facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις «Φρένο» σε δικηγόρους που κάνουν τις εισπρακτικές

«Φρένο» σε δικηγόρους που κάνουν τις εισπρακτικές

«Φρένο» σε δικηγόρους που κάνουν τις εισπρακτικές

Νομοθετική παρέμβαση Πιτσιόρλα βάζει κανόνες στα όρια της δράσης τους μετά το πλήθος καταγγελιών από οφειλέτες
 
Νομοθετική παρέμβαση για να κλείσουν τα «παράθυρα» της ενοχλητικής δράσης των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών και κυρίως για να προσαρμοστεί η αντίστοιχη δραστηριότητα των δικηγορικών γραφείων στους ίδιους κανόνες προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες και κατόπιν πρωτοβουλίας του αρμόδιου υφυπουργού Στέργιου Πιτσιόρλα, μεταξύ άλλων προβλέπεται η θέσπιση της υποχρέωσης των τραπεζών να ενημερώνουν και εγγράφως τους οφειλέτες όταν διαβιβάζουν τα στοιχεία τους σε εταιρείες ενημέρωσης ή δικηγορικά γραφεία, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή αναφέρεται και στις δανειακές συμβάσεις.
Παράλληλα, εξετάζεται να γίνει υιοθέτηση και από τα δικηγορικά γραφεία διατάξεων που αφορούν τις εισπρακτικές εταιρείες ως προς τα όρια δράσης τους.
Οπως έχει διαπιστωθεί, μεγάλο κενό του ισχύοντος πλαισίου αποτελούν τα ζητήματα που αφορούν τις δικηγορικές εταιρείες. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι δικηγόροι δεν υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από οποιοδήποτε άλλο όργανο πέραν του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πειθαρχική διαδικασία

Για τον λόγο αυτόν ακολουθείται μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διοικητική διαδικασία, κατά την οποία οι υπηρεσίες πρέπει να διαβιβάζουν κάθε υπόθεση στον Δικηγορικό Σύλλογο για έλεγχο, ενώ τα δικηγορικά γραφεία δεν διατηρούν καταγραφές των κλήσεων και πρέπει να γίνει ακόμα και άρση τηλεφωνικού απορρήτου.
Προτεραιότητα του υπουργείου είναι η ευθυγράμμιση του πλαισίου που διέπει τα δικηγορικά γραφεία που ασκούν πλέον αντίστοιχες αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, με αυτό που ισχύει για τις εισπρακτικές εταιρείες.
Στόχοι των ρυθμίσεων που εξετάζονται είναι αρχικά η διευκόλυνση της ενεργοποίησης της πειθαρχικής διαδικασίας από τους δικηγορικούς συλλόγους για τα μέλη τους, η διευκόλυνση των πειθαρχικών οργάνων των δικηγορικών συλλόγων να διαπιστώσουν τα πραγματικά περιστατικά και, τέλος, η παροχή περισσότερων εργαλείων στις καταναλωτικές οργανώσεις για να προβαίνουν σε συλλογικές αγωγές.
Επίσης, όπως αναφέρουν πηγές, διερευνώνται συνολικές βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ στις προθέσεις του υπουργείου είναι και η πρόβλεψη νέων τρόπων άμυνας των δανειοληπτών.
 

Παράπονα καταναλωτών

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή οι καταγγελίες σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, τράπεζες και δικηγορικά γραφεία, καθώς και γενικά τα παράπονα καταναλωτών που αφορούν την όχληση οφειλετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 οι καταγγελίες ανήλθαν σε 652 από 584 το 2016, ενώ από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο είχαν υποβληθεί 130. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 15 Απριλίου είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 32.500 ευρώ, ενώ ενδεικτικά μέσα σε μία ημέρα μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος, στις 18 Απριλίου, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του σχετικού νόμου συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.

Οι οφειλέτες παραπονούνται κυρίως για τη συχνότητα των οχλήσεων, καθώς θεωρούν ότι ο νόμος δεν θα έπρεπε να επιτρέπει να είναι τόσο συχνές (μία όχληση κάθε δεύτερη ημέρα), ενώ στην περίπτωση επίσης που δεν απαντούν ή δεν κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων τους, οι εταιρείες μπορούν να τους οχλούν όσες φορές επιθυμούν μέσα στην ίδια ημέρα.

Προσωπικά δεδομένα

Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι γίνεται διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή προηγούμενη ενημέρωσή τους. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν χρειάζεται η συγκατάθεση, αρκεί η προηγούμενη ενημέρωσή τους.
Ακόμα, διαμαρτύρονται γιατί σε κάθε ενέργεια ενημέρωσης τους ζητούνται ο ΑΦΜ και ο αριθμός ταυτότητας. Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης ο υπάλληλος πρέπει να ταυτοποιεί τα στοιχεία του οφειλέτη, καθώς ο νόμος δεν ορίζει σαφώς ποια είναι αυτά.
Ενας ακόμα παράγοντας είναι η όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας (ο νόμος δεν προβλέπει ώρες κοινής ησυχίας, οι εταιρείες μπορούν να καλούν από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τις εργάσιμες ημέρες).
Επίσης, οι καταγγέλλοντες λένε ότι τους αναφέρουν πως τους καλούν εκ μέρους της τράπεζας, αποφεύγοντας να διευκρινίσουν πως πρόκειται για εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών.
Τέλος, οι καταγγέλλοντες αναφέρουν παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, καθώς τους προτείνουν να πληρώσουν κάποιο ποσό με διαγραφή του εναπομείναντος χρέους και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι η τράπεζα δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Οσον αφορά τα δικηγορικά γραφεία, οι οφειλέτες καταγγέλλουν κυρίως επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς και άσκηση ψυχολογικής πίεσης, κάνοντας αναφορά σε πιθανές συνέπειες αθέτησης των πληρωμών τους.