Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Συνυπαιτιότητα και του εκ Δεξιών κινουμένου

Συνυπαιτιότητα και του εκ Δεξιών κινουμένου

  1. Συνυπαιτιότητα ΚΑΙ του εκ Δεξιών κινουμένου

 

  2. Ένσταση συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300)λόγω αυτοδιακινδύνευσης – επιβίβαση σε όχημα με οδηγό στερούμενο άδειας ικανότητας – Απορριπτέα

 

  3. Ευθύνη Ιδιοκτήτη ΜΗ κατόχου (άρθρ. 2 και 4 ν. ΓπΝ/1911)

 

  4. Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστού – Οδήγηση ΑΝΕΥ άδειας ικανότητας

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας