Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΣτΕ: Δικαιούνται αποζημίωση όχι μόνο για σωματική αλλά και για ηθική βλάβη όσοι εργάζονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων

ΣτΕ: Δικαιούνται αποζημίωση όχι μόνο για σωματική αλλά και για ηθική βλάβη όσοι εργάζονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων