Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου «ως αγνώστου» Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο – Ανακριβής Εγγραφή – Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής

Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου «ως αγνώστου» Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο – Ανακριβής Εγγραφή – Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7
1. Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου «ως αγνώστου»
Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο – Ανακριβής Εγγραφή
Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής με την αναγραφή των εναγόντων ως συγκύριων του ακινήτου κατά ποσοστό 50/64
(συμβόλαιο αγοράς) – Απόρριψη αίτησης ως προς τα 8/64 εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου (Έκτακτη χρησικτησία) 
Καταβολή του τιμήματος για την αγορά των 8/64 χωρίς  σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας.
 
2.Ερημοδικία Ενάγοντος λόγω μη Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου
Δεκτή η Έφεση εξομοιούμενου ως προς τα αποτελέσματα με την καταργηθείσα Ανακοπή Ερημοδικίας
 
3.Χρησικτησία επί Ακινήτου
Νόμιμη η Αγωγή καταχώρησης μετά  από Διόρθωση Σχετικής Εγγραφής 
στα Κτηματολογικά Γραφεία
 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας