facebook
Λένε ότι:
«Οι έξυπνοι και οι πετυχημένοι άνθρωποι έχουν μεγάλες βιβλιοθήκες, ενώ οι μέτριοι και οι ανόητοι έχουν μεγάλες τηλεοράσεις».
Πότε να διαλέξω συνδρομή σε μια έντυπη έκδοση ή ηλεκτρονική και
πότε συνδρομή σε μια Βάση Δεδομένων-(Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών)
Η απάντηση είναι αναλόγως για την χρήση που θα κάνω.
Θέλω απλή ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και επίκληση Νομολογίας στα σχετικά σου ή θέλεις να κάνεις μια ΜΕΛΕΤΗ με σκοπό την διεύρυνση της μόρφωσης σου.
Αν σε ενδιαφέρει να διαβάσεις εύκολα και γρήγορα, που σημαίνει ότι επιθυμείς απλή ενημέρωση τότε χρησιμοποίησε συνδρομή σε βάση δεδομένων.
Αν όμως ενδιαφέρεσαι να μελετάς νομικά θέματα, τότε κάνε συνδρομή σε ένα νομικό περιοδικό.
Για παράδειγμα μέσα απά τα άρθρα που φιλοξενούνται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου έχεις πρόσβαση στην αρθρογραφία, με την οποία βοήθησαν τους συναδέλφους στην επίλυση δισεπίλυτων νομικών θεμάτων αφού υιοθετήθηκαν από την Νομολογία του Αρείου Πάγου.
Το πρόβλημα της σημερινής μαχόμενης και ψυχοφθόρας δικηγορίας είναι η έλλειψη χρόνου.
Ανάλογα όμως με το είδος της μελέτης που κάνει για την υποστήριξη των υποθέσεων του θα πρέπει να έχει υπόψη του
ΤΑ 4 ΕΙΔΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Mortimer Alder (κορυφαίος Αμερικανός Φιλόσοφος) γράφει ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη μελέτης:
Στοιχειώδης Μελέτη
Επιθεωρησιακή Μελέτη
Αναλυτική Μελέτη
Συγκριτική Μελέτη
Είδος 1: Στοιχειώδης Μελέτη
Αυτός είναι ο τρόπος που διαβάζουμε αρχικά οτιδήποτε. Απλώς διαβάζουμε και πληροφορούμαστε. Τις περισσότερες φορές, όταν διαβάζεις ένα άρθρο – όπως καλή ώρα αυτό εδώ – χρησιμοποιείς αυτό το είδος μελέτης.
Είδος 2: Επιθεωρησιακή Μελέτη
Χρησιμοποιούμε αυτό το είδος μελέτης όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ένα υλικό ώστε να αποφασίσουμε αν θα εμβαθύνουμε ή όχι στη μελέτη του. Επίσης χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αποκτήσουμε μια αρχική εντύπωση του θέματος, σε βαθμό λίγο καλύτερο απ’ ότι όταν χρησιμοποιούμε στοιχειώδη μελέτη.
Είδος 3: Αναλυτική Μελέτη
Όπως είπε ο (υπέροχος) Francis Bacon κάποτε ως παρομοίωση, «κάποια βιβλία υπάρχουν για να τα γεύεσαι, άλλα για να τα καταπίνεις και άλλα για να τα μασάς και να χωνεύεις».
Είδος 4: Συγκριτική Μελέτη
Αυτό το είδος μελέτης αποτελεί μακράν το πιο περίπλοκο και απαιτητικό είδος. Το βασικό στοιχείο αυτού του είδους είναι ότι μελετάμε πολλά βιβλία και πηγές πάνω στο ίδιο αντικείμενο και ειδικά βιβλία/πηγές διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης. Στη συνέχεια συγκρίνουμε και αντιπαραβάλουμε ιδέες, λεξιλόγιο, επιχειρήματα και θέσεις.
Αυτή η διαδικασία γεννάει μέσα μας καινούρια, στέρεα και συνήθως υψηλής ποιότητας γνώση. Αυτό είναι πραγματικά η «δημιουργία γνώσης».
Το έντυπο βιβλίο ακόμη και στις μέρες μας θεωρείται το σημαντικότερο μέσο αναλυτικής και συγκριτικής μελέτης.
Ωστόσο, το ηλεκτρονικό βιβλίο στη μετεξέλιξή του προσφέρει νέες δυνατότητες.
Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου
• Στους χρήστες σήμερα μπορούν να προσφερθούν πολύμορφα διδακτικά πακέτα σε ηλεκτρονική μορφή, επιπλέον υλικό μέσω σχετικών ιστοσελίδων, μία πληθώρα πηγών για διερεύνηση και υλικό που ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης ως τρόπου εργασίας.
• Από τη φύση του δηλαδή το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει πλουραλιστικό χαρακτήρα.
• Η διαρκής όμως μετεξέλιξη του ηλεκτρονικού βιβλίου, οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρει αλλά και οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί δημιουργούν την αναγκαιότητα για χρήστες με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης.
Οι νέες τεχνολογίες, δεν αποτελούν αυτοσκοπό.
Είναι το μέσο δια του οποίου θα αναβαθμιστεί ποιοτικά η γνώση.
Μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου
Η εμπειρική έρευνα σήμερα αναφέρει, ότι δεν μας παρέχει ακόμα στέρεα δεδομένα, ώστε να δεχτούμε ανεπιφύλακτα τα ψηφιακά βιβλία, καθώς δεν αποδεικνύεται πάντα ότι επιδρούν θετικά ή θετικότερα από τα έντυπα
• Πρώτα από όλα, για να χρησιμοποιήσεις το ψηφιακό υλικό, πρέπει να έχεις το απαραίτητο hardware και λογισμικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο· τις γνώσεις να τα χρησιμοποιήσεις.
• Δεύτερον, υπάρχει το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.
Οι χρήστες πρέπει να μάθουν να προφυλάσσουν τόσο τους εαυτούς τους από διάφορους κακόβουλους χρήστες όσο και τα προσωπικά τους δεδομένα και κάθε ψηφιακό περιεχόμενο από “ιούς” και άλλο επικίνδυνο λογισμικό.
• Τρίτον, υπάρχει το θέμα της αξιοπιστίας των πηγών που παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο. Στο διαδίκτυο και σε άλλα ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ό,τι θέλει και ό,τι πιστεύει.
• Τέταρτον, ό,τι είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και σε άλλα ψηφιακά μέσα δεν μας ανήκει και συνήθως προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η σχέση της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων είναι μόνον ιδιοκτησιακή.
Για εγγραφή στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή :