Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Παραβίαση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών – Υποχρεώσεις Εργοδότη – Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση έμμισθης Εντολής

Παραβίαση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών – Υποχρεώσεις Εργοδότη – Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση έμμισθης Εντολής

1.Ειδική Διαδικασία Διαφορών για Αμοιβές από την παροχή Εργασίας 
 
2. Νομοθετικό Πλαίσιο της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών
    Υποχρεώσεις Εργοδότη
 
3. Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση 
    έμμισθης Εντολής 
 
4. Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας
 
5. Παραβίαση της Αρχής της ίσης Μεταχείρισης 
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ’ άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ 
 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας