facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Δημιουργία Μητρώου Πολιτών. Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του. Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Νόμος 4508/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 200/22.12.2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 30
Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Μητρώου Πολιτών
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 116 του ν. 4483/2017 (Α ́107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.».

 

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α ́ 88). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του 
άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.».

NOMOΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 115
Δημιουργία Μητρώου Πολιτών
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται και τηρείται πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από:
α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195),
β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του
ν. 344/1976 (Α΄ 143) και
γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η κατάρτιση του Μητρώου Πολιτών αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων, στην οποία εντάσσονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 και η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων.

3. Η βάση δεδομένων Μητρώου Πολιτών δημιουργείται σε αρχικό στάδιο από τη μετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3274/2004, στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ιδίου Υπουργείου.

4. Πριν από τη μετάπτωση των δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου, οι Δήμοι μεριμνούν για την ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3274/2004 όλων των εκκρεμών εγγραφών δημοτολογίου τους που έχουν καταχωριστεί στις τοπικές βάσεις δεδομένων δημοτολογίου, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στο ως άνω κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

 

Άρθρο 116
Λειτουργία, ενημέρωση στοιχείων και διαχείριση Μητρώου Πολιτών
1. Η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον ενταχθούν στο μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 119.

2. Στο Μητρώο Πολιτών τηρείται ιστορικό όλων των κινήσεων των εξουσιοδοτημένων χρηστών και των μεταβολών που αυτές επιφέρουν στα πληροφοριακά δεδομένα της κεντρικής βάσης.

3. Η διαχείριση και υποστήριξη της εύρυθμης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για την παροχή εξουσιοδότησης στους κατά την παράγραφο 1 χρήστες του συστήματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αφενός της εξουσιοδότησης των χρηστών του Μητρώο Πολιτών και αφετέρου του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτό από τους αρμόδιους υπάλληλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που αφορούν στη μετάπτωση των δεδομένων, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, η πολιτική ασφάλειας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αφορούν στην ακεραιότητα, ασφάλεια και προστασία των τηρούμενων πληροφοριακών δεδομένων.

«Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.».

Άρθρο 117
Φιλοξενία πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθεται η φιλοξενία του Μητρώου Πολιτών σε κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές τρίτου φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει και τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην πολιτική ασφάλειας της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της ως άνω ανάθεσης περιλαμβάνονται σε προγραμματική σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η οποία περιέχει τουλάχιστον τα εξής, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50):
α) περιγραφή των τηρούμενων δεδομένων,
β) επίπεδα υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας συστήματος και δεδομένων,
γ) αναλυτική περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας του υπευθύνου επεξεργασίας,
δ) διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης του εκτελούντα την επεξεργασία προς τους συμβατικούς όρους,
ε) ρήτρες παραβίασης συμβατικών όρων και
στ) ακριβή στοιχεία και διαδικασίες ελέγχου τρίτων.

Άρθρο 118
Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών – διαπιστευμένοι φορείς
1. Διαπιστευμένοι φορείς στο Μητρώο Πολιτών ονομάζονται οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται ηλεκτρονικά και έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής. Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διαπιστευμένους φορείς πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο σκοπός της παρεχόμενης πρόσβασης στους διαπιστευμένους φορείς, καθώς και τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες για την τήρηση των όρων διασύνδεσης και χρήσης του Μητρώου Πολιτών.
4. Οι όροι της προηγούμενης παραγράφου για τη διασύνδεση και χρήση του Μητρώου Πολιτών καθορίζονται λεπτομερώς σε πρωτόκολλα συνεργασίας που καταρτίζονται και υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του νομίμου εκπροσώπου εκάστου διαπιστευόμενου φορέα. Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός της πρόσβασης, τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών στα οποία παρέχεται πρόσβαση, ο τρόπος αξιοποίησης και χρήσης αυτών, οι ειδικότεροι όροι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και οι ειδικότερες παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες.
5. Φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν πρόσβαση με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (web services) στα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3274/ 2004 και της παρ. 3 του άρθρου 8Α του ν. 344/1976, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα του Μητρώου Πολιτών με ανάλογο τρόπο και για όσο χρόνο απαιτείται για τη διαπίστευσή τους.
6. Στο Υπουργείο Εσωτερικών τηρείται μητρώο των κατά τα ανωτέρω διαπιστευμένων φορέων. Το μητρώο αυτό δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Άρθρο 119
Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών
1. Τα στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία αντλούν μέσω διαδικτυακής διεπαφής από το Μητρώο Πολιτών οι κατά το άρθρο 119 διαπιστευμένοι φορείς έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ μόνο για τους σκοπούς εκάστου φορέα.
2. Μετά την οριστική ένταξη στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 1, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Εθνικού Δημοτολογίου, καθώς και τα αντίγραφα αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που προβλέπονται από τις οικείες ειδικότερες διατάξεις, εκτυπώνονται αποκλειστικά μέσω του Μητρώου Πολιτών, φέρουν χαρακτηριστικό ασφάλειας, που παράγεται αυτόματα από αυτό και έχουν την αποδεικτική δύναμη που τους προσδίδουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), του άρθρου 17 του ν. 3274/ 2004 και του άρθρου 12 του ν. 344/1976, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 120
Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου
1. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών παύει η υποχρέωση των Δήμων για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων δημοτολογίων. Τα υπάρχοντα χειρόγραφα κλείνονται με πράξη του Δημάρχου, η οποία προσυπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο του Δήμου για τα Δημοτολόγια και φυλάσσονται επιμελώς στην έδρα του Δήμου.
2. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών παύει η υποχρέωση των Δήμων να ενημερώνουν τις υφιστάμενες τοπικές βάσεις δεδομένων δημοτολογίου. Η ενημέρωση των στοιχείων δημοτολογίου και ληξιαρχικών πράξεων γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω επιγραμμικής σύνδεσης (on line) των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μητρώο Πολιτών».
3. Μετά την κατά τα ανωτέρω παύση λειτουργίας των τοπικών βάσεων λειτουργίας δημοτολογίου των Δήμων, ως δημοτολόγιο εκάστου Δήμου νοείται το σύνολο των δημοτολογικών εγγραφών αυτού, που είναι καταχωρισμένες στην κεντρική βάση δεδομένων του Μητρώου Πολιτών.

Άρθρο 121
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς
1. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, που απαιτείται από τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα στα οριζόμενα στο άρθρο 119.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 122
Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει, αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πολίτη, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις τηρούμενες εγγραφές και τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών που τον αφορούν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και διοικητικές διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος.

Άρθρο 123
Άσκηση ελέγχου από Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές
1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 7 του ν. 344/1976 (Α΄143) έλεγχος διενεργείται και στα τηρούμενα στο Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργείται και μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διασύνδεσης των αρμόδιων Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του παραπάνω ελέγχου.

Άρθρο 124
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς το Εθνικό Δημοτολόγιο, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ως προς την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των χρηστών τους, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

«Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α ́ 88). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του 
άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.».

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.».

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να επανακαθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος αποστολής των πληροφοριακών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57). Στην περίπτωση αυτή καταργείται η υποχρέωση αποστολής ανά δίμηνο των σχετικών καταστάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων.

Πηγή:http://www.odigostoupoliti.eu