facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Νέα εγκύκλιος για την εκκαθάριση εισφορών στα μπλοκάκια

Νέα εγκύκλιος για την εκκαθάριση εισφορών στα μπλοκάκια

Άλλη μία εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εισφορών του 2017. Αυτή τη φορά… αφορά τους παράλληλα απασχολούμενους και τα μπλοκάκια. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει:

1) Διαδικασία εκκαθάρισης επί παράλληλης άσκησης μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης/δραστηριότητας

Κατά την έναρξη εισφοροδότησης κάθε έτους και μέχρι τη διενέργεια της εκκαθάρισης για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη το ασφαλιστέο εισόδημα (ΚΦΑ) του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους, όπως αυτό χορηγείται από την ΑΑΔΕ, για τις ασφαλιστέες πηγές εισοδημάτων.

Στις περιπτώσεις που παράλληλα με τη μη μισθωτή δραστηριότητα συντρέχει και μισθωτή απασχόληση, οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια υπολογίζονται οι εισφορές από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης .

Για τη διενέργεια της εκκαθάρισης λαμβάνονται υπόψη -ως εισόδημα- οι μηνιαία εισφοροδοτούμενες αποδοχές μισθωτού κατά το έτος εισφοροδότησης, όπως αυτές δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους, κατά τα γνωστά, από τη μη μισθωτή δραστηριότητα.

Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών, Επίδομα Αδείας καθώς και εφάπαξ καταβολές στον απασχολούμενο μισθωτό (πχ bonus), τα οποία δεν αφορούν συγκεκριμένους μήνες απασχόλησης αλλά συνολικά την παροχή μισθωτής εργασίας, αθροίζονται και επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες για τους οποίους προκύπτει μισθωτή απασχόληση.

– Προσδιορίζονται μηνιαίως οι ιδιότητες ασφάλισης, κατά το έτος εισφοροδότησης (μη μισθωτού ή παράλληλα μισθωτού και μη μισθωτού).

– Πραγματοποιείται υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών, σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, τις μηνιαίες αποδοχές.

– Υπολογίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν προς εξόφληση εισφορών του έτους εισφοροδότησης, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων από τη μη μισθωτή δραστηριότητα και λοιπές Πιστώσεις και Χρεώσεις.

Από τη σύγκριση των ανωτέρω ποσών (καταβλητέες – καταβληθείσες εισφορές) προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, το οποίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 21/2018 ΕΦΚΑ, περί πιστωτικού, μηδενικού και χρεωστικού υπολοίπου.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αντίστοιχα για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συγχρόνως ασκούν και άλλη μη μισθωτή δραστηριότητα. Ειδικά για το έτος 2017, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμες οι αποδοχές μέσω ΑΠΔ, για τα πρόσωπα αυτά ως εισόδημα ελήφθη το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 2017 στην ΑΑΔΕ.

2) Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών αμειβομένων με μπλοκάκι

Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς καθώς και οι υπόχρεοι καταβολής για τις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) και απασχολούνται σε ένα ή έως δύο εργοδότες. Ειδικότερα, οι μηνιαίες εισφορές υπολογίζονται επιμερίζονται μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου και δηλώνονται μέσω ΑΠΔ.

Προσδιορίζονται οι καταβλητέες εισφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι:

• Τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, και ως εκ τούτου, η ανώτατη και κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών προσδιορίζεται από το άρθρο 39 Ν.4387/2016.

• Εάν η κατώτατη βάση καλύπτεται από τις μηνιαίες αποδοχές, αναζητείται μόνο εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ΟΑΕΔ (10€).

• Εάν υπολείπονται της κατώτατης βάσης, προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ κατώτατης βάσης και μηνιαίων αποδοχών και επί αυτής υπολογίζονται οι εισφορές. Επιπλέον αναζητείται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10€).

3) Διαχείριση υπολοίπου εκκαθάρισης 2017

Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε 5 μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως την 31.12.2018.

Πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση αποκλειστικά στον ιστότοπο ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης → Εκκαθάριση) έως 31.12.2018.

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων εφόσον έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, συμψηφίστηκε με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Στις περιπτώσεις που το υπόλοιπο της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών.

4) Ασφαλιστική Ενημερότητα

Μετά την εκκαθάριση εισφορών επί πολλαπλής άσκησης δραστηριότητας/απασχόλησης, οι ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:

– Τις εισφορές έως 2016

– Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης προηγούμενων ετών (σήμερα 2017)

– Ως τρέχουσες εισφορές (σήμερα 2018), το κατ’ ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην κατώτατη, κατά περίπτωση, μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αποδοχές ή, εφόσον αυτές υπολείπονται της κατώτατης βάσης υπολογισμού, και τις διαφορές που πρέπει να καταβάλλονται.

– Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές, κατά τα προαναφερόμενα.

Ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει μαζί με την αίτησή του, να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κ.λπ.) από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού και αφετέρου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τρέχοντος έτους. (Μηνιαίες αποδοχές προηγούμενων ετών είναι πλέον διαθέσιμες).

Η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει εξάμηνη διάρκεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών στις οποίες η διάρκεια θα είναι μηνιαία.