facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης ΟΣΕ – Ευθύνη Πτώση επιβάτη από αμαξοστοιχία Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου Ψυχική Οδύνη Επεδικάσθησαν 30.000 ευρώ στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα Ανά 5.000 ευρώ σε καθένα από τα εγγόνια ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.40

ΟΣΕ – Ευθύνη Πτώση επιβάτη από αμαξοστοιχία Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου Ψυχική Οδύνη Επεδικάσθησαν 30.000 ευρώ στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα Ανά 5.000 ευρώ σε καθένα από τα εγγόνια ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.40

ΟΣΕ – Ευθύνη
Πτώση επιβάτη από αμαξοστοιχία
εξαιτίας ανοίγματος της θύρας λόγω φθαρμένου μηχανισμού του κλείθρου της
Αποκλειστική υπαιτιότητα ΟΣΕ και των προστηθέντων αυτού οργάνων (τεχνίτου, υπευθύνου προς επιθεώρηση – προϊστάμενου της αμαξοστοιχίας και των συνοδών αυτής) για τον θάνατο επιβάτη που προκλήθηκε από τη πτώση αυτού από αμαξοστοιχία.
Συγκεκριμένα τη στιγμή που η αμαξοστοιχία διέρχονταν από σημείο, όπου η σιδηροτροχιά παρουσιάζει μία μεγάλη στροφή προς τα αριστερά ως προς την κατεύθυνση των συρμών, ο θανών επιβάτης βγαίνοντας από το χώρο της τουαλέτας, που βρίσκεται στο προθάλαμο της κλινάμαξας, πλησίον της οπίσθιας δεξιάς θύρας, και λόγω της πίεσης της φυγοκέντρου δύναμης, έχασε το βηματισμό του και επέπεσε επί της οπίσθιας δεξιάς, όπως ήταν η πορεία του τρένου θύρας, η οποία, λόγω του φθαρμένου μηχανισμού του κλείθρου της άνοιξε, με αποτέλεσμα να πέσει αυτός από την αμαξοστοιχία και να υποστεί βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία της οποίας, ως μοναδικής ενεργούς αίτιας επήλθε, μετά κάποιες ώρες, ο θάνατος του.
Πέραν όμως της αντικειμενικής ευθύνης του ΟΣΕ, ως προστήσαντος των προαναφερομένων προσώπων, υπάρχει και υποκειμενική ευθύνη καθότι ιδιοκτήτης της αμαξοστοιχίας και υπόχρεος ως εκ της επικινδυνότητας που απορρέει, από τη φύση της, την χρήση και εκμετάλλευση αυτής, στην λήψη ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την εξουδετέρωση των σχετικών κινδύνων, παρέλειψε να λάβει αυτά, η δε παράλειψη του αυτή είναι παράνομη, αφού αντίκειται στην καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη,
Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι η εναγομένη, μολονότι γνώριζε ή σε κάθε περίπτωση όφειλε να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία και τα βαγόνια αυτής ήταν παλαιότατης κατασκευής (έτους 1960), όπως και οι μηχανισμοί κλιδώματος των θυρών, γεγονός που, παρά τη συντήρηση τους, που εν προκειμένω ήταν εμφανώς πλημμελής, μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, δεν απέσυρε το ανωτέρω επικίνδυνο όχημα από την κυκλοφορία.
Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι η εναγομένη, λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω αμαξοστοιχία, δεν διαθέτει ηλεκτροπνευματικό σύστημα κλεισίματος και κλειδώματος των πλευρικών της θυρών, αναγκαίου πλέον για την ασφάλεια των επιβατών στη σύγχρονη εποχή μας, ως υποχρεούται πλέον από 1.1.2000, με βάθη τους κανονισμούς που κατευθύνουν την αμοιβαία χρήση των βαγονιών και των βαγονιών με φρένο (πέδη) στη διεθνή κυκλοφορία, αναγκάστηκε να σταματήσει τα δρομολόγια αυτά προς το εξωτερικό.
Η απόφαση, πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, κατά το μέρος που διαλαμβάνεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή εκτέλεση και η επιβράδυνση αυτής (εκτέλεσης) είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην πρώτη ενάγουσα, ως προς το ποσό αυτό (βλ. και ΟλΑΠ 24/2004 Α Δημοσίευση Νόμος, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η επέκταση των προνομίων που καθιερώνει ο Κώδικας περί Δικών του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση κήρυξης προσωρινά εκτελεστής απόφασης στον ΟΣΕ).
Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου
Ψυχική Οδύνη
Επεδικάσθησαν
30.000 ευρώ στην σύζυγο του θανόντος Ανά 15.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα Ανά 5.000 ευρώ σε καθένα από τα εγγόνια

Απόφ. Πολ.Πρωτ.Ξάνθης 101/2004 Πρόεδρος: Γραμμάτια Μίχου Εισηγητής: Ελένη Τοπούζη
Δικηγόροι:Ιωάννης Παπαχριστόπουλος Χρήστος Πατούνος Σταματία Μπάρτζου – Βαοιλική Ζαλίδα