facebook

Τροχαία με Ζώα (1)

Αιφνίδια Είσοδος Αλόγου στο Οδόστρωμα 

Ευθύνη Κατόχου του Αλόγου για την φύλαξη και την Εποπτεία του  (ΑΚ 924)

Αιφνίδιος Ελιγμός του οδηγού του οχήματος προς αποφυγή του αλόγου και εκτροπή και πρόσκρουση του οχήματος σε δένδρο παρακείμενου χωραφιού   

Αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος και των συνεπειών του κρίθηκε ο εναγόμενος, ιδιοκτήτης του αλόγου, καθώς δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια στη φύλαξη και εποπτεία του αλόγου του, ούτε έλαβε τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης του, αφού δεν  μερίμνησε να το δέσει με δυνατό σκοινί, ούτε έδεσε το άλογο σε περιφραγμένο χώρο προς αποφυγή κινδύνου απομάκρυνσής του σε περίπτωση που ήθελε κοπεί το σκοινί,  με αποτέλεσμα το άλογο από το χωράφι, επίσης ιδιοκτησίας του εναγομένου, να εισέλθει κάθετα στο δρόμο,  και ειδικότερα στο ρεύμα πορείας του αυτοκινήτου της ενάγουσας που οδηγούσε ο υιός της, από δεξιά προς τα αριστερά ως προς την πορεία του, και να παρεμβληθεί ξαφνικά στην πορεία του αυτοκινήτου   σε πολύ μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αιφνιδιαστεί και να προβεί σε απότομο ελιγμό για να το αποφύγει, με συνέπεια να επιπέσει σε δένδρο παρακείμενου χωραφιού, και τη πρόκληση  υλικών ζημιών και τον τραυματισμό του οδηγού του οχήματος.

Διαδικασία Μικροδιαφορών (2)

μετά από Παραπεμπτική απόφαση της Τακτικής Διαδικασίας

Απορριπτέο το αίτημα περί κήρυξης προσωρινά εκτελεστής της απόφασης (ως άνευ εννόμου συμφέροντος) γιατί οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών είναι ανέκκλητες (άρθρ. 512 ΚΠολΔ) και επιπλέον η απόφαση εκδίδεται κατ’ αντιμωλίαν

Η ένδικη αγωγή  ασκήθηκε αρχικά ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά την τακτική διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5/2021, με την οποία  παραπέμφθηκε για να δικαστεί ενώπιον του αυτού  Δικαστηρίου κατά την διαδικασία των μικροδιαφορών, κατά την οποία, κατόπιν κλήσης της ενάγουσας, εκδικάστηκε και  εκδόθηκε η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση, η οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

 

Ολική Καταστροφή Οχήματος υπό την οικονομική έννοια του όρου

 Το αυτοκίνητο της ενάγουσας υπέστη εκτεταμένες ζημίες στην εμπρόσθια και αριστερή πλευρά  και η επισκευή του, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων εργασιών  και του αναλογούντος ΦΠΑ, θα απαιτούσε μεγαλύτερο της εμπορικής του αξίας κόστος, και συνεπώς το αυτοκίνητο υπέστη ολοσχερή καταστροφή υπό οικονομική έννοια.

Ηθική Βλάβη Υλικών Ζημιών (ΑΚ 932)  200 ευρώ (3)

λαμβάνοντας υπόψη και τον τραυματισμό του οδηγού υιού της ενάγουσας

 

Επιδικάστηκε  στην ενάγουσα ιδιοκτήτρια του ολοσχερώς κατεστραμμένου αυτοκινήτου  για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 200 ευρώ,  Λόγω της αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγομένου, της στεναχώριας και της ψυχικής της ταλαιπωρίας από την καταστροφή του αυτοκινήτου της και του τραυματισμού του οδηγού υιού της.    

Σχόλια – Παρατηρήσεις:

1.Τροχαία Με Ζώα

Το Εφετείο με τις παραδοχές του κατέληξε, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στην κρίση, ότι η πρώτη των αναιρεσειόντων, στην οποία ανήκε η αγελάδα που ενεπλάκη στο ατύχημα, φέρει λόγω πλημμελούς επιτήρησης του ως άνω ζώου, ποσοστό ευθύνης για το εκ της συγκρούσεως θανατηφόρο αποτέλεσμα, υποχρεούμενη ως εκ λόγου αυτού να καταβάλλει στους ενάγοντες και ήδη αναιρεσίβλητους χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο του γιου τους, ΑΠ 868/2020, ΕΣυγκΔ 2021/32.

Παράσυρση Ποιμνίου – Υπαιτιότης 70% του ατυχήματος τυγχάνει ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος οδηγώντας εν μέθη, κατέλαβε τμήμα του αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας, και δεν μείωσε την υπερβολική ταχύτητά του, ενόψει των λοιπών ειδικών συνθηκών (νύκτα,  ζώα επί της οδού), με αποτέλεσμα να επιπέσει με το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματός του επί του ποιμένος και επί 14 ζώων του ποιμνίου του, (παράβ. διατάξεων  αρθρ. 12 παρ.1, 16 παρ.4, 19 παρ. 1 και 3, και 42 παρ. 1 του Ν. 2696/1999).  Συνυπαιτιότης 30% του ποιμένος, ο οποίος παρότι κινούσε το κοπάδι του κατά την διάρκεια της νύκτας, και επί επαρχιακής οδού που δεν είχε τεχνητό φωτισμό, δεν είχε επισημάνει την αρχή και το τέλος αυτούς με ευδιάκριτα φώτα, με αποτέλεσμα το κοπάδι του να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους διερχόμενους οδηγούς,

ΑΠ 606/2010, ΕΣυγκΔ 2010/166.

2)  Διαδικασία Μικροδιαφορών μετά από Παραπεμπτική απόφαση της Τακτικής Διαδικασίας

Οι διαφορές που αφορούν αποζημίωση που προκλήθηκε σε αυτοκίνητο  συνεπεία εμφάνισης ζώου στο οδόστρωμα, με συνέπεια ο οδηγός του αυτοκινήτου να  αναγκασθεί να προβεί σε αποφευκτικό ελιγμό προς αποφυγή του ζώου και  να εκτραπεί της πορείας του ή της πτώσης του ζώου  επί του διερχόμενου οχήματος, και συνακόλουθα την πρόκληση ζημιών (υλικών, σωματικών βλαβών κλπ ) εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία και όχι με την ειδική διαδικασία, αφού για να εφαρμοσθεί η ειδική διαδικασία πρέπει να έχει ως αίτιο το αυτοκίνητο και όχι το ζώο, βλ. σχετικά και ΑΠ 585/2010, ΕΣυγκΔ 2010/297.

3) Ηθική Βλάβη για τον τραυματισμό του υιού της.

 Την ηθική βλάβη από τον τραυματισμό του οδηγού και υιού της ενάγουσας έπρεπε να την ζητήσει ο ίδιος ο τραυματισθείς οδηγός, καθώς προσβλήθηκε δικό του έννομο αγαθό, η υγεία του.

 

Απόφ. Ειρ….

 

  esd-banner     

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας