facebook
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021– Τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή

Περιεχόμενα  Τεύχους Ιούλιος 2021

Άρθρα – Απόψεις

Προστατευτικό Κράνος – Ποια πρόσωπα έχουν εκ του Νόμου σχετική υποχρέωση  χρήσεως – Συνέπειες από την παράλειψη της χρήσεως γενικά και σε περίπτωση ατυχήματος, υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού,  Αντιπροέδρου του Α.Π.,  ε.τ.                                                                                                                Σελ. 322    

Αθροιστική Απόληψη Δαπανών Θεραπείας – ΑΚ 930 παρ.3

Επιδικάσθηκαν 14.774,83 ευρώ για αγορά Αμαξιδίου, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Φυσικοθεραπείες κλπ). κατ΄ άρθρο 930.3 ΑΚ, καθόσον  δεν τίθεται ζήτημα υποκατάστασης του ασφαλιστικού του φορέα.        Σελ. 364

Αθροιστική Απόληψη  Διαφυγόντων Εισοδημάτων

κατ΄άρθρ.930 παρ.3 ΑΚ για Μεταγενέστερο Χρονικό Διάστημα

Επιδικασθέντα ποσά: α) 82.500 ευρώ και β) 150.000 ευρώ.   Σελ. 364

Ακρωτηριασμός κάτω Δεξιού Άκρου

Ψυχιατρική Πάθηση λόγω Μετατραυματικού Στρες  – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (άρθ. 931 ΑΚ) .Επιδικασθέν ποσό 100.000  € (όσο και πρωτοδίκως). Η ενάγουσα, ηλικίας 27 ετών, σερβιτόρα σε καφετέρια και σπουδάστρια στα ΤΕΙ κρίθηκε ανάπηρη σε ποσοστό 70%.       Σελ. 349

 

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών

Μίσθωση Γερανοφόρου Οχήματος για την μεταφόρτωση και Μεταφορά των Εμπορευμάτων από το Βλαβέν Όχημα.   Σελ. 387

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) – 150.000 ευρώ

Ιατρού – Γναθοχειρουργού μόνιμα αναπήρου εφόρου ζωής, σε ποσοστό 85% (βαρειά  κρανιοεγκεφαλική κάκωση  με απότοκο τετραπάρεση- κινητική αναπηρία, διαταραχές συμπεριφοράς, πολλαπλά κατάγματα, έκτοπες οστεοποιήσεις).     Σελ. 363

Αποζημίωση Μόνιμης Αναπηρίας (931 ΑΚ)  – Απορριπτέα

Απορρίφθηκε ως αβάσιμη – ο ενάγων ήταν 76 ετών συνταξιούχος, έχοντας τερματίσει τον εργασιακό του βίο.      Σελ. 378

Ατύχημα στην Αλλοδαπή – Εναγωγή στην Ελλάδα

του Αντιπροσώπου Ζημιών της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας

Κατωτέρω δημοσιεύουμε σχετικό σχόλιο επί της Αποφ. Ειρ.Αθ. 3647/2020, δημοσιευθείσα στο τεύχος μας Μάιος – Ιούνιος 4ον 2021 Σελ. 31, υπό Βασιλείου Λευκαρίτη του Σωτηρίου Δικηγόρου Θεσσαλονίκης.   Σελ. 394

Βιβλιοπαρουσίαση – Νέες Εκδόσεις 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ : N.2696/1999), υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ., Δ.Ν.         Σελ. 397

Διαφυγόντα Κέρδη

Από την Στέρηση Εκμετάλλευσης Βλαβέντος Οχήματος μέχρι την ολοκλήρωση  αγοράς νέου οχήματος  – Αοριστία Κονδυλίου.      Σελ. 388

Εγγραφή στο Πινάκιο για την μετ΄αναβολή δικάσιμο  –  Ισχύει ως Κλήτευση όλων των Διαδίκων       Σελ. 340

Εργασίες Αναμόρφωσης Οικίας προς Διευκόλυνση Διαβίωσης Αναπήρου

Δαπάνη Επιδικαστέα.    Σελ. 379

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 100.000 ευρώ

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

Τα επιδικασθέντα ποσά δεν υπολείπονται καταφανώς από τα συνήθως επιδικαζόμενα σε παρόμοιες περιπτώσεις, ούτε αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας.  Σελ. 333

 Ηθική Βλάβη – Έννοια του Ευλόγου      Σελ. 333

Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ) 150.000 ευρώ

Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρου

Το επιδικασθέν ποσό των 150.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης (αντί των 120.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν πρωτοδίκως) κρίθηκε ανάλογο με τις συγκεκριμένες περιστάσεις  των συνθηκών του ατυχήματος και της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος καθώς και του είδους και της βαρύτητας του τραυματισμού της ενάγουσας.    Σελ. 350

Ηθική Βλάβη 120.000  ευρώ

Επιδικάσθηκε στον μόνιμα ανάπηρο  (ποσοστό 85%) ενάγοντα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως  εύλογο και δίκαιο το ποσό των  120.000 € (όπως και πρωτοδίκως). Σελ. 363

 

Ηθική Βλάβη 35.000 ευρώ

Ακρωτηριασμός  Αριστερού  Κάτω Άκρου  πάνω από τη Γόνυ Άρθρωση  Σελ. 378

Οικιακή Βοηθός –  Πλασματική Δαπάνη

(άρθρ. 930.3 ΑΚ) 10.800 ευρώ  (αντί  των  5.400  ευρώ πρωτοδίκως)

Επιδικάσθηκε Αποζημίωση 10.800 ευρώ  ισόποση της αμοιβής δύο (2) οικιακών βοηθών για μία 8ωρη βάρδια  η καθεμία ημερησίως επί 9 μήνες επί 600 ευρώ/μήνα (9 μήνεςΧ600 ευρώ/μήνα Χ2 οικιακές βοηθούς).   Σελ. 350

Ολική Καταστροφή  Οχήματος 

Από Οικονομική και Τεχνική Άποψη      Σελ. 387

Αποζημίωση Επισκευής του Ρυμουλκούμενου καθόσον δεν προτάθηκε από τους εναγομένους σχετική ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος για την επιλογή του να το επισκευάσει.          Σελ. 387

Παράσυρση Πεζού από ΙΧΦ Όχημα, μετά από Εκφόρτωση

Συνυπαίτιος σε ποσοστό 50% κρίθηκε ο οδηγός του ΙΧΦ ο οποίος έθεσε σε κίνηση το φορτηγό του χωρίς να βεβαιωθεί για την ακριβή θέση του πεζού ενάγοντα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πέρασε μπροστά από το φορτηγό. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 50% κρίθηκε ο πεζός ενάγων που επέλεξε να περάσει μπροστά από το φορτηγό.      Σελ. 377

 

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως  – Μέθη Οδηγού και Πεζού

 Συνυπαιτιότητα 60% του μεθυσμένου οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου (0,68 gr/lt),  συνυπαιτιότητα 40% του μεθυσμένου πεζού (2,73 gr/lt).          Σελ. 339

Προσθετικό Τεχνητό Μέλος – Μελλοντική Δαπάνη  Αγοράς

Επιδικαστέα, όπως και πρωτοδίκως,  και η δαπάνη αγοράς προσθετικού μέλους, 13.650 €, και μίας δεύτερης (θαλάσσης) για χρήση σε υδάτινο περιβάλλον ποσού των 5.085 €.  Σελ. 350

Πρόσκρουση  ΙΧΦ αυτοκινήτου επί του Παρανόμως Σταθμευμένου

Φορτηγού  στην Δεξιά λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου αντί στη ΛΕΑ  – λόγω βλάβης του ελαστικού του

Αποκλειστική υπαιτιότητα του αλλοδαπού οδηγού του παράνομα σταθμευμένου οχήματος –  Παράληψη τοποθέτησης Τριγώνου και ενεργοποίησης Αλάρμ.      Σελ. 386

Υποκατάστασης Ασφαλιστικών Οργανισμών

 Ένταξη Ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΟΠΠΥ- Χρόνοι Έναρξης 

Δεν υφίσταται υποκατάσταση των ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΑΕΕ,  ΤΑΕ, ΤΕΒΕ και ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ) για τα  ατυχήματα που έλαβαν χώρα πριν την 21/12/2006.

Ενδελεχής ανάλυση, αναφορικά με το φλέγον και δαιδαλώδες ζήτημα της Αθροιστικής Απόληψης Διαφυγόντων Εισοδημάτων και της Υποκατάστασης των Ασφαλιστικών Ταμείων σε διάφορες χρονικές περιόδους. Σελ. 364 επ.

Υποκατάστασης του ΕΦΚΑ

Ένσταση Ελλείψεως Ενεργητικής Νομιμοποίησης

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 247 ΚΠολΔ πρέπει να χωρισθεί η  αγωγή και να παραπεμφθεί σε ιδιαίτερη δίκη, αναφορικά με τα κονδύλια που αφορούν την πρόσληψη θεραπαινίδας, τα νοσήλια κτλ, και την αγορά ορθοπεδικών ειδών, ώστε να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. – ΕΟΠΥ.   Σελ. 379

Ψυχική Οδύνη – Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση Αρχής Αναλογικότητας

Επιδίκαση ποσών που υπολείπονται των συνήθων επιδικαζόμενων

Το Εφετείο, καθορίζοντας την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης των αναιρεσειόντων στα ποσά των 20.000 € για κάθε γονέα, 10.000 € για τον αδελφό, 5.000 €, για κάθε γιαγιά, υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, αφού τα εν λόγω ποσά, υπολείπονται (και μάλιστα καταφανώς) των συνήθως επιδικαζομένων σε παρόμοιες περιπτώσεις.      

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας