facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος Αξίωση προσωποπαγής Δεν λαμβάνεται υπόψη η συνυπαιτιότης του οδηγού για τον προσδιορισμό του ύψους Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ Απόφ . Α.Π. 159/2006 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος Αξίωση προσωποπαγής Δεν λαμβάνεται υπόψη η συνυπαιτιότης του οδηγού για τον προσδιορισμό του ύψους Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ Απόφ . Α.Π. 159/2006 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος
Αξίωση προσωποπαγής 
Δεν λαμβάνεται υπόψη η συνυπαιτιότης του οδηγού 
για τον προσδιορισμό του ύψους
Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ (2)

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ 
που έλαβε υπόψη της το βαθμό του συντρέχοντος πταίσματος του οδηγού του οχήματος(70%), για τον προσδιορισμό του ύψους της ψυχικής οδύνης που επιδικάσθηκε στους συγγενείς του θανατωθέντος επιβάτου, χωρίς να γίνει δεκτό ότι συνέτρεχαν (για τον θανατωθέντα επιβαίνοντα) οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 300 ΑΚ. Σελ. 350
Σχόλια & Παρατηρήσεις


Απόφ . Α.Π. 159/2006
Πρόεδρος : Αθ. Κρητικός 
Εισηγητής : Γεώρ.Βούλγαρης
Δικηγόροι : Μάρ. Σπανάκης & ΣωΠολύδωρας 
Γεώρ. Χορτάτος Γεώρ. Τασσόπουλος

Σχόλεια – Παρατηρήσεις 

1) Ψυχική Οδύνη – Δικαιούχοι
Περαιτέρω κατά το άρθρο 932 εδ. γ του ΑΚ επί θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος. Κατά την σαφή έννοια της διάταξης αυτής, στην οικογένεια του θύματος, μολονότι δεν προσδιορίζεται, περιλαμβάνονται ο σύζυγος και οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος, αδιάφορο αν συζούσαν με αυτόν ή διέμεναν χωριστά. Υπό την έννοια δε αυτή, μεταξύ των εν λόγω προσώπων περιλαμβάνονται και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού, γαμβρός και νύμφη, του θύματος. Βλ. ΑΠ 924/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/390
Στην έννοια της οικογένειας περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του Θανατωθέντος, που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάγονται ο σύζυγος και ο γυιός της αδελφής του θανόντος, ήτοι, οι από αδελφό γαμβρός και ανεψιός του, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι συγγενείς ή αν αυτοί είναι οι μόνοι τοιούτοι του
θανατωθέντος.Βλ.Ολμ.ΑΠ 21/2000 ΣΕΣυγκΔ 22002/506.

2) βλ. ομοίως Ψυχική Οδύνη στους Συγγενείς της θανατωθείσης επιβάτιδος οχήματος οδηγουμένου από τον ΥΠΑΙΤΙΟ σύζυγό της. Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού ενός των συγκρουσθέντων δεν καταλογίζεται κατ αρχήν στον ΕΠΙΒΑΤΗ που θανατώθηκε, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις & 2 αρ. 300 ΑΚ. Βλ. Ολμ. ΑΠ 13/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002/650.

Αναιρείται εφετειακή απόφαση που δέχθηκε την έφεση των αναιρεσιβλήτων και στη συνέχεια διενήργησε μείωσή της σε καθένα από τους δικαιούχους επιδικάσας χρηματική ικανοποίηση για ψυχική τους οδύνη. Ειδικότερα το εφετείο εμείωσε λόγω της ανωτέρω αιτίας την χρηματική ικανοποίηση, αφού έλαβε υπόψη και το ότι “η θανούσα και ο υπάιτιος οδηγός τελούσαν σε σχέση μνηστείας”. Συνεπώς το ανωτέρω δικαστήριο, που έκρινε με τον τρόπο αυτό, παραβίασε τη διάταξη του ΑΚ 932 και γι αυτό γίνεται δεκτός ο σχετικός λόγος αναίρεσης. ΑΠ 1211/2002 ΣΕΣυγκΔ 2004/82

Ψυχική Οδύνη επιδικάζεται και στους συγγενείς του υπαιτίου οδηγού Οι συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνον αυτοκίνητο είναι τρίτοι και ως τέτοιοι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν 489/76, σε περίπτωση θανατώσεως ή σωματικής βλάβης αυτών η ασφαλιστική κάλυψη αυτών περιλαμβάνει και την χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη , η οποία συνεπεία θανάτου αυτών δύναται να επιδικασθεί στην οικογένεια τους κατά το άρθρο 932 ΑΚ. Βλ. ΑΠ 924/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/389. …