facebook
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας
Έλλειψη Άδειας Ικανότητας Οδήγησης
Μέθη Οδηγού Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών
Αναιρετική Διαδικασία
κατ΄ άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ
Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης
για ευθεία παράβαση  κανόνος ουσιαστικού δικαίου

Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄ άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ

 

Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης

για ευθεία παράβαση  κανόνος ουσιαστικού δικαίου

 

 Η μη εφαρμογή κανόνος ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας, ενώ έπρεπε ο κανόνας αυτός να εφαρμοστεί καθώς και το αντίστροφο, ιδρύει λόγο αναιρέσεως από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Η παραβίαση του κανόνα δικαίου εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή του.

 

Η αμέλεια ως προϋπόθεση ευθύνης

προς αποζημίωση από αδικοπραξία

 

 Οι έννοιες της αμέλειας και της υπαιτιότητας είναι νομικές και η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς την συνδρομή ή όχι συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νομική, η οποία ανάγεται , στην ορθή ή μη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας , των διδαγμάτων της κοινής πείρας, στην αόριστη έννοια της αιτιώδους συνάφειας, η παραβίαση των οποίων ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.

  

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας

Έλλειψη Άδειας Ικανότητας Οδήγησης

Μέθη Οδηγού

Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών (1)

 

  Αποκλειστική υπαιτιότητα του άνευ αδείας ικανότητας οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος (2,82 γρ/l αίματος), αλλά και κοκαϊνης (σε συγκέντρωση 5000 ng/ml ούρων και 120 ng/ml αίματος), και οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, παραβίασε διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με κανονικώς κινούμενο ΙΧΕ όχημα.

 

Απορρίπτεται ο εκ του άρθ.559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως εφόσον κρίθηκε ότι το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, τόσο ως προς την αποκλειστική υπαιτιότητα του υπαίτιου οδηγού της μοτ/τας για το ένδικο ατύχημα, διαλαμβάνοντας με σαφήνεια και πληρότητα τα συγκροτούντα την έννοια της αμελείας περιστατικά, που επέδειξε ο ως άνω οδηγός στην πρόκληση του εν λόγω τροχαίου ατυχήματος, σε συνδυασμό με τις παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίες βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα.

 

Υποχρέωση Κίνησης

στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος (1)

άρθρ.16 παρ.1  ΚΟΚ

 

Η ανωτέρω διάταξη που επιβάλλει οδήγηση στο άκρο δεξιό θεσπίσθηκε για να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των κινουμένων στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων.

 

 Εν προκειμένω κρίθηκε, ότι η οδήγηση πλησίον της διαχωριστικής γραμμής δεν μπορεί να συνδεθεί με την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στην αιφνίδια είσοδο μοτοσυκλέτας στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που δεν επέτρεψε και στον κανονικώς κινούμενο οδηγό ΙΧΕ έγκαιρης αντίδρασης, (διενέργεια αποφευκτικού ελιγμού, τροχοπέδηση). 

 

Ζώνη Ασφαλείας

Απορριπτέα η σχετική Ένσταση

 

 Κρίθηκε ότι η παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν συνδέεται αιτιωδώς με τον θανάσιμο τραυματισμό των επιβατών του οχήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης συρρικνώθηκε ολόκληρο το εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να υποστεί κάκωση της κεφαλής, του θώρακος και της κοιλίας εκ των οποίων επήλθε ο θάνατος του, ενώ η συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, η οποία έπασχε από καρδιοπάθεια, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης υπέστη καρδιακή ανακοπή και απεβίωσε την ίδια ημέρα. 

  

Κράνος – Έλλειψη

Απορριπτέα η σχετική Ένσταση

 

  Απορρίπτεται ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως Εφετειακής απόφασης που απέρριψε την σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας της θανασίμως τραυματισθείσας συνεπιβαίνουσας μοτοσυκλέτας – λόγω έλλειψης κράνους –  δεχθείσα ότι  η εκτίναξη της συνεπιβάτιδας σε απόσταση 40,50 μέτρων από το σημείο σύγκρουσης, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και οι σοβαρές κακώσεις θώρακος θα επέφεραν το θάνατό της, ακόμη και αν αυτή φορούσε κράνος, το οποίο υπό τις περιστάσεις αυτές δεν θα μπορούσε να την προστατεύσει αποτελεσματικά.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1. Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών

 Υπαιτιότητα 80% της οδηγού ΙΧΕ η οποία υπό των επίδραση οπιούχων παραγώγων (μορφίνης και κωδεΐνης), που προκαλούν αίσθημα χαλαρότητας και κατάσταση υπνηλίας, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της εισερχόμενη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί μετωπικά με λεωφορείο ΚΤΕΛ. ΑΠ 448/2013 ΕΣυγκΔ 2014/90

 Παράσυρση Μεθυσμένης Πεζής εκτός Διαβάσεως υπό Μεθυσμένου Οδηγού – χρήστη κοκαϊνης. Υπαιτιότητα 50% του εν μέθη οδηγού (σε ποσοστό 0,27 ml/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,51 ml/l κατά τη δεύτερη μέτρηση, ενώ κατά τη μέθοδο της αιμοληψίας ποσοστό 0,24 γραμμάρια ανά 1000 κ.εκ. (λίτρο) αίματος, καθώς και παρουσία μεταβολιτών κοκαίνης), ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής, δεν αντελήφθη την παρουσία γονατισμένης εντός του οδοστρώματος πεζής, με αποτέλεσμα να την εκλάβει ως αντικείμενο και να την παρασύρει εγκλωβίζοντάς την κάτω από το αυτοκίνητό του, σε απόσταση 2,9 χιλιομέτρων (παράβαση διατάξεων των άρθρων 12, παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3, 20 παρ. 1, 42 παρ. – του ΚΟΚ). Εφ.Αθ.3744/2014 ΕΣυγκΔ 2014/307

 

2. Υποχρέωση κίνησης στο άκρο δεξιό της οδού (αρθρ.16 παρ.1 ΚΟΚ)

 Η υποχρέωση πορείας στο δεξιό της οδού έχει τεθεί για να εξασφαλίσει την ακώλυτη κυκλοφορία αυτών που κινιούνται στο ίδιο ρεύμα και όχι για αποφυγή σύγκρουσης  με αυτόν που παραβιάζοντας την πινακίδα STOP εισέρχεται στο ρεύμα πορείας του κανονικώς κινουμένου. ΑΠ.192/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/259, Εφ. Αθ. 1958/2014 ΕΣυγκΔ 2014/6, Εφ. Κερκ.  282/2007 ΕΣυγκΔ 2008/380, Εφ.Λαμ. 187/2007 ΕΣυγκΔ 2009/246, Εφ.Κερκ. 282/2007, ΕΣυγκΔ 2008/380.

  

Απόφ. ΑΠ…..

μέθη οδηγού

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας