δίνονται για να πάρει adhoc Σχολιασμένη Νομολογία – Αρθρογραφία.

Τ.Ν.Π. NEWSLETTER NEW TEMPALTE

 Σας καλωσορίζουμε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων Σχολιασμένης Νομολογίας Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου By Google 
 Είναι χρήσιμο για εσάς να παρακολουθείται συχνά την ολιγόλεπτη επίδειξη λειτουργίας 
Πατώντας εδώ  Για τις αναζητήσεις των λημμάτων σας ακολουθείστε τις παρακάτω βασικές οδηγίες    Πληκτρολογείτε τα λήμματα σας ΠΑΝΤΑ με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες και ΠΑΝΤΑ θα πρέπει όλες οι λέξεις να είναι σωστά τονισμένες.

  1. Προσοχή: Πάντοτε πρέπει να αφήνουμε ένα χαρακτήρα κενό ανάμεσα σε κάθε λέξη.
  2. Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ σύμβολα όπως αστερίσκους – παύλες κ.λπ.
  3. Για να φτάσουμε σε αποφάσεις ad hoc πληκτρολογούμε πρώτα την λέξη που επιθυμούμε και εξειδικεύουμε προσθέτοντας λέξη-λέξη μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα αφήνοντας πάντα μεταξύ των λέξεων ένα κενό και προσέχοντας να είναι όλες οι λέξεις σωστά τονισμένες. Π.χ.(εάν πληκτρολογήσουμε το λήμμα ηθική βλάβη θα λάβουμε 522 σχολιασμένες αποφάσεις. Εάν εν συνεχεία προσθέσουμε δίπλα το λήμμα αναπηρία θα μας περιορίσει σε 169 αποφάσεις. Προσθέτοντας στην συνέχεια το λήμμα ακρωτηριασμός θα μας περιορίσει σε 16 αποφάσεις . Τέλος εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο την αναζήτηση μας βάζοντας το λήμμα κάτω άκρου φτάνουμε σε 9 ad hoc αποφάσεις που αφορούν παθόντα που διεκδικεί ηθική βλάβη έχοντας αναπηρία με ακρωτηριασμό κάτω άκρου.)
  4. Για να πάρουμε τις contra αποφάσεις σχετικά με το λήμμα αναζήτησης μας δηλαδή τις αντίθετες αποφάσεις πληκτρολογούμε δίπλα στο λήμμα αναζήτησης την λέξη (απορριπτέα). Έτσι διευκολύνονται οι αναζητήσεις από πλευράς εναγόμενου η διερευνούμε τις πιθανές θέσεις του αντιδίκου.
  5. Για την αναζήτηση άρθρων Αστικού Κώδικα πληκτρολογήστε πάντοτε σύμφωνα με το παράδειγμα (π.χ. Για την αναζήτηση του άρθρου του αστικού κώδικα ΑΚ 932 πληκτρολογούμε ακ 932 δηλαδή γράφουμε με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες τα γράμματα ακ και αφήνουμε πάντα ένα κενό και μετά γράφουμε τον αριθμό του σχετικού άρθρου.
  6. Για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων επιλέγουμε μία μικρή φράση δίπλα στο πλήκτρο της αναζήτησης με την ένδειξη σύνθετη αναζήτηση και στην συνέχεια επιλέγουμε με το βελάκι στο παραθυράκι με την ένδειξη 10 αποτελέσματα και το κάνουμε 100 ούτως ώστε να μας προβάλλονται τα αποτελέσματα αντί ανά 10 αποφάσεις να προβάλλονται ανά 100.
  7. Για αναζήτηση φράσεων και όχι απλώς λέξεων απλά βάζουμε την σχετική φράση μέσα σε εισαγωγικά πατώντας shift διπλό τόνο (“), είναι το σύμβολο που αντιστοιχεί στο πλήκτρο του τόνου όταν πατήσουμε σύγχρονος το shift. Για να είμαστε βέβαιοι ότι η αναζήτηση μας έχει γίνει σωστά θα πρέπει οι λέξεις- λήμματα αναζήτησης μας να προβάλλονται υπογραμμισμένες με ενιαίο κίτρινο χρώμα. Εάν υπογραμμίζονται με διαφορετικό χρώμα η κάθε λέξη σημαίνει ότι η αναζήτηση μας έχει γίνει όχι ως ενιαία φράση αλλά ξεχωριστά η κάθε λέξη.
  8. Για αναζήτηση άρθρων η αποφάσεων ανά δικαστήριο επιλέγουμε το πλήκτρο δεξιά από το παράθυρο που γράφουμε τα λήμματα αναζήτησης μας με την ένδειξη ΟΛΑ και πατώντας το βελάκι, μας ανοίγουν όλες οι υποκατηγορίες που μπορούμε να επιλέξουμε. Για περισσότερα αποτελέσματα συστήνουμε να έχετε στις αναζητήσεις σας την επιλογή ΟΛΑ.
  9. Για να ταξινομείτε τα αποτελέσματα με χρονολογική σειρά πατήστε πάνω στην φρασούλα πάνω Δεξιά στην κάθε σελίδα των αποτελεσμάτων σας με την ένδειξη Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας ή Ταξινόμηση βάση σχετικότητας Που βρίσκεται επάνω δεξιά και κάτω από τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

                     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:210.9824002 6977.000500 6977.257580

                                                                                                  Καλές αναζητήσεις.

                                                              ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                                                                         Με τη δύναμη του Google Search Appliance