Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας – Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη

Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας – Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη

1.Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας
 
Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη Συνάγεται ως Καταγγελία της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
Οφείλεται η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης
2.Σύναψη Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου 
Προθεσμία άσκησης αγωγής αποζημίωσης  μισθωτού εντός εξαμήνου
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας