facebook

“Έτοιμοι για όλα” δηλώνουν δικηγόροι και διοικητικοί δικαστές. Ο νέος δικαστικός χάρτης που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα Διοικητικά Δικαστήρια, προκαλεί την κατηγορηματική διαφωνία τους στο ενδεχόμενο κατάργησης ορισμένων σχηματισμών.

Αφορμή για τις νέες αντιδράσεις στάθηκε,η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης για συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τον σχεδιασμό του νέου οδικού χάρτη για την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων και η οποία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της.

Άμεση υπήρξε για άλλη μία φορά η αντίδραση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υποστηρίζοντας πως «το μείζον πρόβλημα στη Διοικητική Δικαιοσύνη, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι γεωγραφικό, αλλά ουσιαστικό, οικονομικό και δικονομικό».

Παράλληλα, σε απόφασή της τονίζει ότι «η Συντονιστική Επιτροπή είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης Διοικητικών Δικαστηρίων, που λειτουργούν σήμερα. Αντίθετα, θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία τουλάχιστον ενός Διοικητικού Πρωτοδικείου σε κάθε νομό της χώρας».

Από την πλευρά του το Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κατήγγειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης για αιφνιδιαστικές αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και πορίσματα κατάργησης διοικητικών δικαστηρίων.

«Επισημαίνουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι οι διοικητικοί δικαστές θα αποκρούσουν οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης διοικητικών δικαστηρίων και ότι φέρει πλέον το ίδιο αποκλειστικά την ευθύνη για όλες τις περαιτέρω εξελίξεις» υποστηρίζει η Ένωση.

Νέος δικαστικός χάρτης: Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει  την απόλυτη αντίθεσή της στο περιεχόμενο του πορίσματος της Ομάδας εργασίας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου ΣτΕ Μιχ. Πικραμένου, σχετικά με την λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με το οποίο προτείνεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση διοικητικών δικαστικών σχηματισμών  και η μετατροπή τους σε Δικαστήρια τηλεματικής.

Όπως έχει επισημάνει ήδη η Ολομέλεια, τα προβλήματα που αφορούν στην Διοικητική Δίκη απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση. Δεν χωρούν αποσπασματικές λύσεις και παρεμβάσεις μόνο διοικητικού χαρακτήρα. Απαιτείται αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη των δικαστικών σχηματισμών, αναδιάρθρωση του κανονιστικού πλαισίου του κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, επιτάχυνση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και όχι μόνο απρόσφορες οργανωτικές διατάξεις. Απαιτείται σοβαρός διάλογος όλων των εμπλεκομένων φορέων, ο οποίος για να έχει στοιχεία ουσιαστικής τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας απαιτεί να έχουν περιέλθει σε γνώση όλων των φορέων συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα για κάθε δικαστικό σχηματισμό και δικαστικό λειτουργό, ώστε να μπορούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Το μείζον πρόβλημα στη Διοικητική Δικαιοσύνη, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι γεωγραφικό, αλλά ουσιαστικό, οικονομικό και δικονομικό.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης Διοικητικών Δικαστηρίων, που λειτουργούν σήμερα. Αντίθετα, θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία τουλάχιστον ενός Διοικητικού Πρωτοδικείου σε κάθε νομό της χώρας.

Η Ολομέλεια έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με σκοπό την ορθή και ταχεία απονομή της, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Οι επόμενες κινήσεις των δικηγόρων

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

– Να συγκληθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία των Προέδρων,  η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τη λήψη αποφάσεων αντίδρασης στην επιχειρούμενη κατάργηση Δικαστικών σχηματισμών.

– Να προγραμματιστεί συνάντηση με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την ανταλλαγή απόψεων επί του άνω ζέοντος προβλήματος.

– Να ζητήσει γνωμοδοτήσεις από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την συμβατότητα ή μη της τηλεματικής δίκης με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, που προβλέπουν τις αρχές της προφορικότητας, της δημοσιότητας της συζήτησης και της (τοπικής) εγγύτητας για τη λειτουργία της δίκαιης δίκης.

– Να ερευνήσει τη δυνατότητα ανάθεσης στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υλοποίηση εστιασμένης έρευνας ως προς τη γνώμη των δικηγόρων για τα προβλήματα της δικαιοσύνης, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών κατά την απονομή δικαιοσύνης, την ενδεχόμενη εφαρμογή ενός «δικαστικού Καλλικράτη».

– Να συγκροτηθεί Επιτροπή από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προκειμένου να διατυπωθούν συνολικές και λεπτομερείς παρατηρήσεις επί του άνω πορίσματος.

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Κανένας διάλογος για τις αλλαγές

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε και η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών σχετικά με το σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο για μια ακόμη φορά αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν επιθυμεί κανέναν διάλογο με τους διοικητικούς δικαστές για θέματα που αφορούν στην ίδια την ύπαρξη των διοικητικών δικαστηρίων» επισημαίνεται σε αυτήν.

«Με αιφνιδιαστικές υπουργικές αποφάσεις συγκροτούνται «επιτροπές» χωρίς να προβλέπεται η συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των διοικητικών δικαστών και στις οποίες διαμοιράζονται «πορίσματα» για την κατάργηση διοικητικών δικαστηρίων. Επισημαίνουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι οι διοικητικοί δικαστές θα αποκρούσουν οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης διοικητικών δικαστηρίων και ότι φέρει πλέον το ίδιο αποκλειστικά την ευθύνη για όλες τις περαιτέρω εξελίξεις» καταλήγει η Ένωση.