Αρχική Νομολογία Δικονομικά φλέγοντα θέματα ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

 Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής (άρθρ. 224 ΚΠολΔ,, εάν με το δικόγραφο της αγωγής γίνεται μεν επίκληση της αμέλειας του εναγομένου και  επιτρεπτώς συγκεκριμενοποιείται αυτή από το δικαστήριο της ουσίας

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας