facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων σε σχετική διασταύρωση «Τ» (1) Παραβίαση ΣΤΟΠ & πεσμένο (2) Απόφ. Μον. Πρ. Κιλκίς 39/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.609

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων σε σχετική διασταύρωση «Τ» (1) Παραβίαση ΣΤΟΠ & πεσμένο (2) Απόφ. Μον. Πρ. Κιλκίς 39/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.609

Υπαιτιότης 60% στην οδηγό του ΙΧΕ οχήματος που προερχόταν από την τέμνουσα την διασταύρωση «Τ» οδό, συνιστάμενη στο ότι δεν κατέβαλε την προσοχή που όφειλε και δεν αντελήφθη το προερχόμενο εξ αριστερών της όχημα, κινούμενο επί της ευθείας οδού. 
Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έκρινε ότι η ανωτέρω οδηγός ακόμη και εάν πίστευε, ότι είχε προτεραιότητα έναντι του καθέτως κινουμένου, ως δεξιά αυτού κινούμενη , εφόσον η προϋπάρχουσα στο ρεύμα πορείας της πινακίδα « STOP », ήταν κατά τον χρόνο του ατυχήματος πεσμένη στα χόρτα από άγνωστη αιτία , θα έπρεπε να αναμένει τη διέλευσή του, δοθέντος ότι αυτός εκινείτο σε ευθεία πορεία και όχι να επιχειρήσει να στρίψει αριστερά στο δρόμο που αυτός εκινείτο κλείνοντάς του το ρεύμα πορείας. Θα έπρεπε, μάλιστα να είναι επιπλέον προσεκτική και λόγω του γεγονότος ότι αφενός μεν είχε σαν συνεπιβαίνοντα τον τετράχρονο γιο της, αφετέρου δε διότι βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση εγκυμοσύνης. 
ΣΣ βλ. κατωτέρω contra σχόλια και παρατηρήσεις μας υπ΄αρ. (1)
Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση συντάσσεται με την άποψη έκρινε ότι η προτεραιότητα σε σχετική διασταύρωση «Τ» δεν ανήκει στον εκ δεξιών αλλά στον κινούμενο επί της ευθείας οδού. – βλ. ανωτέρω άρθρο μας 2007/594 Σελ.. 

Συνυπαιτιότης 40% στον κινούμενο επί της ευθείας οδού, συνιστάμενη στο γεγονός ότι ενώ προσέγγιζε σε διασταύρωση, αφενός μεν δεν μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου του, αφετέρου δε δεν είχε τεταμένη την προσοχή του, ενόψει, μάλιστα της διασταυρώσεως, και έτσι δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την αιφνίδια είσοδο στο ρεύμα του πορείας του προερχομένου εκ δεξιών του οχήματος, πιστεύοντας ότι θα ο οδηγός του τελευταίου θα του παραχωρούσε προτεραιότητα, λόγω της ύπαρξης του «STOP» (το οποίο όμως αυτός δεν γνώριζε ότι έχει πέσει).
Σ.Σ. Σχετικά με τον καταλογισμό της υπαιτιότητας σε συγκρούσεις σε διασταυρώσεις με «STOP» πεσμένο – βλ. κατωτέρω Σχόλια & Παρατηρήσεις μας υπ΄αρ. (2) 


Απόφ. Μον. Πρ. Κιλκίς 39/2004
Δικαστής: Χαράλαμπος Μαυρίδης
Δικηγόροι: Κυρ.Τομπουλίδου, (μετά του ασκ. Δικηγ. Αθ. Γραμματικόπουλου )
Νικ. Κορωνίδου – Ηλ. Λαμπίδου & Ιωάν. Καγιάτος


Σχόλια & Παρατηρήσεις

1) Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση συντάσσεται με την άποψη ότι η προτεραιότητα σε σχετική διασταύρωση «Τ» δεν ανήκει στον εκ δεξιών αλλά στον κινούμενο επί της ευθείας οδού. – βλ. ανωτέρω άρθρο μας Σελ.2007/594. 

2) Σύγκρουση σε διασταύρωση με ΣΤΟΠ πεσμένο. 
Φρονούμε ότι όταν η ρυθμιστική πινακίδα «STOP» είναι πεσμένη στο έδαφος ή κατεστραμμένη ή ακόμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη ορατή (λόγω πυκνής βλάστησης), δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως καθοριστικός παράγοντας επιμέτρησης ποσοστού υπαιτιότητας στον παραβιάσαντα αυτή, αφού με βάση την αρχή της εμπιστοσύνης που διέπει των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει εάν η πινακίδα έχει καταργηθεί ή εάν έχει καταστραφεί από προηγούμενο ατύχημα.
Σ.Σ. Δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση επιδίκασε ποσοστό συνυπαιτιότητας ιδιαίτερα υψηλό (60%) στην οδηγό του οχήματος που κινείτο επί της τέμνουσας την σχετική διασταύρωση «Τ» οδό, ενώ δέχεται ότι αυτή πίστευε, ότι είχε προτεραιότητα έναντι του καθέτως κινουμένου, ως δεξιά αυτού κινούμενη , εφόσον η προϋπάρχουσα στο ρεύμα πορείας της πινακίδα « STOP », ήταν κατά τον χρόνο του ατυχήματος πεσμένη στα χόρτα από άγνωστη αιτία. 
Φρονούμε ότι λύση στο ανακύπτον ζήτημα αποτελεί η εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 26 του ΚΟΚ σύμφωνα με την οποία
«ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να καταβάλλει, ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού, για να διέλθουν οχήματα, που έχουν προτεραιότητα». 
Επιπροσθέτως στο άρθρο 26 παρ. 4 και 5 του Ν. 2696/1999, περί του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ορίζεται ότι στους κόμβους, που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αποτελούν: Οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε εκείνον που έρχεται από δεξιά.
Στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω οδηγός μη γνωρίζοντας την ύπαρξη του πεσμένου ΣΤΟΠ, κινήθηκε με βάση την πεποίθησή της ότι ως εκ δεξιών προερχομένη είχε προτεραιότητα έναντι του καθέτως κινουμένου εξ αριστερών της οδηγού.
Επιπροσθέτως η απόφαση επισημαίνει ότι η ανωτέρω οδηγός 
θα έπρεπε, να είναι επιπλέον προσεκτική και λόγω του γεγονότος ότι αφενός μεν είχε σαν συνεπιβαίνοντα τον τετράχρονο γιο της, αφετέρου δε διότι βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση εγκυμοσύνης. 
Οι επισημάνσεις αυτές αν και εμφανίζονται καταρχάς εύλογες δεν εμπίπτουν στην σφαίρα ουσιαστικής παράβασης διατάξεως του ρυθμιστικού κανόνα δικαίου, δηλαδή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.