facebook

Πρόσκρουση  ΙΧΦ αυτοκινήτου επί του Παρανόμως Σταθμευμένου  στη Δεξιά Λωρίδα Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμου 

ογκώδους Φορτηγού  Αυτοκινήτου – Ελκυστήρα – Επικαθήμενου αντί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)  λόγω βλάβης του ελαστικού του

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του   αλλοδαπού οδηγού του παράνομα σταθμευμένου  ογκώδους οχήματος του στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου αντί στη Λωρίδα Έκτακτης  Ανάγκης (ΛΕΑ) καθότι: α) δεν τοποθέτησε  την Ειδική Πινακίδα Σήμανσης – Ισόπλευρο Τρίγωνο, σε απόσταση 100 μέτρων τουλάχιστον πίσω από αυτό λόγω του αυτοκινητόδρομου,  β) δεν τέθηκαν σε Λειτουργία τα Φώτα Θέσης ή Έκτακτης Ανάγκης (αλάρμ) λόγω σκότους που επικρατούσε.

Ανυπαίτιος  κρίθηκε  ο ενάγων οδηγός του ΙΧΦ αυτοκινήτου που εκινείτο κανονικά σε ευθεία πορεία στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ομόρροπα και πίσω από το παράνομα σταθμευμένο εντός του οδοστρώματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ογκώδες φορτηγό – ελκυστήρα- επικαθήμενο όχημα.  Όταν δε αυτός πλησίαζε στο ύψος της οδού όπου ήταν ακινητοποιημένο το παραπάνω ογκώδες όχημα, μόλις αντιλήφθηκε αυτό σε απόσταση 50 μέτρων λόγω της  έλλειψης φωτισμού και του σκότους που επικρατούσε στο σημείο, αντέδρασε άμεσα  επιχειρώντας ενδεδειγμένο ελιγμό αποφυγής προς τα αριστερά  και παράλληλα πέδηση του οχήματος του, ωστόσο, λόγω και της έλλειψης χρονικών περιθωρίων, δεν κατέστη δυνατό να αποφύγει τη σύγκρουση με το έμπροσθεν αυτού ακινητοποιημένο ογκώδες όχημα, με αποτέλεσμα να επιπέσει με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο τμήμα του φορτηγού που οδηγούσε στο οπίσθιο τμήμα του ακινητοποιημένου ογκώδους οχήματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε αμφότερα τα εμπλεκόμενα οχήματα (παραβάσεις άρθρων  12, 29 παρ.3, 34 παρ.2 περ. ιβ και 81 παρ.16 ΚΟΚ).

 

Ολική Καταστροφή  Οχήματος  από Οικονομική και Τεχνική Άποψη 

 

Το  κόστος επισκευής του ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου υπερβαίνει την κατά τη συζήτηση της αγωγής που αποτελεί τον χρόνο υπολογισμού της ζημίας εμπορική τους αξία. Η  ενδεχόμενη επιμελημένη επισκευή του οχήματος δεν θα επανέφερε αυτό στην προηγούμενη κατάσταση του και δεν θα παρείχε εχέγγυα της ασφαλούς κυκλοφορίας τους.

 

Αποζημίωση Επισκευής του Ρυμουλκούμενου καθόσον δεν προτάθηκε από τους εναγομένους σχετική ένσταση  συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος για την επιλογή του να το επισκευάσει

 

Αναφορικά με το ρυμουλκούμενο  ο ενάγων το επισκεύασε και δαπάνησε το ποσό των 4.556,08 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει την εμπορική του αξία. Πλην όμως  οι εναγόμενοι δεν πρότειναν σχετική ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος όσον αφορά την επιλογή  του να το επισκευάσει, και συνεπώς οφείλουν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα  το σύνολο του ανωτέρω ποσού της επισκευής του.

 

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών

Μίσθωση Γερανοφόρου Οχήματος

Για την μεταφόρτωση και Μεταφορά των Εμπορευμάτων

 από το Βλαβέν Όχημα

Περαιτέρω, λόγω των υλικών ζημιών του οχήματος του ενάγοντος επιδικάσθηκαν: α) 492 ευρώ με ΦΠΑ 23% (400+92) για μίσθωση γερανοφόρου  οχήματος (ΚΛΑΡΚ) με δύο εργάτες για τη μεταφόρτωση 298 κιβωτίων με εμπορεύματα πελατών του ώστε να μεταφερθούν στον τόπο προορισμού τους, β)  861 ευρώ με ΦΠΑ 23% (700 +161) για την μεταφορά των 298 κιβωτίων εμπορευμάτων  από τον τόπο του ατυχήματος στον προορισμό τους, γ) 1.722 ευρώ με ΦΠΑ 23% (1.400+ 322) για την μεταφορά του οχήματος του από τον τόπο του ατυχήματος σε συνεργείο επισκευής, καθώς ήταν αδύνατη η αυτοδύναμη κίνησή του λόγω της έκτασης των υλικών ζημιών του, και δ) 1.000 ευρώ για εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων.

 

 

Διαφυγόντα Κέρδη

από την Στέρηση Εκμετάλλευσης Βλαβέντος Οχήματος

μέχρι την ολοκλήρωση  αγοράς νέου οχήματος

Αοριστία Κονδυλίου

 

Απορρίφθηκε ως αόριστο το αγωγικό κονδύλιο  διαφυγόντων κερδών του ενάγοντος από την εκμετάλλευση του οχήματός του για χρονικό διάστημα 31 ημερών, το οποίο απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς νέου ρυμουλκού, καθώς δεν αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα εάν είχε συμφωνήσει προηγούμενα με πελάτες του, είτε νέους είτε υφιστάμενους με τους οποίους διατηρεί συνεργασία και ποιούς συγκεκριμένα, την εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων με το ρυμουλκό προκειμένου να μεταφέρει προϊόντα πελατών του σε συγκεκριμένους προορισμούς έναντι συγκεκριμένων κομίστρων και ποιού ακριβούς ύψους. 

 

 

Απόφ.Μον.Πρ…….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας