facebook

Κράνος Μοτοσικλετιστή Έλλειψη – Ένταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Δεκτή σε ποσοστό 70% – Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ –  Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 100.000 ευρώ (Αναπηρία 90% εφ’ όρου Ζωής)  – Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ.

 

  1. Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΦ και Μοτοσικλέτας

          Παραβίαση ΣΤΟΠ

         Άδεια Ικανότητας Οδηγού Μοτοσικλέτας – Έλλειψη

         Δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος

 

  1. Αποδεικτικά Μέσα Συνθηκών Τροχαίου Ατυχήματος

          Βιντεοληπτικό Υλικό

 

  1. Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

         Ένταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Δεκτή  σε ποσοστό 70%

         Βλ. κατωτέρω Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ.

 

  1. Αποκλειστική Νοσοκόμος η Μητέρα για τις ανάγκες του κριθέντος αναπήρου εφ’ όρου Ζωής σε ποσοστό 90%

 

  1. Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ

 

  1. Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ

         Εγκεφαλικές Βλάβες – ποσοστό Αναπηρίας 90%  εφ’ όρου Ζωής

 

  1. Τόκοι Επιδικίας

  

(Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Οκτώβριος 2021)

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΦ αυτοκινήτου, ο οποίος, παραβιάζοντας πινακίδα ΣΤΟΠ εξήλθε αμφιταλαντευόμενος ως προς την  κίνησή του σε κεντρική λεωφόρο, δίδοντας τη εντύπωση ότι δεν θα συνεχίσει την πορεία του, γιατί είδε τον καθέτως κινούμενο ενάγοντα  (οδηγό της μοτοσικλέτας), αλλά κατόπιν αντί να σταματήσει, αύξησε την ταχύτητα του, για να περάσει κάθετα απέναντι, μη δίνοντας έτσι στον ενάγοντα τη δυνατότητα να αποφύγει τη σύγκρουση μολονότι προσπάθησε αποφευκτικό ελιγμό. Το γεγονός δε άτι ο ενάγων (οδηγός της μοτοσικλέτας)  δεν ήταν εφοδιασμένος με άδεια οδήγησης, δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα (παράβαση διατάξεων  των άρθρ. 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 παρ. 1 ΚΟΚ).

 

Αποδεικτικά Μέσα Συνθηκών Τροχαίου Ατυχήματος

Βιντεοληπτικό Υλικό

 

Οι συνθήκες του ατυχήματος προκύπτουν από μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και από  βιντεοληπτικό υλικό που χορηγήθηκε από κάμερες παρακείμενου καταστήματος.

 

Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

Ένταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Δεκτή  σε ποσοστό 70% (1)

 

  Ο  υπό δικαστική συμπαράσταση από την μητέρα του ενάγων (παθών), υπέστη μεταξύ άλλων, σοβαρή βλάβη από τραύμα κεφαλής, το οποίο οφείλεται και στη μη χρήση κράνους. Το ποσοστό συνυπαιτιότητας στην επέλευση του τραυματισμού του κρίθηκε σε 70%, δεκτής γενομένης της ένστασης συντρέχοντος πταίσματος, που προβάλλει η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία.

(Βλ. κατωτέρω Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ. Σελ. 554)

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος η Μητέρα για τις ανάγκες του κριθέντος αναπήρου εφ’ όρου Ζωής σε ποσοστό 90%

 

Ο ενάγων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του εκτός εντατικής στο νοσοκομείο για 76 ημέρες, είχε ανάγκη τρίτου προσώπου, το οποίο εκτελούσε χρέη αποκλειστικού νοσοκόμου, καθώς ήταν ανίκανος να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, να κινηθεί και να αυτοεξυπηρετηθεί καθ’ οιοδήποτε τρόπο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω της κατάστασης του, (άγρυπνο κώμα), οι ανάγκες του καλύπτονταν εν μέρει από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της νύχτας όμως είχε ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμας. Την ανάγκη αυτή, κάλυπτε η μητέρα του ενάγοντος, ενώ αν χρησιμοποιούσε τρίτο πρόσωπο, για δυο βάρδιες θα κατέβαλε 100 ευρώ ημερησίως, μειούμενο κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του (70%), ήτοι 30 ευρώ ημερησίως χ76 ημέρες = 2.280 ευρώ.

 Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, νοσηλευόμενος κατ’ οίκον, είχε και πάλι την ανάγκη τρίτου προσώπου. Και κατά το χρονικό αυτό διάστημα, των 6 μηνών και 23 ημερών χρέη αυτού του είδους εκτελούσε και πάλι η μητέρα του ενάγοντος, με εντατικοποίηση των προσπαθειών της, Αν καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα προσλάμβανε άλλο πρόσωπο προς παροχή υπηρεσιών βοηθού – νοσοκόμου, θα δαπανούσε, το ποσό των 80,00 ευρώ ημερησίως, ήτοι συνολικά το ποσό των (203 ημερών Χ 80,00 ) = 16.240 ευρώ, μειούμενο κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του (70%), ήτοι ποσό 4.872 ευρώ, της καταβολής του οποίου ποσού δεν απαλλάσσεται ο υπόχρεος προς αποζημίωση κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ, αφού η οικειοθελής εκ μέρους των οικείων του προσφορά των υπηρεσιών αυτών, δεν αποβαίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, προς όφελος του. Με βάση τα προσκομιζόμενα ιατρικά έγγραφα και το αναγνωρισθέν ποσοστό αναπηρίας εφ’  όρου ζωής, 90%, συνάγεται ότι για το χρονικό διάστημα από 21-02-2021 έως 20-02-2023, η κατάσταση του ενάγοντος δεν, πρόκειται να μεταβληθεί και η αναγκαιότητα βοήθειας τρίτου προσώπου παραμένει, καθώς δεν μπορεί να αναταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες του. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές, ανέρχεται σε 2.400 ευρώ μηνιαίως, μείον το ποσοστό συνυπαιτιότητας (70%) = 720 ευρώ μηνιαίως χ 24 μήνες = 17.280 ευρώ.

 

Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ (2)

 

 Ο ενάγων, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και της νοσηλείας του της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας, στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση των βλαβών από τις οποίες δεν ανένηψε, κριθείς σε ποσοστό 90% ανάπηρος  εφ’ όρου ζωής, υπέστη ηθική βλάβη, για την ανόρθωση της οποίας πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 60.000 ευρώ.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ

Εγκεφαλικές Βλάβες – ποσοστό Αναπηρίας 90%

εφ’ όρου Ζωής (2)

 

 Αναφορικά  ως προς την αξίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά, ιδία δε από την πιστοποίηση αναπηρίας ΕΦΚΑ, 90%, εφ’ όρου ζωής, ότι ο ενάγων παρουσιάζει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες οι οποίες είναι μόνιμες  και βαίνουν επιδεινούμενες και αποκλείουν την εξέλιξη του, καθώς δεν θα μπορεί να εργαστεί, ούτε να έχει φυσιολογική κοινωνική και προσωπική ζωή. Συνεπώς επηρεάζεται δυσμενώς η μελλοντική οικονομική του κατάσταση, ως και η επαγγελματική και κοινωνική του εξέλιξη, αλλά και η ψυχοσύνθεση του, λόγω και της ηλικίας του (17 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος). Επομένως, κατόπιν συνεκτίμησης του είδους και της φύσης της πάθησης του παθόντος, των συνεπειών και επιπτώσεων των προβλημάτων αυτών στο μέλλον του, την ηλικία του ενάγοντος, καθώς και της υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στον τραυματισμό του, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, το ποσόν των 100.000 ευρώ, ως εύλογο κατ’ άρθρ. ΑΚ 931.

 

 

Τόκοι Επιδικίας (2)

 

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας.

 

 

Απόφ…..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας