Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Παράνομη Προσβολή Νομής – Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής- Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού

Παράνομη Προσβολή Νομής – Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής- Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού

ΑΑΑ 2
1.Παράνομη Προσβολή Νομής – Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής περί διατάραξης της Νομής (άρθρ.989 ΑΚ) και περί αποβολής από αυτή  (άρθρ.984 ΑΚ)
 
2.Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού Δεν αποτελεί προσβολή δικαιώματος επί της οδού η αποβολή ή διατάραξη της νομής ακινήτου 
   διότι απαιτεί υλική επενέργεια επί αυτού 
 
3.Νομότυπη Επίδοση Αναίρεσης με Θυροκόλληση(άρθρ.567 παρ.2 ΚΠολΔ)
   Απουσία αναιρεσείουσας – Συζητείται  η υπόθεση ωσάν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι
 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας