facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Περιμένετε την Οδική Βοήθεια πάνω από μία ώρα; Πρόστιμο έως 20.000 ευρώ!

Περιμένετε την Οδική Βοήθεια πάνω από μία ώρα; Πρόστιμο έως 20.000 ευρώ!

Τ.Ν.Π. NEWSLETTER NEW TEMPALTE

Του Γιώργου Κ. Ανδρή

Βαριά πρόστιμα για τις εταιρείες Οδικής Βοήθειας προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης που κατατέθηκε στην Βουλή την Τρίτη 9 Ιανουαρίου και αναμένεται να ψηφιστεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 216 κάθε εταιρεία οδικής βοήθειας υποχρεούται να πηγαίνει στο σημείο που καλεί ο πελάτης το αργότερο εντός μιας ώρας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί.

Μάλιστα σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 ευρώ!

Με το συγκεκριμένο άρθρο το υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει μια «τάξη» στο χάος που επικρατεί στον κλάδο της οδικής βοήθειας στην Ελλάδα και οι καταγγελίες σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr πέφτουν «βροχή» στις αρμόδιες Αρχές.

Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές οι συνδρομητές εταιρειών Οδικής Βοήθειας έχουν βρεθεί προ εκπλήξεων όταν πραγματικά χρειάζονται να μεταφερθεί το ακινητοποιημένο όχημά τους στο τόπο διαμονής τους είτε από άλλη πόλη εντός Ελλάδας, είτε από το εξωτερικό με αποτέλεσμα να αντιληφθούν πως στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων υπάρχουν τέτοιοι όροι που δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ ότι τους έχουν δεχθεί…

Επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αναμονή κάποιου οχήματος οδικής βοήθειας μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ την μία ώρα…

Πάντως οι εταιρείες Οδικής Βοήθειας έχουν προθεσμία 6 μηνών ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας και η δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το άρθρο 216 του πολυνομοσχεδίου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Άρθρο 216

Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44)

Το άρθρο 1 του ν.3651/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Ορισμοί

Οδική βοήθεια οχημάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε όχημα σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:

(α) Η επί τόπου επισκευή του οχήματος.

(β) Η μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.

(γ) Η μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και η μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση οδικής βοήθειας.

(δ) Η μεταφορά του οχήματος, καθώς και του οδηγού και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής βοήθειας.

Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος.

Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

Μέσα οδικής βοήθειας οχημάτων είναι ο υλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων.

Σύμβαση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η συμφωνία για την παροχή οδικής βοήθειας από την επιχείρηση προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την επιχείρηση. Δικαιούχος οδικής βοήθειας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει με την επιχείρηση οδικής βοήθειας σύμβαση οδικής βοήθειας.

Ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοήθειας είναι:

(α) Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.

(β) Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

(γ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση οδικής βοήθειας ή συνεργάτη για την εξυπηρέτηση μη συνδρομητή για συγκεκριμένο περιστατικό.

(δ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση γερανών δημοσίας χρήσεως για συγκεκριμένο περιστατικό και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης είναι οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, τους οποίους διαθέτουν, με ίδια μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και στους οποίους επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης με ασφάλεια και άνετες συνθήκες για τους επιβάτες του οχήματος που υπέστη βλάβη.

Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η επιχείρηση, η οποία παρέχει οδική βοήθεια οχημάτων άνευ συνδρομής είτε ως συμβαλλόμενη με τις λοιπές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, είτε μετά από κλήση για συγκεκριμένο περιστατικό.

Επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει οδική βοήθεια οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

Το άρθρο 2 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Υποχρεώσεις

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων:

(α) Βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες του χρόνου.

(β) Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση.

(γ) Διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων.

(δ) Διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Η επιχείρηση έχει ατομική ή ομαδική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έναντι των πελατών της για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχημάτων. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις της καθώς και το προσωπικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ορίζεται ίσο με το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110). Η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά κάλυψης. Η προϋπόθεση δεν καταλαμβάνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό όχημα (πλατφόρμα, γερανοφόρο) το οποίο έχει εγκαταστημένο σύστημα γεωχωρικού εντοπισμού (gps), κατά νομό δραστηριότητας, μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων.

Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας δραστηριοποιείται σε ηπειρωτικούς νομούς στους οποίους υπάγονται και νησιά, υποχρεούται να διαθέτει ένα επιπλέον όχημα σε κάθε νησί που δραστηριοποιείται.

Εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχημάτων, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να διαθέτουν απεριόριστο αριθμό παντός είδους οχημάτων (όπως αυτοκίνητα, φορτηγά ή δίκυκλα), που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όχημα οδικής βοήθειας θεωρείται και ο γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ), καθώς και τα ειδικοποιημένα ερπυστριοφόρα οχήματα προς αντιμετώπιση χιονιού, πάγου, λάσπης, άμμου, κατά τις επιλογές της επιχείρησης.

Τα οχήματα είναι δυνατόν να εξοπλίζονται με μηχανήματα ανέλκυσης, ρυμούλκησης και να φέρουν διάφορα εργαλεία και ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης.

Τα οχήματα οδικής βοήθειας:

(α) Ανήκουν στις επιχειρήσεις κατά πλήρη κυριότητα ή κατέχονται με παρακράτηση της κυριότητας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλης έννομης σχέσης.

(β) Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του ακινητοποιηθέντος οχήματος, ανάλογα με τις θέσεις καθήμενων που διαθέτει το όχημα της επιχείρησης.

(γ) Μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τεχνικό προσωπικό ως ακολούθως:

(α) Έναν τουλάχιστον διευθυντή τεχνικού τμήματος, μηχανολόγο – μηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως στην έδρα της επιχείρησης.

(β) Σε κάθε ηπειρωτικό νομό, στους νομούς της Κρήτης, αλλά και στα νησιά Εύβοια, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών.

(γ) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια και σε άλλα νησιά, εκτός των προαναφερομένων, τουλάχιστον δύο (2) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

(δ) Έναν (1) μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτουν.

Στα παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου αυτής, μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί:

(α) Δύναται να έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας με την επιχείρηση.

(β) Συνάπτουν συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται η συνεχής επί 24ώρου βάσεως ετοιμότητα της επιχείρησης.

(γ) Διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

(αα) Κατέχουν άδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν.

(ββ) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν, με ίδια μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, τουλάχιστον έναν (1) Σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιούνται.

Οι Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν :

(α) ισόγειο χώρο, για γραφείο και αίθουσα αναμονής, ικανού εμβαδού για την υποδοχή των επιβατών των οχημάτων, με

(β) τουλάχιστον ένα (1) WC,

(γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση,

(δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή,

(ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα της οδικής βοήθειας,

(στ) στεγασμένο ισόγειο χώρο ικανού εμβαδού, με τάφρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα

(ζ) χώρο στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν την οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήμα, ενώ οι μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας μόνο σε είδος.

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν οδική βοήθεια σε μη συνδρομητή κατόπιν κλήσης για συγκεκριμένο περιστατικό εφόσον αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)1071/2009 και διαθέτουν φορτηγά δημόσιας χρήσης.».

Το άρθρο 3 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας δραστηριοποιούνται είτε με ίδια μέσα, είτε με συνεργάτες.

Σε όσους νομούς δραστηριοποιείται η επιχείρηση οδικής βοήθειας και δεν υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με συνεργάτη, η υποψήφια επιχείρηση οδικής βοήθειας υποχρεούται να καλύψει τις περιοχές αυτές με δικά της μέσα και να δραστηριοποιείται η ίδια στους νομούς αυτούς.

Η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή στην Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον είναι ασφαλιστική, αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας της. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Η επιχείρηση εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών της στο όνομά της πριν την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία, αλλιώς η αρμόδια αρχή απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης νόμιμης λειτουργίας των συνεργατών.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας είναι τα εξής:

(α) Για την επιχείρηση:

(αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή καταστατικό και έγγραφο διορισμού νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, προκειμένου για νομικό πρόσωπο.

(ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11.

(γγ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

(δδ) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που τυχόν έχει συνάψει η επιχείρηση με ασφαλιστική εταιρεία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της.

(εε) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που η επιχείρηση παραδίδει στους συνδρομητές.

(στστ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους συνεργάτες.

(ζζ) Κατάσταση των συνεργατών της επιχείρησης με συνημμένη για κάθε συνεργάτη τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

β) Για το Προσωπικό:

(αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού νομίμως κατατεθειμένης.

(ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

γ) Για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης:

(αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή χρησιδανείου του χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από αρμόδιο μηχανικό.

(γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.

δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει η επιχείρηση.

δ) Για τα οχήματα:

(αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει.

(ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των τεσσάρων (4) τόνων κατανεμημένα κατά περιοχή και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την οποία δηλώνονται οι όποιες μεταβολές.

Η σύμβαση οδικής βοήθειας προς τους συνδρομητές συνάπτεται αποκλειστικά με την επιχείρηση οδικής βοήθειας και όχι με τον συνεργάτη και παραδίδεται το αποδεικτικό της έγγραφο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στον δικαιούχο από την επιχείρηση, που εισέπραξε τα χρήματα της συνδρομής.

Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, σεισμών, αυξημένης κίνησης κατά την τουριστική περίοδο και γενικά σε περιστάσεις που απαιτείται η ενίσχυση του δυναμικού ορισμένων περιοχών της χώρας, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες τους, δύνανται να μετακινούν οχήματα και προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι έχοντες ανάγκη την οδική βοήθεια, με την προϋπόθεση ότι δεν θα μένουν άλλες περιοχές με λιγότερα οχήματα ή προσωπικό από ό,τι προβλέπεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή βλαβών οχημάτων των συνεργατών, η επιχείρηση δύναται να διαθέτει προσωρινά δικά της οχήματα προς τους συνεργάτες.

Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στον κλάδο 18 Βοήθεια, μπορούν να προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων, σύμφωνα με το ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10) και με τον παρόντα νόμο.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να προσφέρουν οδική βοήθεια είτε οι ίδιες ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είτε χρησιμοποιώντας άλλες επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, ασφαλιστικές ή μη.

Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να παραδίδει ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας στον ασφαλισμένο, στο οποίο περιέχονται όλες οι υποχρεώσεις της και τα στοιχεία του άρθρου 9 του παρόντος.

Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει η ίδια τα μέσα, αλλά συνεργάζεται με άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10 και όλα τα στοιχεία της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων που την εξυπηρετεί.

Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει ίδια μέσα, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται και τα στοιχεία των συνεργατών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δεν προσφέρουν με δικά τους μέσα οδική βοήθεια οχημάτων και έχουν συνάψει συμβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης με επιχειρήσεις άλλων κρατών για εξυπηρέτηση των οχημάτων των πελατών τους, εφόσον έχει υποστεί βλάβη στον ελληνικό χώρο όχημα πελάτη της ξένης εταιρίας, μπορούν να εξυπηρετούν τα οχήματα αυτά με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που έχουν συνάψει σύμβαση, αποζημιώνοντας την κατά περιστατικό ή χρησιμοποιώντας γερανούς Δημοσίας Χρήσεως.

Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3651/2008 καταργούνται.

Το άρθρο 6 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 4, και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων

Οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων υποχρεούνται να διαθέτουν οι ίδιοι στους νομούς όπου δραστηριοποιούνται την οργάνωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του άρθρου 2. Ο έλεγχος της λειτουργίας των συνεργατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ασκείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας του. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία λειτουργίας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εκδίδει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Ο συνεργάτης εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών του στο όνομά του πριν την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία, αλλιώς η Υπηρεσία απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία του συνεργάτη οδικής βοήθειας είναι τα εξής:

(α) Για την επιχείρηση:

(αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη όταν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή καταστατικό και έγγραφο διορισμού νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, προκειμένου για νομικό πρόσωπο,

(ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12,

(γγ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

(β) Για το Προσωπικό:

(αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού νομίμως κατατεθειμένης.

(ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης

(γ) Για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης:

(αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή χρησιδανείου του χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από αρμόδιο μηχανικό.

(γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.

(δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει η επιχείρηση

(δ) Για τα οχήματα:

(αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει

(ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των τεσσάρων (4) τόνων που διαθέτει κατανεμημένα κατά περιοχή και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με την οποία δηλώνονται οι όποιες μεταβολές.

Οι συνεργάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στα οχήματα οδικής βοήθειας και στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης το διακριτικό τίτλο και τα σήματα που κατέχουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, με τις οποίες συνεργάζονται, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους.

Η παροχή οδικής βοήθειας από συνεργάτη επιτρέπεται είτε για λογαριασμό της επιχείρησης οδικής βοήθειας σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους, είτε μετά από κλήση για συγκεκριμένο περιστατικό.».

Το άρθρο 7 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων

Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων ασφαλιστικές ή μη ασφαλιστικές, υποχρεούνται να διαθέτουν την οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2, εκτός από τα οχήματα της παραγράφου 2 αντί των οποίων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο άνω των δεκαεννέα (19) τόνων (πλατφόρμα, γερανοφόρο).

Σε περίπτωση που το έργο της επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.»

Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3651/2008, διαγράφονται όλα τα εδάφια πλην των δύο τελευταίων.

Στο άρθρο 11 του ν. 3651/2008, διαγράφεται η παρ. 2 και οι παρ. 3 και 4 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

Στον τίτλο του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, η λέξη «χορήγηση αδειών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «όροι λειτουργίας».

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι λέξεις «Οι άδειες οδικής βοήθειας, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, δεν χορηγούνται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Απαγορεύεται η λειτουργία επιχείρησης οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας» και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 ως εξής «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση συνδρομής της προϋπόθεσης του παραπάνω εδαφίου.»

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι λέξεις «νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Περιφερειακών Ενοτήτων».

Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3651/2008, αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

Το άρθρο 14 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 12 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12

Κυρώσεις

Τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

(α) από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, που προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων χωρίς τη σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας,

(β) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες,

(γ) από δύο χιλιάδες (2.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ οι συνεργάτες της παραγράφου 6 του άρθρου 1, που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδικής βοήθειας με την οποία έχουν συμβληθεί,

(δ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για κάθε παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 1,

(ε) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8,

(στ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οιασδήποτε μορφής, καθώς και οι τυχόν συνεργάτες τους, εφόσον δεν εκπληρώνουν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν κατά τρόπο πλημμελή.

Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα της παραγράφου 1 διπλασιάζονται.

Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας για την διαπίστωση των παραβάσεων, τον καταλογισμό, την επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και μπορούν να καθορίζονται και άλλα αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση των παραβάσεων.

Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση και την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων είναι ο οικείος Περιφερειάρχης ή η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου για ασφαλιστική εταιρεία.

Το άρθρο 15 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 13.

Το άρθρο 16 του ν.3651/2008, αναριθμείται σε 14.

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι υ.α. Α7/οικ42961/3496/2008 (Β΄ 1632) και Α7/οικ.69835/5832/2008 (Β΄ 2592). Οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Πηγή: enikonomia.gr

Για να δείτε την ανανεωμἐνη σελίδα της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου  πατήστε εδώ

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές της  Τ.Ν.Π. ο ΣΟΛΩΝ ότι μέσα στο πρὠτο δεκαήμερο του 2018 ολοκληρώθηκε η μέγαλη αναβάθμιση που είχε ανακοινωθεί.

ΠροσοχήΣε καμία άλλη βάση δεδομένων δεν υπάρχει η Νομολογία της Τ.Ν.Π. ο Σόλων Power By Google

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους πάνω απο 10.000 χρήστες για την εμπιστοσύνη τους.

Δείτε παρακάτω την εικόνα που πρώτο αντικρύζει ο χρήστης, μόλις βάλει τους κωδικούς του, καθώς και τις βασικές οδηγίες που του δίνονται για να πάρει adhoc Σχολιασμένη Νομολογία – Αρθρογραφία.

Τ.Ν.Π. NEWSLETTER NEW TEMPALTE

 Σας καλωσορίζουμε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων Σχολιασμένης Νομολογίας Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου By Google 
 Είναι χρήσιμο για εσάς να παρακολουθείται συχνά την ολιγόλεπτη επίδειξη λειτουργίας 
Πατώντας εδώ  Για τις αναζητήσεις των λημμάτων σας ακολουθείστε τις παρακάτω βασικές οδηγίες    Πληκτρολογείτε τα λήμματα σας ΠΑΝΤΑ με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες και ΠΑΝΤΑ θα πρέπει όλες οι λέξεις να είναι σωστά τονισμένες.

  1. Προσοχή: Πάντοτε πρέπει να αφήνουμε ένα χαρακτήρα κενό ανάμεσα σε κάθε λέξη.
  2. Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ σύμβολα όπως αστερίσκους – παύλες κ.λπ.
  3. Για να φτάσουμε σε αποφάσεις ad hoc πληκτρολογούμε πρώτα την λέξη που επιθυμούμε και εξειδικεύουμε προσθέτοντας λέξη-λέξη μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα αφήνοντας πάντα μεταξύ των λέξεων ένα κενό και προσέχοντας να είναι όλες οι λέξεις σωστά τονισμένες. Π.χ.(εάν πληκτρολογήσουμε το λήμμα ηθική βλάβη θα λάβουμε 522 σχολιασμένες αποφάσεις. Εάν εν συνεχεία προσθέσουμε δίπλα το λήμμα αναπηρία θα μας περιορίσει σε 169 αποφάσεις. Προσθέτοντας στην συνέχεια το λήμμα ακρωτηριασμός θα μας περιορίσει σε 16 αποφάσεις . Τέλος εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο την αναζήτηση μας βάζοντας το λήμμα κάτω άκρου φτάνουμε σε 9 ad hoc αποφάσεις που αφορούν παθόντα που διεκδικεί ηθική βλάβη έχοντας αναπηρία με ακρωτηριασμό κάτω άκρου.)
  4. Για να πάρουμε τις contra αποφάσεις σχετικά με το λήμμα αναζήτησης μας δηλαδή τις αντίθετες αποφάσεις πληκτρολογούμε δίπλα στο λήμμα αναζήτησης την λέξη (απορριπτέα). Έτσι διευκολύνονται οι αναζητήσεις από πλευράς εναγόμενου η διερευνούμε τις πιθανές θέσεις του αντιδίκου.
  5. Για την αναζήτηση άρθρων Αστικού Κώδικα πληκτρολογήστε πάντοτε σύμφωνα με το παράδειγμα (π.χ. Για την αναζήτηση του άρθρου του αστικού κώδικα ΑΚ 932 πληκτρολογούμε ακ 932 δηλαδή γράφουμε με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες τα γράμματα ακ και αφήνουμε πάντα ένα κενό και μετά γράφουμε τον αριθμό του σχετικού άρθρου.
  6. Για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων επιλέγουμε μία μικρή φράση δίπλα στο πλήκτρο της αναζήτησης με την ένδειξη σύνθετη αναζήτηση και στην συνέχεια επιλέγουμε με το βελάκι στο παραθυράκι με την ένδειξη 10 αποτελέσματα και το κάνουμε 100 ούτως ώστε να μας προβάλλονται τα αποτελέσματα αντί ανά 10 αποφάσεις να προβάλλονται ανά 100.
  7. Για αναζήτηση φράσεων και όχι απλώς λέξεων απλά βάζουμε την σχετική φράση μέσα σε εισαγωγικά πατώντας shift διπλό τόνο (“), είναι το σύμβολο που αντιστοιχεί στο πλήκτρο του τόνου όταν πατήσουμε σύγχρονος το shift. Για να είμαστε βέβαιοι ότι η αναζήτηση μας έχει γίνει σωστά θα πρέπει οι λέξεις- λήμματα αναζήτησης μας να προβάλλονται υπογραμμισμένες με ενιαίο κίτρινο χρώμα. Εάν υπογραμμίζονται με διαφορετικό χρώμα η κάθε λέξη σημαίνει ότι η αναζήτηση μας έχει γίνει όχι ως ενιαία φράση αλλά ξεχωριστά η κάθε λέξη.
  8. Για αναζήτηση άρθρων η αποφάσεων ανά δικαστήριο επιλέγουμε το πλήκτρο δεξιά από το παράθυρο που γράφουμε τα λήμματα αναζήτησης μας με την ένδειξη ΟΛΑ και πατώντας το βελάκι, μας ανοίγουν όλες οι υποκατηγορίες που μπορούμε να επιλέξουμε. Για περισσότερα αποτελέσματα συστήνουμε να έχετε στις αναζητήσεις σας την επιλογή ΟΛΑ.
  9. Για να ταξινομείτε τα αποτελέσματα με χρονολογική σειρά πατήστε πάνω στην φρασούλα πάνω Δεξιά στην κάθε σελίδα των αποτελεσμάτων σας με την ένδειξη Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας ή Ταξινόμηση βάση σχετικότητας Που βρίσκεται επάνω δεξιά και κάτω από τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

                                 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:210.9824002 6977.000500 6977.257580

                                                                                                 Καλές αναζητήσεις.

                                                              ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                                                                         Με τη δύναμη του Google Search Appliance