facebook

Ψυχική Οδύνη 328.000 ευρώ

1. Θάνατος παθόντος μεταγενέστερα του Τραυματισμού του – Άσχετος η προϋπάρχουσα Νόσος (καρκίνος) – Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης ευθύνης του ατυχήματος – Εκτιμάται υπό του Δικαστηρίου ελευθέρως.

1. 1. Θάνατος παθόντος μεταγενέστερα του Τραυματισμού του – Άσχετος η προϋπάρχουσα Νόσος (καρκίνος)

2. Ψυχική Οδύνη 328.000 ευρώ Επιμεριζόμενα :

Ανά 100.000 ευρώ στην σύζυγο

Ανά 50.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα τέκνα.

Ανά 2.000 ευρώ σε καθένα από τις τρείς  νύφες και ένα γαμβρό.

Ανά 3.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια παιδικής ηλικίας και Ανά 2.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια νηπιακής ηλικίας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης ευθύνης του ατυχήματος – Εκτιμάται υπό του Δικαστηρίου ελευθέρως.

4. Ολική Καταστροφή Οχήματος

 

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

 

  Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος σε δεξιόστροφη στροφή ως προς την κατεύθυνση της κίνησής του, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να παραβιάσει διπλή διαχωριστική γραμμή και να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα, συγκρουόμενος πλαγιομετωπικά με το αντιθέτως κανονικά κινούμενο όχημα, (παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1 και 11 και 16 παρ. 4 του ΚΟΚ).

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Ανάληψης ευθύνης του ατυχήματος (1)

 

Εκτιμάται υπό του Δικαστηρίου ελευθέρως.

 

 

Θάνατος παθόντος μεταγενέστερα του

Τραυματισμού και της Νοσηλείας του

     

Άσχετος η προϋπάρχουσα Νόσος (καρκίνος)

 

 Ο παθών  απεβίωσε 22 ημέρες μετά τον τραυματισμό του, λόγω καρδιακής ανακοπής που οφείλονταν σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια . Όπως προέκυψε, ο παθών έπασχε από αδενοκαρκίνωμα αριστερού πνεύμονος, το οποίο υποτροπίασε μετά από λοβεκτομή προ πενταετίας από τον χρόνο του ατυχήματος. Η λοβεκτομή αντιμετωπιζόταν με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και έκτοτε δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή ή μετάσταση. Ο δε θάνατός του αποδείχθηκε ότι οφειλόταν στον πολυτραυματισμό του από το επίδικο τροχαίο και το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε υποστεί λοβεκτομή στον αριστερό πνεύμονα λόγω καρκίνου, δεν συνέβαλε σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργεί ως λόγος διακοπής της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του τραυματισμού και του θανάτου του. Συνεπώς έγινε δεκτό ότι η κύρια αιτία θανάτου του ήταν τα πολλαπλά τραύματα από το τροχαίο ατύχημα και η ταλαιπωρία του οργανισμού του, που κατέληξε συνεπεία καρδιακής ανακοπής, λόγω καρδιαναπνευστικής ανεπάρκειας.

 

Ζώνη Ασφαλείας (3)

 

 Απορρίπτεται ως αβάσιμη η ένσταση οικείου πταίσματος του θανόντος οδηγού σε ποσοστό 60% ως προς το ύψος και την έκταση των σωματικών του βλαβών και τελικά του θανάτου του, λόγω έλλειψης  ζώνης ασφαλείας. Αποδείχθηκε το αντίθετο, αν και επιπρόσθετα κρίθηκε ότι λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο εφόσον εξαιτίας της σύγκρουσης ο  παθών υπέστη πολλαπλά τραύματα στον δεξιό πνευμονοθώρακα, στο στέρνο και την λεκάνη.

 

 

Ψυχική Οδύνη 328.000 ευρώ

 

Επιμεριζόμενα :

Ανά 100.000 ευρώ στην σύζυγο.

Ανά 50.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα τέκνα.

Ανά 2.000 ευρώ σε καθένα από τις τρείς  νύφες και ένα γαμβρό.

Ανά 3.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια παιδικής ηλικίας και

Ανά 2.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια νηπιακής ηλικίας.

 

Ολική Καταστροφή Οχήματος

 

 Κατά την κρίση του Δικαστηρίου  η επισκευή του βλαβέντος οχήματος κρίθηκε ασύμφορη, αφού για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών του, δηλαδή τις στρεβλώσεις, παραμορφώσεις και ζημίες στην εμπρόσθια και αριστερή πλευρά του οχήματος, την αγορά ανταλλακτικών και την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, θα απαιτηθεί δαπάνη πολύ μεγαλύτερη της αξίας του και η κυκλοφορία αυτού δεν θα είναι απόλυτα ασφαλής. Επιδικάσθηκε ποσό ίσο προς την αξία του κατά τον χρόνο του ατυχήματος μειούμενο κατά την αξία των υπολειμμάτων σιδηρικών.

 

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1. Θάνατος παθόντος μεταγενέστερα του Τραυματισμού και της Νοσηλείας του

Η παθούσα νοσηλευόμενη για τον τραυματισμό της σε τροχαίο ατύχημα (υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού βραχιονίου, κάταγμα περιφερικής κερκίδας αριστερά και υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού ισχύου), απεβίωσε σε χρόνο ενάμισι μήνα μετά το ατύχημα. Κρίθηκε ότι αν και έπασχε από καρκίνο του παχέως εντέρου, η αιτία του θανάτου της (λιπώδης εμβολή) –  συνδέεται αιτιωδώς με τον τραυματισμό της εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. ΑΠ 1360/2010 ΕΣυγκΔ 2011/97

  Θάνατος παθόντος  μεταγενέστερα του τραυματισμού του και της νοσηλείας του εξαιτίας επιβάρυνσης της υγείας του και από προϋπάρχον νόσημα – Καρδιοπάθεια. Εν προκειμένω κρίθηκε ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του υποκεφαλικού κατάγματος που υπέστη ο ενάγων κατά το τροχαίο ατύχημά του της επιβαρύνσεως της προηγούμενης καταστάσεως της υγείας του, εξαιτίας της οποίας επήλθεν ο θάνατός του. Εφ.Αθ.1181/2011 ΕΣυγκΔ 2014/450

 Ο παθών εξήλθε του νοσοκομείου τετραπληγικός, αλλά με καλό επίπεδο συνείδησης. Τρις μήνες μετά τον τραυματισμό του επήλθε επιδείνωση της κατάστασής του, παρουσίασε αιφνίδια και έντονη αναπνευστική ανεπάρκεια σηπτική καταπληξία, συψαιμία και κατέληξε. Απεδείχθη συνεπώς ότι ο βαρύτατος τραυματισμός του συνδέεται αιτιωδώς με την επέλευση του θανάτου του, διότι ποτέ δεν επανήλθε πραγματικά μετά από τον τραυματισμό και ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα βαρύτατου τραυματισμού των ζωτικών οργάνων, όπως των πνευμόνων του, καθώς ως αιτία θανάτου ορίζεται και η αναπνευστική ανεπάρκεια. ΜονΠρ.Ρεθυμ.37/2014 ΕΣυγκΔ 2014/340

 

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986

Λαμβάνονται υπόψη κατ΄άρθρ. 270 παρ.2 ΚΠολΔ. Βλ.σχετικώς ανωτέρω Εφ.Αθ.7637/2013  και τις υπ΄αυτή παρατηρήσεις μας και σχετική νομολογία

 

3.Ζώνη Ασφαλείας

Ψυχική Οδύνη 370.000 ευρώ. Για καθορισμό αυτής συνεκτιμάται και το τυχόν συντρέχον πταίσμα του θύματος :

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

 

ψυχικη οδυνη

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας