Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 454.867 ΕΥΡΏ (154.998.997 δρχ.) επιμεριζόμενη: 73.368 ΕΥΡΏ (25.000.000 δρχ). σε καθένα από τους δύο γονείς

Ψυχική Οδύνη 454.867 ΕΥΡΏ (154.998.997 δρχ.) επιμεριζόμενη: 73.368 ΕΥΡΏ (25.000.000 δρχ). σε καθένα από τους δύο γονείς

Ψυχική Οδύνη 454.867 ΕΥΡΏ (154.998.997 δρχ.)
επιμεριζόμενη:
73.368 ΕΥΡΏ (25.000.000 δρχ). σε καθένα από τους δύο γονείς
(αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 58.694 Ευρώ, – ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ)
44.020 ΕΥΡΏ (15.000.000 δρχ) σε καθένα από τα επτά αδέλφια
(αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 29.397 ΕΥΡΏ – ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ)
Κληρονομιά Ψυχικής Οδύνης – Προϋποθέσεις

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας