facebook

Υπέρβαση Επιτρεπομένου Αριθμού Επιβατών (άρθρ.33 ΚΟΚ) 

Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ.559 αρ. 19 ΚΠολΔ)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Οκτώβριος 2022) 

Ελλιπείς και ασαφείς αιτιολογίες ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος

και της Συντρέχουσας Αμέλειας του Επιβάτη καθήμενου στο δάπεδο του ζημιογόνου οχήματος

καθ΄ υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών.

Δεκτός ο λόγος αναίρεσης του ΝΠΙΔ που ασφάλιζε το ζημιογόνο όχημα

 

Κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης του Εφετείου, το γεγονός ότι ο παθών – ενάγων –  εφεσίβλητος – εκκαλών, επιβιβάσθηκε στο ζημιογόνο αυτοκίνητο, το οποίο δεν διέθετε για όλους σταθερά καθίσματα, και ο ίδιος με άλλα δύο άτομα κάθονταν στο δάπεδο του οχήματος, δεν συνδέεται αιτιωδώς τόσο με τις συνθήκες του ένδικου ατυχήματος όσο και με τον εξαιτίας αυτού προκληθέντα τραυματισμό του. Τα ίδια που δέχθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και απέρριψε την ένσταση του εναγομένου – εκκαλούντος – εφεσιβλήτου «Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης», περί συνυπαιτιότητας του παθόντος επιβάτη στην πρόκληση του τραυματισμού του, δεν έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, και ως εκ τούτου απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης του τελευταίου.

  Έτσι, που έκρινε το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του ελλιπείς και ασαφείς αιτιολογίες ως προς το ζήτημα των συνθηκών του ατυχήματος και ιδίως με την τυχόν συντρέχουσα αμέλεια του παθόντος– αναιρεσιβλήτου στην πρόκληση και την έκταση του τραυματισμού του. Ειδικότερα, δεν διαλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν την απόρριψη του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος,  ο οποίος  νομότυπα προβλήθηκε ως ένσταση και ως λόγος έφεσης, περί συνυπαιτιότητος του παθόντος αναιρεσιβλήτου στη πρόκληση και την επίταση του τραυματισμού του, εξαιτίας του ένδικου ατυχήματος, παρά την παραδοχή ότι αυτός είχε επιβιβασθεί επί του ενός εκ των εμπλεκομένων οχημάτων, καθήμενος επί του δαπέδου αυτού, καθ’υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών.

 Δεκτός ως βάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης – Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Υπεράριθμοι Επιβάτες – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300)

λόγω επιβίβαση ως υπεράριθμος σε όχημα και Έλλειψη Ζώνης Ασφαλείας

Η ενάγουσα εξ αιτίας του ότι δεν είχε προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας
κτυπήθηκε έντονα εντός του αυτοκινήτου, (κατάγματα κ.λ.π) συνεπεία των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν από τη σύγκρουση των οχημάτων. Ομοίως κρίνεται συνυπαίτια ως εκ του γεγονότος ότι δέχτηκε να επιβιβαστεί σε όχημα δύο θέσεων ως τρίτη καθ’ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου καθιστώντας εν γνώσει της την μετακίνησή της μη ασφαλή. Δεκτές οι σχετικές ενστάσεις περί συνυπαιτιότητάς της σε ποσοστό 30%. κατ’ άρθρο 300 ΑΚ,  Εφ.Αθ.6105/2014, ΤΝΠ «Ο ΣΟΛΩΝ».

ΑΣΧΕΤΟΣ η Μεταφορά Επιβατών περισσοτέρων του επιτρεπομένου από την άδεια κυκλοφορίας του, (είχε τοποθετήσει σταθερά καθίσματα όπισθεν του οδηγού, και δεν επέδρασε εις την επέλευσιν της συγκρούσεως), Εφ.Λαρ.205/1991, ΕΣυγκΔ 1991/527.

 

Κείμενο απόφασης ΑΠ….

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας