Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 385.000 ευρώ επιμεριζόμενη στους συγγενείς – Σπληνεκτομή – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 50.000 ευρώ

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 385.000 ευρώ επιμεριζόμενη στους συγγενείς – Σπληνεκτομή – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 50.000 ευρώ

1.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΔΧΦ τράκτορα και  ΙΧΕ οχήματος
 
Εκτροπή του ακυβέρνητου μετά την σύγκρουση
(λόγω βλάβης συστήματος διεύθυνσης)
στο αντίθετο ρεύμα και παράσυρση μοτοσικλέτας
 
 
2. Σπληνεκτομή 
Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 50.000 ευρώ 
 
 
3. Ηθική Βλάβη 50.000 ευρώ
 
 
4. Αποκλειστική Νοσοκόμος – Θεραπενίδα 
 
 
5. Ψυχική Οδύνη 385.000 ευρώ
Για τον Θάνατο 43χρονου ανυπαιτίου θανόντος στο τροχαίο ατύχημα επιμεριζόμενα ανά:
120.000 ευρώ στη σύζυγο
ανά 90.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα 
70.000 ευρώ στην μητέρα
15.000 ευρώ στους κληρονόμους της μετέπειτα θανούσης πεθεράς του

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας