facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη (2)Απόφ. Τριμ.Διοικ.Πρωτ.Αθ. 2250/2004 επιδικάσθηκαν 200.000.000 δρχ. (586.940,57 ευρώ) στον πατέρα του θύματος ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Σελ.160

Ψυχική Οδύνη (2)Απόφ. Τριμ.Διοικ.Πρωτ.Αθ. 2250/2004 επιδικάσθηκαν 200.000.000 δρχ. (586.940,57 ευρώ) στον πατέρα του θύματος ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Σελ.160

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Σελ.160
Ψυχική Οδύνη (2)
επιδικάσθηκαν 200.000.000 δρχ. (586.940,57 ευρώ) στον πατέρα του θύματος
Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του ατυχήματος, το βαθμό ευαισθησίας και τον σύνδεσμο του ενάγοντα με τον υιό του, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ενάγοντος (δικηγόρος), το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσό των 250.000.000 δρχ. και, λόγω της συνυπαιτιότητας του οδηγού κατά 20%, στο καθαρό ποσό των 200.000.000 δρχ. (250.000.000 δρχ. – 20%) ή 586.940,57 Ευρώ, το οποίο, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι δικαιούται ο ενάγων να λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, κατά μερική απο¬δοχή του σχετικού βάσιμου αιτήματος της αγωγής.


Απόφ. Τριμ.Διοικ.Πρωτ.Αθ. 2250/2004
Πρόεδρος : Ε.Τσολακούδη

Παρατηρήσεις:

1) Το Τριμ.Διοικ.Πρωτ.ΑΘ. με την υπ’ αριθ. 2255/2004 απόφαση του επεδίκασε για την αυτή
αιτία και για το ίδιο ατύχημα ποσό 200.000.00 δρχ., στον πατέρα του θύματος, για χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, σε βάρος του Δήμου Παπάγου καθ’ ότι δεν
προέβη στην αφαίρεση της επικίνδυνης πινακίδας ως είχε υποχρέωση κατά νόμο.
2) Και άλλοτε παρατηρήσαμε και χαιρετίσαμε την τόλμη και το ελεύθερο πνεύμα του αδέ-
σμευτου Διοικητικού Δικαστηρίου, ως αναφορά την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Σχετ. βλ. και Απόφ. Τριμ.Διοικ.Πρωτ.ΑΘ. 388/2004, όπου
επιδικάζεται ηθική βλάβη 1.173.811,14 ευρώ (400.000.000 δρχ.) – Σ.Ε.Συγκ.Δ. 2004/74 –
σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, στον καταστάντα δια βίου ανάπηρο.
Επιπροσθέτως η αρτιότητα της νομικής σκέψης στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων,
όπως επί π.χ. η έννοια της άμεσης – έμμεσης ζημίας, Σχετ.βλ. Απόφ.Τριμ.Διοικ.Πρωτ.Ιωάν.