facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Δημοσίευση της Ετήσιας Ανασκόπησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Εισαγωγή από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Αχιλλέα Κ. Αιμιαλιανίδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Δημοσίευση της Ετήσιας Ανασκόπησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Εισαγωγή από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Αχιλλέα Κ. Αιμιαλιανίδη

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη δημοσίευση της Ετήσιας Ανασκόπησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία καλύπτει τις κύριες δραστηριότητες της Σχολής μας κατά το έτος 2019.

Η Σχολή συγκροτείται από δύο τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης· κατά συνέπεια, η παρούσα έκδοση καταλαμβάνει και τους τρεις πυλώνες της Σχολής, ήτοι τη νομική, τις πολιτικές επιστήμες και τη διακυβέρνηση.

Η Νομική Σχολή είναι μια από τις πλέον δραστήριες στην ευρύτερη περιοχή, όπως επιβεβαιώνεται και από τις ενδεικτικά παρατιθέμενες εντός της ανά χείρας ανασκόπησης δραστηριότητες, παρέχοντας στους αποφοίτους της εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για τον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων της καθημερινότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019, τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού μας προσωπικού επιδόθηκαν σε υψηλότατης ποιότητας διδακτικές δραστηριότητες, πρωτοποριακή έρευνα και εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προώθησαν έτι περισσότερο την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει γενικά τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Τμήμα Νομικής προσφέρει πτυχίο νομικής με τρεις διαφορετικές επιλογές: (1) ελληνικό δίκαιο, (2) κυπριακό δίκαιο και (3) αγγλόγλωσσο πρόγραμμα αγγλικού δικαίου.

Το πτυχίο νομικής χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, καθώς επιδιώκει την παροχή συγκριτικής νομικής εκπαίδευσης και την διδασκαλία όλων των μαθημάτων ενός συστήματος ηπειρωτικού δικαίου (ελληνικού δικαίου), κοινοδικαίου (αγγλικού δικαίου) και μικτού δικαίου (κυπριακού δικαίου).

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης προσφέρει, επίσης, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρεται ένα μεγάλο εύρος επιλογών: LLM με κατεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων ή στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, το οποίο προσφέρεται τόσο συμβατικά, όσο και εξ αποστάσεως, MA στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, το οποίο επίσης προσφέρεται τόσο συμβατικά, όσο και εξ αποστάσεως, κοινό μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο προσφέρεται ως εξ αποστάσεως πρόγραμμα, κοινό MΑ στο Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και MA στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και MA στη Δημόσια Διοίκηση, τα οποία αμφότερα προσφέρονται τόσο συμβατικά, όσο και εξ αποστάσεως, με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος.

Σε διδακτορικό επίπεδο, η Σχολή προσφέρει διδακτορικό στη Νομική, διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, διδακτορικό στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και διδακτορικό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση από κοινού με τα Πανεπιστήμια της Πάδοβα, του Ζάγκρεμπ και του Δυτικού Σίδνεϋ.

Στόχο μας αποτελεί η περαιτέρω εδραίωση της θέσης μας τόσο εντός του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο κι εντός του περιβάλλοντος της Κύπρου ως ηγέτιδας σχολής επί ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, αλλά και η διατήρηση και διαρκής διεύρυνση και εμβάθυνση των δικτύων συνεργασίας μας και των συνεργειών μας με άλλα ιδρύματα, στην Κύπρο και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των κυβερνητικών φορέων.

Περαιτέρω, σκοπεύουμε να προωθήσουμε την ενασχόληση των μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού με υψηλής ποιότητας διδακτικές δραστηριότητες και καινοτόμες ερευνητικές δράσεις επί των πεδίων επιστημονικού ενδιαφέροντός τους, ούτως ώστε, μέσω του έργου μας, να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Προς τούτο, επιδιώκουμε συνεχώς τη δημιουργία, διατήρηση και ενίσχυση ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για διεθνείς φοιτητές, μέσω της κατάρτισης και προσφοράς προγραμμάτων σπουδών, είτε συμβατικών είτε εξ αποστάσεως, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις και εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα και την εξειδίκευση της Σχολής μας στο πεδίο των συγκριτικών σπουδών και στη διασύνδεση δικαίου, πολιτικής, διακυβέρνησης και τεχνολογίας.

Περαιτέρω, η Σχολή μας υποβάλλει ανταγωνιστικές ερευνητικές προτάσεις, επιδιώκοντας διεθνή χρηματοδότηση για τα ερευνητικά της έργα, διοργανώνει διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις συνδεδεμένες προς αυτή δεξαμενές σκέψης και τα συνεργαζόμενα ερευνητικά ιδρύματα.

Πληροφορίες για εγγραφή στη Νομική σχολή : https://www.unic.ac.cy/el/law-llb-4-years/

Πηγή : https://www.unic.ac.cy/el/school-of-law/