facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μέτρα ελέγχου για τις ΕΠΥ!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μέτρα ελέγχου για τις ΕΠΥ!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μέτρα ελέγχου για τις ΕΠΥ!

Τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη βάση της Ελευθερίας Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ειδικότερα, στο Κοινοβούλιο συζητήθηκε έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II).

Διαβάστε αναλυτικά:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ    
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0537),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0318/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0012/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(3)*
στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 2014/65/ΕΕ διαμορφώνει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και απαιτεί οι υπηρεσίες αναφοράς μετασυναλλακτικών δεδομένων να είναι αδειοδοτημένες ως εγκεκριμένοι μηχανισμοί δημοσιοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.). Επιπλέον, οι πάροχοι ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.) υποχρεούνται να παρέχουν ενοποιημένα δεδομένα συναλλαγών, τα οποία να καλύπτουν το σύνολο των συναλλαγών τόσο σε μετοχικά όσο και μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Η οδηγία 2014/65/ΕΕ τυποποιεί επίσης τους διαύλους αναφοράς των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές, απαιτώντας από τρίτους που αναφέρουν για λογαριασμό επιχειρήσεων να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως εγκεκριμένοι μηχανισμοί γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.).

(2)  Η ποιότητα των δεδομένων των συναλλαγών, και της επεξεργασίας και παροχής των εν λόγω δεδομένων, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής επεξεργασίας και παροχής δεδομένων, είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη του βασικού σκοπού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος συνίσταται στην ενίσχυση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα ακριβή δεδομένα παρέχουν στους χρήστες μια γενική εικόνα της συναλλακτικής δραστηριότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης, και στις αρμόδιες αρχές ακριβείς και εκτενείς πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές συναλλαγές. Δεδομένης της διασυνοριακής διάστασης του χειρισμού δεδομένων, των οφελών της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων που συνδέονται με δεδομένα –περιλαμβανομένων δυνητικών οικονομιών κλίμακας– και των δυσμενών επιπτώσεων τυχόν αποκλίσεων στις εποπτικές πρακτικές, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων των συναλλαγών όσο και τα καθήκοντα των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, κρίνεται, επομένως, σκόπιμη η μεταβίβαση της χορήγησης άδειας λειτουργίας και της εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, καθώς και των εξουσιών συλλογής δεδομένων, από τις εθνικές αρχές στην ΕΑΚΑΑ.

(3)  Για την επίτευξη της συνεπούς μεταβίβασης τέτοιων εξουσιών κρίνεται σκόπιμη η απαλοιφή των αντίστοιχων διατάξεων, που αφορούν τις λειτουργικές απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών αναφορικά με τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, και η εισαγωγή των αντίστοιχων διατάξεων στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(4)  Η μεταβίβαση της χορήγησης άδειας λειτουργίας και της εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στην ΕΑΚΑΑ συνάδει με τα καθήκοντά της. Ειδικότερα, η μεταβίβαση των εξουσιών συλλογής δεδομένων, χορήγησης άδειας λειτουργίας και εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές στην ΕΑΚΑΑ είναι καθοριστική για τα υπόλοιπα καθήκοντα που επιτελεί η ΕΑΚΑΑ δυνάμει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 600/2014, όπως η παρακολούθηση της αγοράς, οι εξουσίες προσωρινής παρέμβασης της ΕΑΚΑΑ και οι αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη διαχείριση θέσεων, καθώς και η διασφάλιση της συνεπούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Επομένως, η οδηγία 2014/65/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)  Η οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) (Φερεγγυότητα II) προβλέπει ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση με γνώμονα τον κίνδυνο, όσον αφορά την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, επιτρέπεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ομίλους, η χρησιμοποίηση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό της απαίτησης αυτής, αντί του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου.

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μεγάλος βαθμός σύγκλισης στον τομέα της εποπτείας και της έγκρισης των εσωτερικών υποδειγμάτων, η ΕΑΑΕΣ (EIOPA) θα πρέπει να δύναται να προσφέρει συμβουλές σχετικά με ζητήματα που αφορούν τέτοια εσωτερικά υποδείγματα.

(8)  Για την προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών, να συνδράμει τις τελευταίες στην επίτευξη συμφωνίας. Σε ειδικές περιστάσεις, όταν οι εποπτικές αρχές δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν σχετικά με την έγκριση εσωτερικού υποδείγματος ομίλου, και προτού η αρχή εποπτείας του ομίλου εκδώσει την τελική απόφασή της, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δύνανται να ζητήσουν από την ΕΑΑΕΣ να μεσολαβήσει και να συνδράμει τις εποπτικές αρχές στην εξεύρεση συμφωνίας.

(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα σύσταση των ομάδων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας Φερεγγυότητα II που αναφέρονται στις ομάδες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νέα διαδικασία δεσμευτικής διαμεσολάβησης δυνάμει του κανονισμού.

(10)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αντικατάσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) από την ΕΑΑΕΣ, θα πρέπει να απαλειφθούν οι αναφορές της οδηγίας Φερεγγυότητα II στην CEIOPS.

(11)  Επομένως, η οδηγία 2009/138/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Η οδηγία 2014/65/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων, στους διαχειριστές αγοράς και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Ένωσης.»·

β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) απαλείφεται·

2)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  Τα σημεία 36) και 37) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«36)  «διοικητικό όργανο»: το όργανο ή τα όργανα μιας επιχείρησης επενδύσεων ή ενός διαχειριστή αγοράς, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα οποία έχουν την εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της συνολικής κατεύθυνσης της οντότητας, και επιβλέπουν και παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διοίκησή της και περιλαμβάνουν πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της οντότητας.

Για τα σημεία στα οποία η παρούσα οδηγία αναφέρεται στο διοικητικό όργανο και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι διοικητικές και εποπτικές λειτουργίες του διοικητικού οργάνου ανατίθενται σε διαφορετικά όργανα ή σε διαφορετικά μέλη ενός ενιαίου οργάνου, το κράτος μέλος προσδιορίζει τα όργανα ή τα μέλη του διοικητικού οργάνου που είναι υπεύθυνα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία,

37)  «ανώτερα στελέχη»: τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες μιας επενδυτικής επιχείρησης ή ενός διαχειριστή αγοράς και τα οποία είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι στο διοικητικό όργανο για την καθημερινή διαχείριση της οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πολιτικών σχετικά με τη διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες από την επιχείρηση και το προσωπικό της,»·

γ)  Τα σημεία 52), 53), 54) και 55) στοιχείο γ) απαλείφονται·

3)  Ο τίτλος V απαλείφεται·

4)  Το άρθρο 70 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 3 στοιχείο α), τα σημεία xxxvii) έως xxxx) απαλείφονται·

β)  Στην παράγραφο 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

άρθρο 5 ή άρθρο 6 παράγραφος 2 ή άρθρα 34, 35, 39 ή 44 της παρούσας οδηγίας· ή»·

γ)  Στην παράγραφο 6, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στην περίπτωση επιχείρησης επενδύσεων, διαχειριστή αγοράς που διαθέτει άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ ή ρυθμιζόμενης αγοράς, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 43,»·

5)  Στο άρθρο 71, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.  Όταν μια δημοσιευθείσα ποινική ή διοικητική κύρωση αφορά επιχείρηση επενδύσεων, διαχειριστή αγοράς, πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ή παρεπόμενες υπηρεσίες, ή υποκατάστημα επιχειρήσεων τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια λειτουργίας δυνάμει της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΚΑΑ προσθέτει στο αντίστοιχο μητρώο αναφορά στη δημοσιευθείσα κύρωση.»·

6)  Στο άρθρο 77 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι κάθε πρόσωπο που έχει λάβει άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, το οποίο εκτελεί σε επιχείρηση επενδύσεων ή σε ρυθμιζόμενη αγορά τα καθήκοντα του άρθρου 34 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή του άρθρου 73 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη αποστολή, υποχρεούται να αναφέρει αμέσως στις αρμόδιες αρχές κάθε γεγονός ή απόφαση σχετικά με την εν λόγω επιχείρηση του οποίου ή της οποίας έλαβε γνώση κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και που ενδέχεται:

* Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).»·

7)  Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2) δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 12, στο άρθρο 23 παράγραφος 4, στο άρθρο 24 παράγραφος 13, στο άρθρο 25 παράγραφος 8, στο άρθρο 27 παράγραφος 9, στο άρθρο 28 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 παράγραφος 5, στο άρθρο 31 παράγραφος 4, στο άρθρο 32 παράγραφος 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 8, στο άρθρο 52 παράγραφος 4, στο άρθρο 54 παράγραφος 4, στο άρθρο 58 παράγραφος 6 και στο άρθρο 79 παράγραφος 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις 2 Ιουλίου 2014.»·

β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2) δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 12, στο άρθρο 23 παράγραφος 4, στο άρθρο 24 παράγραφος 13, στο άρθρο 25 παράγραφος 8, στο άρθρο 27 παράγραφος 9, στο άρθρο 28 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 παράγραφος 5, στο άρθρο 31 παράγραφος 4, στο άρθρο 32 παράγραφος 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 8, στο άρθρο 52 παράγραφος 4, στο άρθρο 54 παράγραφος 4, στο άρθρο 58 παράγραφος 6 και στο άρθρο 79 παράγραφος 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 2) δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφος 12, του άρθρου 23 παράγραφος 4, του άρθρου 24 παράγραφος 13, του άρθρου 25 παράγραφος 8, του άρθρου 27 παράγραφος 9, του άρθρου 28 παράγραφος 3, του άρθρου 30 παράγραφος 5, του άρθρου 31 παράγραφος 4, του άρθρου 32 παράγραφος 4, του άρθρου 33 παράγραφος 8, του άρθρου 52 παράγραφος 4, του άρθρου 54 παράγραφος 4, του άρθρου 58 παράγραφος 6 και του άρθρου 79 παράγραφος 8 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

8)  Στο άρθρο 90, οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

9)  Στο άρθρο 93 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τις [x].»·

10)  Στο παράρτημα I, το τμήμα Δ απαλείφεται.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Η οδηγία 2009/138/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 112 παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Όταν οι εποπτικές αρχές θεωρήσουν την αίτηση πλήρη, ενημερώνουν την EIOPA σχετικά με την αίτηση.

Κατόπιν αιτήματος της EIOPA, οι εποπτικές αρχές παρέχουν στην EIOPA το σύνολο της τεκμηρίωσης που έχει υποβάλλει η επιχείρηση στην αίτησή της.

Η EIOPA δύναται να προσφέρει συμβουλές προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 21α παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, εντός 4 μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης από την εποπτική αρχή.

Εάν προσφερθούν τέτοιες συμβουλές, η εποπτική αρχή λαμβάνει την απόφασή της, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ακολουθώντας τις εν λόγω συμβουλές ή, αν δεν λάβει απόφαση ακολουθώντας τις εν λόγω συμβουλές, παρέχει αιτιολόγηση εγγράφως στην EIOPA και στον αιτούντα.»·

1α)  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 36, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν την επάρκεια των μεθόδων και πρακτικών τις οποίες εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επισημαίνουν τα πιθανά γεγονότα ή μελλοντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση των σχετικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων.»

1β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 152α
Πλατφόρμες κοινοποίησης και συνεργασίας

1.  Η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί στην Αρχή και στις εποπτικές αρχές των κρατών μελών υποδοχής, όταν προτίθεται να χορηγήσει άδεια σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία τελεί υπό την εποπτεία της σύμφωνα με τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, της οποίας το επιχειρηματικό σχέδιο συνεπάγεται ότι μέρος των δραστηριοτήτων της θα πραγματοποιείται στη βάση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης.

Η εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει επίσης χωρίς καθυστέρηση την Αρχή και τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών υποδοχής όταν εντοπίζει επιδεινούμενες συνθήκες χρηματοδότησης ή άλλους αναδυόμενους κινδύνους που προκαλεί μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στις εν εξελίξει επιχειρήσεις, ιδίως όταν η επιχείρηση ασκείται, για σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της, στη βάση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης που μπορεί να έχει σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω κοινοποιήσεις στην Αρχή και στις εποπτικές αρχές των κρατών μελών υποδοχής είναι επαρκώς λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν μια ορθή αξιολόγηση.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, η Αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων αρμόδιων αρχών ή με δική της πρωτοβουλία, να δημιουργεί και να συντονίζει μια συνεργατική πλατφόρμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 , με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, την επίτευξη κοινής άποψης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

Σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ασκεί τη δραστηριότητά του κυρίως ή εξ ολοκλήρου σε άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες αρχές και μπορεί να δημιουργήσει, με δική της πρωτοβουλία, σε συντονισμό με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, μια συνεργατική πλατφόρμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οι σχετικές αρμόδιες αρχές παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της συνεργατικής πλατφόρμας.

3.  Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε κοινή άποψη μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας, η Αρχή μπορεί να εκδώσει σύσταση προς την οικεία αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβάνοντας μια προθεσμία μέχρι την οποία η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόσει τις συνιστώμενες αλλαγές. Εάν η αρμόδια αρχή δεν ακολουθήσει τη σύσταση της Αρχής, αναφέρει τους λόγους. Σε περίπτωση που η Αρχή κρίνει ότι οι λόγοι αυτοί δεν είναι σωστοί, δημοσιοποιεί τη σύστασή της, μαζί με τους προαναφερθέντες λόγους.»

2)  Το άρθρο 231 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Αν υποβληθεί, από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή από κοινού από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, αίτηση για να επιτραπεί ο υπολογισμός της ενοποιημένης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του ομίλου και της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του ομίλου, βάσει εσωτερικού υποδείγματος, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την EIOPA, για να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη της αίτησης και για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, αν υπάρχουν, για την έγκριση αυτή.»·

ii)  Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρχή εποπτείας του ομίλου ενημερώνει τα άλλα μέλη του Σώματος εποπτών σχετικά με την παραλαβή της αίτησης και διαβιβάζει την πλήρη αίτηση, περιλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που υπέβαλε η επιχείρηση, στα μέλη του Σώματος, περιλαμβανομένης της EIOPA, χωρίς καθυστέρηση.»·

β)  Προστίθεται νέα παράγραφος 2β ως εξής:

«2β. Αν η EIOPA κρίνει ότι μια αίτηση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παρουσιάζει ιδιαίτερα ζητήματα όσον αφορά τη συνέπεια στις εγκρίσεις αιτήσεων εσωτερικών υποδειγμάτων ανά την Ένωση, τότε η EIOPA δύναται να εκδώσει γνώμη προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 21α παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, εντός 4 μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης από την αρχή εποπτείας του ομίλου.

Αν εκδοθεί τέτοια γνώμη, οι εποπτικές αρχές λαμβάνουν την κοινή απόφασή τους, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη ή, αν δεν λάβουν κοινή απόφαση σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, παρέχουν αιτιολόγηση εγγράφως στην EIOPA και στον αιτούντα.»·

γ)  Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)  Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν μέσα στην εξάμηνη προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οποιαδήποτε από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην EIOPA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ή η EIOPA συνδράμει τις εποπτικές αρχές με ίδια πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, η αρχή εποπτείας του ομίλου αναβάλλει την απόφασή της μέχρι την έκδοση απόφασης από την EIOPA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση της EIOPA. Η απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

ii)  Στο τρίτο εδάφιο, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν η EIOPA δεν εκδώσει απόφαση, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει την τελική απόφαση.»·

δ)  Στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει δεόντως υπόψη ενδεχόμενες απόψεις και επιφυλάξεις άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και της EIOPA, που διατυπώθηκαν μέσα στην εν λόγω εξάμηνη προθεσμία.»·

ε)  Στην παράγραφο 6, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στον αιτούντα, στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και στην EIOPA έγγραφο στο οποίο εκθέτει την πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.»·

στ)  Προστίθεται νέα παράγραφος 6α:

«6α. Μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και προτού η αρχή εποπτείας του ομίλου λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, η επιχείρηση που υπέβαλε την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται να ζητήσει από την EIOPA να συνδράμει τις εποπτικές αρχές στην επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Η αρχή εποπτείας του ομίλου αναβάλλει την απόφασή της έως ότου η EIOPA εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με εκδοθείσα απόφαση της EIOPA. Η απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

EIOPA εκδίδει την απόφασή της εντός 1 μηνός από το πέρας της περιόδου συμβιβασμού, που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Αν η EIOPA δεν εκδώσει απόφαση, όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει την τελική απόφαση. Η απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.»·

3)  Παρεμβάλλονται νέα άρθρα 231α και 231β ως εξής:

«Άρθρο 231α
Εποπτική έγκριση σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 112 της παρούσας οδηγίας, και κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων εποπτικών αρχών ή ▌ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, να προσφέρει συμβουλές προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 21α παράγραφος 1 στοιχείο α) ▌του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010. ▌

Αν η EIOPA προσφέρει συμβουλές, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές λαμβάνουν την απόφαση ή την κοινή απόφασή τους ▌ή, αν δεν λάβουν απόφαση ή κοινή απόφαση σύμφωνα με τις εν λόγω συμβουλές, παρέχουν αιτιολόγηση εγγράφως στην EIOPA και στον αιτούντα.

2. Αν οι εποπτικές αρχές διενεργήσουν επιτόπιους ελέγχους, στους οποίους συμμετέχει το προσωπικό της EIOPA σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, σε επιχειρήσεις ή ομίλους που εφαρμόζουν πλήρες ή μερικό εσωτερικό υπόδειγμα σύμφωνα με τα άρθρα 112 έως 127, 230, 231 ή 233, τότε το προσωπικό της EIOPA καταρτίζει ειδική έκθεση σχετικά με το εσωτερικό υπόδειγμα. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο εκτελεστικό συμβούλιο της EIOPA.

Άρθρο 231β
Επανεξέταση

1. Η EIOPA υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με τα γενικά ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπίσει οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των εσωτερικών υποδειγμάτων ή σχετικά με τις αλλαγές σε αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 112 έως 127, 230, 231 και 233.

Οι εποπτικές αρχές παρέχουν στην EIOPA τις πληροφορίες που η EIOPA θεωρεί συναφείς για την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης.

2. Η EIOPA υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, γνώμη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 112 έως 127, του άρθρου 230, του άρθρου 231 και του άρθρου 233 από τις εποπτικές αρχές, περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με αυτές. Στην εν λόγω γνώμη αξιολογούνται επίσης τυχόν αποκλίσεις στα εσωτερικά υποδείγματα εντός της Ένωσης.

3. Βάσει της γνώμης που υποβάλλει η EIOPA σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 112 έως 127, του άρθρου 230, του άρθρου 231 και του άρθρου 233 από τις εποπτικές αρχές, περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με αυτές, έως την 1η Ιανουαρίου 2021.»·

4)  Στο άρθρο 237 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν η EIOPA δεν εκδώσει απόφαση, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει τελική απόφαση.»· και

5)  Στο άρθρο 248 παράγραφος 4, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

Άρθρο 3
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις [12/18 μήνες από την έναρξη ισχύος], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα αναφορικά με το άρθρο 1 από [36 μήνες από την έναρξη ισχύος] και αναφορικά με το άρθρο 2 από [την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης του κανονισμού ΕΑΑΕΣ].

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.


(1) ΕΕ C της 251, 18.7.2018, σ.2.

(2) ΕΕ C 0 της 0.0.0000./Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3) *Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(4) ΕΕ C της , σ. .

(5) ΕΕ C της , σ. .

(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 84).

(7) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
 

 

Πηγή : https://www.nextdeal.gr/