facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Τροχαίο και Εργατικό Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Τροχαίο ατύχημα κατά τον χρόνο μεταφοράς του εργαζομένου στην εργασία του από όχημα του εργοδότη ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.468

Τροχαίο και Εργατικό Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Τροχαίο ατύχημα κατά τον χρόνο μεταφοράς του εργαζομένου στην εργασία του από όχημα του εργοδότη ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.468

Εφόσον η παθούσα σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο μετάβασής της στην εργασία από όχημα του εργοδότη της ήταν και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 551/1915 και απαλλάσσονται της ευθύνης προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας ο εργοδότης της και ο προστηθείς υπ αυτού οδηγός και ιδιοκτήτης του υπαιτίου οχήματος (εκτός αν υφίσταται δόλος).
Δεν απαλλάσσονται όμως αυτοί για την αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίας της ενάγουσας, δηλαδή για την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, που η παθούσα (εργαζόμενη) υπέστη από το ένδικο ατύχημα, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις της αδικοπραξίας (άρθρα 9 14, 922 και 932 ΑΚ).
Ευθύνη Ασφαλιστού
Η αξίωση για την περιουσιακή ζημία διατηρείται, έναντι της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία ευθύνεται, τόσο για την αξίωση του ενάγοντος (παθόντος), όσο και αυτή του ΙΚΑ, που κατά το άρθρο 18 ν. 1654/1986, ως αξίωση και αυτή του ενάγοντος, του έχει μεταβιβασθεί αυτοδικαίως.
(Απόφ. Μον.Πρ.Λαρ. 195/2005 το κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται κατωτέρω σελ. 474)

Ευρυτέρα Περίληψη

Όταν ενάγονται από τον παθόντα, ο ιδιοκτήτης και ο προστηθείς από συ τόν οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος από αμέλεια του προκάλεσε βλάβη του σώματος και εντεύθεν περιουσιακή ζημία κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, συγχρόνως, το δε ατύχημα έλσόε χώρα κστά την εκτέλεση της εργσσίσς του παθόντος, ο οποίος είναι και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης και ο προστηθείς από αυτόν ιδιοκτήτης και οδηγός του αυτοκινήτου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προς αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, εφόσον για την αποκατάσταση αυτής βαρύνεται το ΙΚΑ, ο δε παθών μπορεί να επιδιώξει κατά το κοινό δίκαιο μόνο χρηματική ικανοποίηση, εφόσον υπάρχει πταίσμα (αμέλεια) των προσώπων αυτών.
‘Οταν ενάγεται συγχρόνως και η ασφαλιστική εταιρία, η οποία έχει αναλάβει την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έναντι των τρίτων, δυνάμει συμβάσεως ασφαλίσεως με αυτόν, προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του παθόντος, ως ευθυνόμενη εις ολόκληρο κατά το Νόμο 489/76 με τους λοιπούς υπόχρεους από αυτοκινητικό ατύχημα, τότε η προαναφερόμενη απαλλαγή του ιδιοκτήτη λόγω της ιδιότητάς του ως εργοδότη και προστηθέντος από αυτόν δεν επεκτείνεται και στην ασφαλιστική εταιρία.
Η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας είναι μεν εγγυητική και κατά ένα τρόπο παρεπόμενη, δηλαδή υφίσταται όταν υπάρχει ευθύνη του οδηγού, κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, που ασφαλίζεται, με τη σύναψη όμως της ασφαλιστικής συμβάσεως και την εττέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, ο Παθών Τρίτος αποκτά ευθεία αξίωση κατ αυτής εκ του νόμου (άρθρο 10 παρ. Ι ν. 489/1976), την οποία μπορεί να επιδιώξει δικαστικά μόνο κατ αυτής ή κατά όλων των οφειλετών, οι οποίοι ευθύνονται μεν από διαφορετικές αιτίες, εις ολόκληρο όμως κατ άρθρο 481 επ. ΑΚ

Τροχαίο και Εργατικό
Διαδικασία επιδικάσεως αποζημίωσης

Προβληματική είναι η περίπτωση του καθορισμού της ττροσήκουσας διαδικασίας όταν ο δικαιούχος αποζημιώσεως, ο οποίος υπέστη βλάβη σε αυτοκινητικό ατύχημα συνδέεται με τον υπόχρεο σε αποζημίωση εργοδότη του, ο οποίος είναι κύριος ή κάτοχος του ζημιογόνου αυτοκινήτου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Γεννάται, λοιπόν το ερώτημα αν θα εφαρμοστεί η εργατική διαδικασία των διατάξεων 663 επ. ΚΠολΔ, ή η διαδικασία των άρθρων 681Α του ιδίου Κώδικα.
Αν κρίσιμο θεωρηθεί το αυτοκίνητο ως πηγή προκλήσεως της ζημίας, τότε εφαρμογή έχει η διαδικασία της ΚΠολΔ 68ΙΑ.
Αν, αντίθετα, κρίσιμη θεωρηθεί η σχέση που συνδέει το ζημιωθέντα με τον υπόχρεο σε αποζημίωση, τότε εφαρμογή θα έχει η διαδικασία των εργατικών διαφορών (663 επ. ΚΠολΔ). Καίτοι στο νόμο δεν υπάρχει ρύθμιση, θα πρέπει η επιλογή της διαδικασίας να γίνει από τον ίδιο τον ζημιωθέντα ο οποίος και κρίνει μέσω ποιας διαδικασίας από τις ως άνω δύο διαδικασίες θα ικανοποιήσει καλύτερα τις απαίτησεις του.
(Απόφ. Μον.Πρ.Λαρ. 195/2005 το κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται κατωτέρω σελ. 474).