facebook

1.Μη Καταβολή Μισθωμάτων από Δυστροπία Μισθωτή

2.Παράλειψη Έκδοσης και Χορήγησης

    Εξοφλητικών Αποδείξεων Είσπραξης Μισθωμάτων

 3.Ένσταση Εξόφλησης Μισθωτή (άρθρ. 416 ΑΚ)

     Δεκτή ως Βάσιμη η Ένσταση

 

Εν προκειμένω, η πληττόμενη δέχθηκε πως με βάση τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού η καταβολή των μισθωμάτων θα έπρεπε να αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή, πλην όμως η δικονομική αυτή συμφωνία καταργήθηκε στην συνέχεια ατύπως, καθώς ο ενάγων εισέπραττε πάντοτε το μίσθωμα σε μετρητά, χωρίς να εκδίδει και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις, γεγονός που αποδέχθηκε και η εναγομένη, λόγω της εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους από την  μακρόχρονη, (επί 20ετία), γνωριμία και την συνεργασία τους και πριν ακόμα υπογραφεί η ένδικη σύμβαση.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε την προβαλλόμενη ένσταση εξόφλησης βάσιμη, δεχόμενο ότι με εξαίρεση ορισμένες αποδείξεις, που έφεραν υπογραφή στην θέση της πληρώτριας, οι λοιπές, που είτε αφορούσαν χρονικό διάστημα που συνομολογήθηκε από τον ενάγοντα ότι εξοφλήθηκαν τα μισθώματα, είτε αφορούσαν το επίδικο χρονικό διάστημα δεν έφεραν καμία υπογραφή και, επομένως, δεν ήταν πρόσφορες προς απόδειξη είτε της καταβολής είτε της μη καταβολής των μισθωμάτων στα οποία αναφέρονται. Εξάλλου, η εναγομένη επικαλέστηκε και προσκόμισε πρόχειρο σημείωμα, το οποίο έφερε την μη αμφισβητούμενη υπογραφή του ενάγοντα, από το οποίο προέκυψε ότι αυτός έλαβε διάφορα ποσά που αντιστοιχούσαν σε μηναία μισθώματα, γεγονός που δεν αμφισβήτησε ειδικά ο ενάγων, ούτε καταλόγισε τα ποσά αυτά σε τυχόν προγενέστερες άλλες οφειλές, και, επομένως, συνομολογήθηκε ότι έλαβε τα αντίστοιχα μισθώματα, χωρίς μάλιστα να χορηγήσει τις σχετικές αποδείξεις στην εναγομένη. Η μη χορήγηση αποδείξεων επιβεβαιώθηκε και από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων της εναγομένης. Αντιθέτως, ο μάρτυρας του ενάγοντα, ουδέν συγκεκριμένο γεγονός περί της καταβολής του μισθώματος κατέθεσε, καθώς καθ΄ ομολογία του, δεν παρευρίσκονταν σε καμία συναφή συναλλαγή και η όποια πληροφόρησή του προερχόταν αποκλειστικά από τον ενάγοντα. Τέλος, ο ενάγων επικαλέστηκε και προσκόμισε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015-2018, καθώς και τις δηλώσεις του – αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας προς την ΑΑΔΕ, από τα οποία προέκυψε, ότι δήλωσε ως εισπραχθέντα όλα τα μισθώματα του έτους 2017, γεγονός που δεν δικαιολογείται υπό την εκδοχή της μη εισπράξεώς τους. Αλλά και για το έτος 2018, που δήλωσε ανείσπραχτα μισθώματα ποσού 5.550 ευρώ, οι σχετικές δηλώσεις του δεν έγιναν σε ανύποπτο χρόνο, αλλά επτά περίπου μήνες μετά την λήξη της ένδικης μισθωτικής συμβάσεως, ενώ κατά την διάρκεια αυτής ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε για καθυστερούμενα μισθώματα.

 

Απορρίπτει έφεση …

Απόφ. Μον. Εφ…….

              

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας