Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Επιμεριζόμενα :

Ανά 150.000 στον πατέρα – μάνα 100.000 στην αδελφή Ανά 50.000 σε κάθε γιαγιά

Εκτροπή – Ανατροπή ΙΧΕ οχήματος

Ζώνη Ασφαλείας των πίσω καθημένωνΈξοδα Κηδείας

Τόκοι Υπερημερίας – Επιδικίας

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας