Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί υλικών ζημιών Ολική Καταστροφή Οχήματος Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005 Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος – Μενέλαος Τζέλης

Ολική Καταστροφή Οχήματος Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005 Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος – Μενέλαος Τζέλης

Η αποκατάσταση των υλικών ζημιών του οχήματος καθίσταται ασύμφορη , καθόσον υπερβαίνει κατά πολύ την προ της συγκρούσεως αγοραία αξίας του έχει επηρεαστεί η όλη μηχανική του ισορροπία καθιστώντας επισφαλή την επανακυκλοφορία του. Για τον λόγο αυτό ο ενάγων ιδιοκτήτης του οχήματος κατέθεσε τις πινακίδες κυκλοφορίας του, αιτούμενος την οριστική διαγραφή από τα μητρώα οχημάτων.