Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου 1.Ιατρική Αμέλεια – Πρόκληση Σωματικής Βλάβης (άρθρο 314 παρ.1 εδ.α΄ ΠΚ) Ένοχος ο κατηγορούμενος Ορθοπεδικός Ιατρός

1.Ιατρική Αμέλεια – Πρόκληση Σωματικής Βλάβης (άρθρο 314 παρ.1 εδ.α΄ ΠΚ) Ένοχος ο κατηγορούμενος Ορθοπεδικός Ιατρός

1.Ιατρική Αμέλεια – Πρόκληση Σωματικής Βλάβης (άρθρο 314 παρ.1 εδ.α΄ ΠΚ)

Ένοχος ο κατηγορούμενος Ορθοπεδικός Ιατρός

 

2.Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη ( περ.γ΄, 183 ΚΠοινΔ)

Ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασηςότι λήφθηκε υπόψη έστω και αν δεν μνημονεύεται σ΄ αυτή.

 

 3.Απορριπτέο ως αόριστο το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου για κρείσσονες αποδείξεις – κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 352 παρ.3  ΚΠοινΔ)

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας