facebook

Αναιρετική Διαδικασία

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος (1)

Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού

δεν καταλογίζεται στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε,

αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ

 

  Δηλαδή ένα τέτοιο συντρέχον πταίσμα δεν επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγοντας, για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης των μελών της οικογένειας του θανατωθέντος, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων, για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.

 

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, διότι 

 

Αναιρετική Διαδικασία

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος (1)

Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού

δεν καταλογίζεται στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε,

αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ

 

  Δηλαδή ένα τέτοιο συντρέχον πταίσμα δεν επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγοντας, για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης των μελών της οικογένειας του θανατωθέντος, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων, για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.

 

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, διότι στις αιτιολογίες της προσβαλλόμενης απόφασης αναφέρεται ρητώς ότι, για τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης στον ενάγοντα – αναιρεσίβλητο, οδηγό του ΙΧΕ αυτοκινήτου, για τον επελθόντα τραυματισμό του,  έχει ληφθεί  υπόψη το σύνολο του ποσοστού συνυπαιτιότητάς του, (50% για την πρόκληση του ατυχήματος και επί πλέον 20% για την επέλευση του τραυματισμού του, ένεκα της μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας).

  Δεκτός κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ ο σχετικός λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ. 914 και 300 ΑΚ, καθόσον όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απόφασης, ενώ γίνεται δεκτό ότι η θανούσα συνεπιβάτης βαρύνεται με συνυπαιτιότητα 30%, για την επέλευση του θανάσιμου τραυματισμού της, εν τούτοις, από το επιδικαζόμενο στον ενάγοντα –νυν αναιρεσίβλητο – ποσό της αποζημίωσης, (για τη δαπάνη των εξόδων κηδείας της θανούσας συζύγου του), δεν αφαιρέθηκε το ποσοστό συντρέχοντος πταίσματος της θανούσας.

 

Αναίρεση κατ΄άρθρ. 559 αρ. 8 ΚΠολΔ

Για μη λήψη υπόψη προταθέντος ισχυρισμού 

Συνυπολογισμός συντρέχοντος πταίσματος

του υπαιτίου οδηγού στον επιβαίνοντα ιδιοκτήτη – παθόντα (2)

εφόσον υπάρχει σχέση πρόστησης  μεταξύ των,

για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης της θανούσας επιβαίνουσας, στα μέλη της οικογενείας της, καθώς και στην αποκατάσταση της περιουσιακής τους ζημίας

 

 Για να καταλογισθεί στον θανόντα συνεπιβάτη του οχήματος το συντρέχον πταίσμα του οδηγού, θα πρέπει να συντρέχει νόμιμη περίπτωση ευθύνης του συνεπιβάτη για το πταίσμα του οδηγού, όπως είναι η περίπτωση της ύπαρξης σχέσης πρόστησης μεταξύ του παθόντα – συνεπιβάτη – ιδιοκτήτη και του (συν)υπαιτίου οδηγού του αυτοκινήτου (αρθ.922 ΑΚ), οπότε αυτό (το πταίσμα) θα ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγοντας για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, των μελών της οικογένειας του θανόντα συνεπιβάτη.

 Αναιρείται η προσβαλλομένη Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ, εκ του ότι δεν ελήφθη υπόψη ο προβληθείς από τους εναγομένους – νυν αναιρεσείοντες ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και επαναφερθέντα ενώπιον του Εφετείου ισχυρισμό τους ότι,  μεταξύ της συνεπιβαίνουσας – θανούσας και  ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου και του υπαιτίου οδηγού – συζύγου της υπήρχε σχέση πρόστησης και ότι, κατά συνέπεια, το ποσοστό συνυπαιτιότητας του τελευταίου, θα έπρεπε να καταλογισθεί στη συνεπιβαίνουσα θανούσα και συνεπώς να ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγων, για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, των μελών της οικογένειας της θανούσας, όπως, επίσης, θα έπρεπε να συνυπολογισθεί και κατ’ ακολουθία να αφαιρεθεί και από τα λοιπά επιδικαζόμενα στους ενάγοντες ποσά, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, την οποία αυτοί υπέστησαν εξ αιτίας του θανάτου της, (έξοδα κηδείας, στέρηση υπηρεσιών, στέρηση διατροφής κ.λπ.)

 

 

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

Ανηλίκου (ΑΚ 300)

για μη Χρήση Ζώνης Ασφαλείας – Απορριπτέα  

 

 Ο κάτω των 10 ετών ανήλικος δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προξένησε ο ίδιος σε τρίτον, αφού κατ΄άρθρ. 916 ΑΚ δεν είναι ικανός προς καταλογισμό. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να ευθύνεται και εάν με δική του ενέργεια ή παράλειψη συνέβαλε στην επέλευση της δικής  του ζημίας.

 Συνεπώς δεν μπορεί κατά νόμο να αντιταχθεί από τον εναγόμενο η από το άρθρο 300 ΑΚ ένσταση, περί συντρέχοντος πταίσματος του ανηλίκου, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε απορριπτέος ως αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης κατά της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης, που έκρινε ότι, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τον καθήμενο στο πίσω κάθισμα ανήλικο, δεν τον βαρύνει με συντρέχον πταίσμα ή υπαιτιότητα εξ ΑΚ300, για τον τραυματισμό του.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

  1)Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος – Αξίωση προσωποπαγής

Δεν λαμβάνεται υπόψη η συνυπαιτιότης του οδηγού. για τον προσδιορισμό του ύψους.

 Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ που έλαβε υπόψη της το βαθμό του συντρέχοντος πταίσματος  του οδηγού του οχήματος(70%),  για τον  προσδιορισμό του ύψους της ψυχικής οδύνης   που επιδικάσθηκε στους συγγενείς  του θανατωθέντος επιβάτου, χωρίς να γίνει δεκτό ότι  συνέτρεχαν (για τον θανατωθέντα επιβαίνοντα) οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 300 ΑΚ.  ΑΠ 159/2006 ΣΕΣυγκΔ 2006/350,  Ολμ. ΑΠ 13/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002/650

Κείμενο Απόφ. ΑΠ.

Ψυχική Οδύνη

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας