facebook

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και Μοτοσικλέτας

Προσπέραση από Δεξιά ενόψει ύπαρξης Προπορευόμενου Οχήματος

 Ακινητοποιημένου με πρόθεση Αριστερής Στροφής

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του με αλλοδαπές πινακίδες ΙΧΕ μάρκας SKONDA, ο οποίος κατά την προσέγγιση σε διασταύρωση ενεργοποίησε τους αριστερούς δείκτες κατεύθυνσης του οχήματος, καθώς επιθυμούσε να στρίψει αριστερά, και πλησίασε προοδευτικά προς τα αριστερά στο κέντρο της οδού προκειμένου, να διασχίσει αυτή με αριστερή στροφή για να εισέλθει επί ανωνύμου οδού. Κατά τη στιγμή εκείνη, έτερο αυτοκίνητο (αγνώστων λοιπών στοιχείων μάρκας LAND ROVER), αντιθέτως κινούμενο (και το οποίο είχε προπορευθεί της μοτοσικλέτας του ενάγοντος), κινούμενο ομόρροπα με αυτήν), προσέγγισε στην ανωτέρω διασταύρωση με πρόθεση του οδηγού του να στρίψει αριστερά στην ανώνυμο οδό. Καθώς τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκαν σε αντίθετες μεταξύ τους πορείες στο κέντρο της διασταύρωσης, ήτοι αμφότερα με πρόθεση αριστερής στροφής, ο οδηγός του SKODA επιχείρησε να διενεργήσει πρώτος την αριστερή στροφή του, κατόπιν προηγούμενου σχετικού νεύματος του οδηγού του ετέρου αυτοκινήτου (LAND ROVER) προς τούτο. Πλην όμως προ της διενέργειας αριστερής στροφής εκ μέρους του, ή έστω και προοδευτικά, δεν φρόντισε να διενεργήσει τον επιβαλλόμενο υπό του ΚΟΚ απαιτούμενο έλεγχο ότι στο αντίθετο ρεύμα πορείας παρέμενε ελεύθερο, αλλά αντιθέτως ανελέγκτως, βιαστικά και αιφνιδίως – επιχείρησε να διασχίσει όλο το ωφέλιμο πλάτος του αντιθέτως ρεύματος της Ε.Ο. για να εισέλθει. Κατά τη στιγμή εκείνη όμως η δίκυκλη μοτοσικλέτα. είχε εν τω μεταξύ φθάσει στη διασταύρωση και διήρχετο δεξιά του έμπροσθεν και πιο αριστερά αυτής ευρισκομένου LAND ROVER, εκμεταλλευόμενη το λοιπό ωφέλιμο πλάτος του ρεύματος πορείας της. Έτσι, τα δύο οχήματα (SKODA ____ και μοτοσυκλέτα) συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους. Ανυπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη της επιτρεπομένης (50 χλμ/ώρα), δοθέντος ότι η μοτοσυκλέτα και ο οδηγός της βρέθηκαν πλησίον του σημείου του ατυχήματος στο οδόστρωμα. Η προσπέραση ετέρου οχήματος από δεξιά ενόψει ύπαρξης προπορευομένου οχήματος ακινητοποιημένου με πρόθεση αριστερής στροφής συνιστά νόμιμη οδηγική συμπεριφορά ρητά προβλεπόμενη υπό του άρθρου 17 παρ. 2 ΚΟΚ.

 

Κράνος Μοτοσικλετιστή

Απόρριψη Ένστασης Συνυπαιτιότητας 60% λόγω μη Χρήσης Κράνους

 

Πέριξ του τόπου του ατυχήματος δεν ανευρέθη προστατευτικό κράνος. Κρίθηκε όμως ότι η πλήρης απουσία εκδορών και θλαστικών τραυμάτων εξωτερικά της κεφαλής του παθόντος, ήτοι στο πρόσωπο και στο κρανίο του, αλλά αντιθέτως η ύπαρξη εσωτερικών βλαβών του εγκεφάλου, δηλαδή κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, μαρτυρά, ως αντικειμενικό κλινικό εύρημα, ότι ο παθών κατά το ατύχημα – και παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του εναγόμενου – φορούσε πράγματι προστατευτικό κράνος κεφαλής, το οποίο τον προστάτευσε από όλους αυτούς τους ήσσονος σημασίας εξωτερικούς τραυματισμούς στο κεφάλι, εκτός βέβαια από την περιοχή του λαιμού (τραχήλου), την οποίαν και δεν καλύπτει.

 

Σπαστική Τετραπληγία – Ανισοκορία – Επίπεδο Συνείδησης που ισοδυναμεί με κατάσταση Κώματος – Αναπηρία 100%

 

Ο παθών πάσχει από σπαστική τετραπληγία, έχει τραχειοστομία, καθετήρα κύστης και σιτίζεται κατά βάση με ρινογαστρικό καθετήρα (Levine), το επίπεδο δε συνείδησής του σύμφωνα με την κλίμακα Γλασκώβης ανέρχεται σε 4/15, ήτοι είναι πάρα πολύ χαμηλό και ισοδυναμεί με κατάσταση κώματος – σημειώνεται ότι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο ήδη από την ημέρα του ατυχήματος, με ανισοκορία υπέρ του (ΑΡ) οφθαλμού, με εικόνα βαρείας μετατραυματικής εγκεφαλοπάθειας. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ, ο ανωτέρω παθών έχει κριθεί με 100% ποσοστό αναπηρίας, (τουλάχιστον) έως τις 31.12-2022, χρήζοντας μάλιστα της βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου και δικαιούμενος εξωιδρυματικού επιδόματος.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 100.000 ευρώ

 

 Ο παθών λόγω της εκ του τροχαίου ατυχήματος ιατρικώς διεγνωσμένης κατά τα ανωτέρω ολικής (ήτοι κατά ποσοστό 100%) αναπηρίας του, την οποίαν το Δικαστήριο αντιλαμβάνεται όχι μόνο με αυστηρούς ιατρικούς αλλά και με κοινωνικούς όρους, μειονεκτεί καταφανώς κοινωνικά και επαγγελματικά, ήδη από την ηλικία των 24 ετών μόλις, σε σχέση με άλλα υγιή και παραγωγικά άτομα της ηλικίας του, γεγονός που έχει ήδη επηρεάσει το κοινωνικό και επαγγελματικό του μέλλον. Επομένως η ενάγουσα, υπό την ιδιότητά της ως δικαστικός συμπαραστάτης , δικαιούται ως πρόσθετη αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ το εύλογο και δίκαιο, για τις περιστάσεις, ποσό των 100.000 ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, λόγω μερικής (προ) εξόφλησής του από το εναγόμενο το ποσό των 50.000 ευρώ,

 

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ

 

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, την αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το νεαρό της ηλικίας του παθόντος κατά το χρόνο του ατυχήματος (24 ετών), το είδος και την έκταση του τραυματισμού του, την πολλαπλότητα του τραυματισμού του, το γεγονός ότι διέτρεξε άμεσο κίνδυνο η ζωή του ενάγοντος, εβλάβη η σωματική του ακεραιότητα, ότι αεροδιακομίστηκε επειγόντως από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα, ότι νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο επί ένα έτος περίπου, από το οποίο χρονικό διάστημα επί ένα μήνα και περισσότερο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τις πολλαπλές ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, τη θλίψη και την ταλαιπωρία που υπέστη, την σοβαρή επιβάρυνση της σωματικής υγείας του, το γεγονός ότι λόγω της βαρείας μετατραυματικής εγκεφαλοπάθειας δεν δύναται να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, το γεγονός ότι δεν προγιγνώσκεται αποθεραπεία του στο μέλλον και επαναφορά του οργανισμού του στην προτέρα του ατυχήματος κατάσταση η ενάγουσα, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα της (δικαστική συμπαραστάτης) , δικαιούται ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που ο παθών υπέστη, το εύλογο και δίκαιο,για τις περιστάσεις ποσό των 100.000 ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, λόγω μερικής (προ)εξόφλησής του από το εναγόμενο το ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Αποθετική Ζημία Παρούσα και Μέλλουσα

εφ’ όρου ζωής – Εφάπαξ Καταβλητέα ένεκα σπουδαίου λόγου

 

Ο παθών εξαιτίας του ατυχήματος κατέστη ανίκανος προς εργασία. Έτσι για το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έτους 2020 έως Οκτώβριο έτους 2021 και για τους μήνες, λόγω του εποχιακού χαρακτήρα της εργασίας του απώλεσε (8.081,78 € συνολική απώλεια εισοδήματος – 3.085,96 ευρώ επιδότηση λόγω ανικανότητας από τον ΕΦΚΑ με βάση την σχετική βεβαίωση) = 4.995,82 ευρώ. Επίσης, λόγω της μελλοντικής αδυναμίας του να εργαστεί για το λοιπό χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2022 για αντίστοιχη εποχιακή απασχόληση θα απωλέσει μετά βεβαιότητας το χρηματικό ποσό των (692,17 ευρώ χ 5 μήνες=) 3.460,85 ευρώ, ποσό που πρέπει να επιδικαστεί εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου. Ομοίως λόγω της μελλοντικής αδυναμίας του προς πεντάμηνη περίπου εποχιακή εργασία ετησίως για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 και εφ’ όρου ζωής του, εν όψει της προφανώς ισόβιας αναπηρίας του, και δη επί 38 έτη, δηλαδή έως τη συνταξιοδότησή του κατά το 65° έτος της ηλικίας του (έτος γεννήσεως 1995), ο παθών θα απωλέσει τα συνολικό ποσό των [38 έτη χ (692,17 ευρώ μηνιαίως χ 5 μήνες ετησίως) = 131.512,30 ευρώ, ποσό που πρέπει να επιδικαστεί εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου.

 

Αποκλειστικές Νοσοκόμες εφ’ όρου Ζωής (40 έτη)

Πλασματική Δαπάνη

 

Για πρόσληψη αποκλειστικών νοσοκόμων κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο επιδικάσθηκε το ποσόν των 26.122,63 € (βλ. προσκομιζόμενες ΑΠΥ), επιδικάσθηκε ποσό από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το συνολικό ποσό των 5091,45 ευρώ, που ο παθών δικαιούται ως επίδομα παραπληγίας. Υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας και από τη μητέρα του παθόντος με υπερένταση των προσπαθειών της και καθ’ υπέρβαση των νομίμων υποχρεώσεών της, που αποτιμώνται χρηματικά κατ’ εύλογη κρίση σε [450 ευρώ μηνιαίως X (12 μήνες +10 ημέρες)=] 5.550,00 ευρώ. Αποκλειστικές νοσοκόμες κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία του παθόντος 700 €/μήνα. Υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας και από τη μητέρα του παθόντος κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία με υπερένταση των προσπαθειών της και καθ’ υπέρβαση των νομίμων υποχρεώσεών της, που αποτιμώνται χρηματικά κατ’ εύλογη κρίση σε 450 ευρώ μηνιαίως. Μελλοντικά για χρονικό διάστημα από 1.10.2021 έως τις 31.12.2022, 4.050 ευρώ καταβλητέες εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου.

Επίσης, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 και επί 40 έτη, για επιπλέον (επαγγελματία αποκλειστικής νοσοκόμας) προσφερθησόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της μητέρας και της αδελφής του αποτιμώνται χρηματικά σε [450 ευρώ μηνιαίως x 12 μήνες χ 40 έτη =) 216.000 ευρώ.

 

Δαπάνη Μίσθωσης Οικίας Αρωγού Συμπαραστάτη (1)

Μητέρας του Παθόντος

και Δαπάνες Σίτισης και Μετακίνησης αυτής

 

 Η ενάγουσα μητέρα του παθόντος (δικαστική συμπαραστάτης), η οποία μέχρι του ατυχήματος ήταν κάτοικος Ζακύνθου, αναγκάστηκε να προβεί προσωρινά σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος στη Βάρη Αττικής, ήτοι πλησίον του νοσοκομείου, στο οποίο παρέμεινε από τον Αύγουστο έτους 2019 έως και το Σεπτέμβριο έτους 2020, καταβάλλοντος συνολικά μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων αυτού) το ποσό των 900 ευρώ. Ώστε το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την αιτία αυτή ανέρχεται συνολικά σε (900 ευρώ μηνιαίως χ 13 μήνες=) 11.700 ευρώ.

 Για δε δαπάνη της απαραίτητης με ταξί – προς αποφυγή μεταφοράς μικροβίων προς τον νοσηλευόμενο υιό της – καθημερινής μετακίνησης της ενάγουσας από το διαμέρισμα προς το νοσοκομείο και επιστροφή επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των 12 ευρώ ημερησίως για μετάβαση και επιστροφή χ 395 ημέρες 4.740 ευρώ.

 Για την δαπάνη σίτισης της συνοδού μητέρας του παθόντος κατά το χρόνο νοσηλείας του στο νοσοκομείο καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των (15 ευρώ χ 395 ημέρες, κατά τα προλεχθέντα=) 5.925 ευρώ. Επομένως, για τις δαπάνες στέγασης, σίτισης και μετακίνησης της συνοδού του παθόντος – μητέρας του καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των (11.700 ευρώ + 4.740 ευρώ + 5.925 ευρώ =) 22.365 ευρώ.

 

Εργασίες Διαμόρφωση Οικίας

για τη ευχερή διαβίωση του παθόντος με αναπηρικό αμαξίδιο (2)

 

Για την άκρως αναγκαία τμηματική διαμόρφωση – διαρρύθμιση της οικίας του παθόντος, δεδομένου ότι ο τελευταίος πρόκειται πλέον για άτομο με ειδικές ανάγκες, επιδικάσθηκε το ποσό των 9.042,70 ευρώ που πρέπει να δαπανηθεί στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να καταστεί ευχερής η μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο του παθόντος, μετά συνοδού, και εν γένει η διαβίωσή του μέσα στην εν λόγω οικία.

 

Λοιπά Επιδικασθέντα Κονδύλια

 

Α. Δαπάνες φυσικοθεραπειών και λογοθεραπειών 32.520 ευρώ εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου.

Β. Δαπάνη μελλοντικής νοσηλείας σε Κέντρο Αποκατάστασης 36.000 ευρώ εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου.

Σημειωτέον ότι το κόστος αυτό πρόκειται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ενάγουσα, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα της ως δικαστική συμπαραστάτης, δοθέντος ότι προ της εξόδου του παθόντος από το νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, δεν είχε γίνει η απαιτούμενη ηλεκτρονική γνωμάτευση παραπομπής του σε κέντρο αποκατάστασης, δι’ ο και ο ασφαλιστικός φορέας του (ΕΦΚΑ- ΕΟΠΥΥ) δεν προβλέπεται να έχει κάποια συμμετοχή στο κόστος νοσηλείας του (βλ το προσκομιζόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ).

 Γ. Δαπάνη βελτιωμένης διατροφής 6.060 ευρώ.

Από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι σήμερα 6 ευρώ επιπλέον ημερήσια δαπάνη βελτιωμένης διατροφής χ 740 ημέρες, ήτοι 4.440 ευρώ. Ομοίως για εννέα μήνες εντός του χρονικού διαστήματος από την 1.10.2021 έως τις 31.12.2022 που αναμένεται ότι θα συνεχίσει να έχει ανάγκη της ίδιας βελτιωμένης διατροφής, εξαιρουμένης, δηλαδή της προβλεπόμενης παραμονής του σε κέντρο αποκατάστασης, θα δαπανηθεί το ποσό των (6 ευρώ χ 270 ημέρες=) 1.620 ευρώ εφάπαξ ένεκα σπουδαίου λόγου.

 Δ. Δαπάνη αγοράς ιατρικών, ορθοπεδικών, φαρμακευτικών ειδών και υγειονομικού υλικού 9.836,42 ευρώ.

 

Τόκοι Υπερημερίας

 

 Επιδικαστέοι από την επομένη ημέρα της επίδοσης της επιδοθείσας στο εναγόμενο στις 16.12.2020 προγενεστέρας παρόμοιας αγωγής της ενάγουσας – απορριφθείσας ως απαράδεκτης δυνάμει της υπ’ αρ. 1080/2021 οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου για τυπικό λόγο.

Δικαστική δαπάνη

Επιδικάσθηκαν 16.250 ευρώ.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Δαπάνη Μίσθωσης Οικίας Αρωγού Συμπαραστάτη

Επιδικάσθηκε σχετικό κονδύλιο κατ΄άρθρ. 930 παρ.3 για την ενοικίαση δωματίου πλησίον του νοσοκομείου, για την διαμονή του συζύγου και του υιού της ενάγουσας δεδομένου ότι η καθημερινή παρουσία τους σ’ αυτό υπό την ιδιότητα του συνοδού, ήταν αναγκαία για τη διευθέτηση των αναγκών της νοσηλείας της και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σ’ αυτήν, Εφ.Κρητ.678/2011, ΕΣυγκΔ 2014/252, Μον. Πρ. Αθ. 4738/2002, ΕΣυγκΔ 2002/541

2.Εργασίες Διαμόρφωση Οικίας για την ευχερή διαβίωση του παθόντος με αναπηρικό αμαξίδιο

Επιδικάσθηκαν 9.350,22 ευρώ με ΦΠΑ για εργασίες αναδιαμόρφωσης της οικίας του ενάγοντος αναπήρου (επικοινωνία του λουτρού και του υπνοδωματίου, διαμόρφωση του λουτρού για χρήση μόνο από τον ενάγοντα, δημιουργία λουτρού για τα υπόλοιπα άτομα, και δημιουργία ράμπας ανόδου στην οικία), Μον.Πρ.Αθ. 2246/2020, ΕΣυγκΔ 2021/379.

Για πρόσβαση στην απόφαση κάντε εγγραφή :

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας