Ψυχική Οδύνη 400.000 ευρώ

1. Ψυχική Οδύνη 400.000 ευρώ

   Επιμεριζόμενα ανά :100.000 ευρώ στη σύζυγο

   Ανά 130.000 ευρώ το καθένα από τα δύο τέκνα

   Ανά 20.000 ευρώ σε πεθερό και πεθερά.

 

2. Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων κατ΄ανεπιτυχές προσπέρασμα από δεξιά

 

3. Αποφυγή ελέγχου Μέθης

 

4.  Στέρηση Διατροφής – Υπηρεσιών Συζύγων – Τέκνων

 

5. Ολική Καταστροφή Οχήματος

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου τεύχος 2ο 2017.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας