facebook

1.Μονομερής Μεταβολή των Όρων Σύμβασης Εργασίας – Μείωση Αποδοχών –    Πότε θεωρείται βλαπτική – Δικαιώματα Εργαζομένου

2.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκτή η Επαναφορά των Πραγμάτων στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την εκτέλεση

«Εν προκειμένω συντρέχει περίπτωση μείωσης των αποδοχών  του εργαζομένου με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο όρισε ως ανώτατο όριο ακαθάριστων αμοιβών για όλο το Προσωπικό το ποσό αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας προέβλεπε και παρείχε την ευχέρεια στη Διοίκηση της να καθορίζει τις αποδοχές, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση καθορίστηκαν και αποτέλεσαν όρο της συμβάσεως εργασίας καθενός των εναγόντων».

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εν προκειμένω το Εφετείο ήταν υποχρεωμένο να προσφύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, προκειμένου να διαπιστώσει την αληθινή έννοια του ανωτέρω κρίσιμου όρου του Κανονισμού, ο οποίος αποτέλεσε περιεχόμενο των καταρτισθεισών συμβάσεων εργασίας των αναιρεσιβλήτων, δεν προσέφυγε στους ερμηνευτικούς αυτούς κανόνες, τους οποίους ούτε τους ίδιους, ούτε τις διατάξεις που τους περιέχουν αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφαση του, ούτε και από το περιεχόμενο της απόφασης συνάγεται ότι έκανε χρήση αυτών. Αντίθετα, δέχθηκε, συνταχθέν με τις θέσεις των αναιρεσιβλήτων, ότι, ενώ παρέχεται από τον Κανονισμό η ευχέρεια στη Διοίκηση να καθορίζει τις αποδοχές κατά την πρόσληψη, δεν παρέχεται η ευχέρεια σ’ αυτή να τις καθορίσει και με μείωση, παρόλο που κάτι τέτοιο, ούτε απαγορεύεται, ούτε αποκλείεται από τον Κανονισμό, χωρίς ωστόσο να έχει προσφύγει στους ερμηνευτικούς αυτούς κανόνες. Με τον τρόπο αυτό το Εφετείο παραβίασε (με τη μη εφαρμογή τους) τους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, οι οποίοι περιέχονται στα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ. Ιδρύεται επομένως, ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, όπως ορθά εκτιμάται, ο πρώτος λόγος αναίρεσης και που σε κάθε περίπτωση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τον Αρειο Πάγο, αφού πρόκειται για σφάλμα συναγόμενο από την ίδια την απόφαση (άρθρο 562 παρ. 2 β’ ΚΠολΔ), σύμφωνα με το άρθρο 562 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν. 4335/2015, διάταξη η οποία εξυπηρετεί την απονομή του δικαίου, διότι δεν είναι ορθό να μένει άθικτη εσφαλμένη νομικά απόφαση εξ’ αιτίας του ότι δεν προτάθηκε ορθά ο προσήκων λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 245/2018, ΑΠ 80/2004, ΑΠ 1447/2002).

Δεκτή η Επαναφορά των Πραγμάτων στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την εκτέλεση

Αναιρείται η υπ’ αριθμ. 3571/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Απόφ. ΑΠ……

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας