Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα επέρχονται με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για «τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και Εθνικός μηχανισμός εκπόνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού».

Ειδικότερα, η τροπολογία επιφέρει στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμοι 3588/2007 και 4446/2016), είτε τροποποιήσεις και βελτιώσεις νομοτεχνικού περιεχομένου, είτε καταργήσεις άρθρων.

Συγκεκριμένα, ορίζεται μεταξύ των άλλων, ότι η κλήτευση του οφειλέτη είναι απαραίτητη, στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται από πιστωτή ή τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, διαφορετικά η συζήτηση είναι απαράδεκτη.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για την τέλεση των καθηκόντων του ειδικού εντολοδόχου, έως την ενεργοποίηση του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, μπορεί να διορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ