facebook

Άρθρα – Απόψεις

Εξειδίκευση της Έννοιας Κυκλοφορία Αυτοκινήτου,

κατά το Ν. 489/76 – Νομολογιακή αντιμετώπιση

(με αφορμή την Μον. Εφετ. Αθηνών 6696/2020 ΕΣυγκΔ 2022/121)

υπό Σωτηρίου Λευκαρίτη

Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

 

Με τα άρθρα 1, 2, 5, 6 και 10 του ν. 489/1976, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το π.δ. 237/1986 και όπως συμπληρώθηκε με μεταγενέστερους νόμους, ορίζονται τα εξής: »Άρθρο 1. α) Κατά την έννοια του παρόντος: α) Αυτοκίνητο όχημα είναι το επί του εδάφους και όχι επί τροχιών με μηχανική δύναμη ή με ηλεκτρική ενέργεια κινούμενο όχημα, ανεξάρτητα αριθμού τροχών. Ως αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο όχημα, συζευγμένο μετά του κυρίως αυτοκινήτου ή μη, ως και ποδήλατο εφοδιασμένο με βοηθητικό κινητήρα, β)…, γ) Ζημιωθέν πρόσωπο είναι το πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποζημιώ σεως ένεκα ζημίας που προξενήθηκε από αυτοκίνητο «, » Άρθρο 2. 1. Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο αριθμό προσώπων, που δικαιούνται να συχνάζουν σ’ αυτό, εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί οδού«, »Άρθρο 5 παρ. 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3, απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη«, »Άρθρο 6. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου…(παρ. 1). Ο ασφαλιστής ευθύνεται… έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από την κυκλοφορία αυτοκινήτων…(παρ. 3α), Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει και αυτούς, εκδιδομένου ειδικού πιστοποιητικού ασφάλισης (παρ. 4)«, »Άρθρο 10 παρ. 1. Το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή«.

Από τις ως άνω διατάξεις γίνεται αντιληπτό ότι προϋπόθεση της υποχρέωσης για την κατά τον ως άνω νόμο ασφάλιση ενός αυτοκινήτου, είναι η κυκλοφορία του αυτοκινήτου και μάλιστα επί οδού.

Η έννοια της κυκλοφορίας επί οδού, έχει απασχολήσει τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, έχει διχάσει τη νομολογία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η με αριθμό 23/1989 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Επρόκειτο για περίπτωση ατυχήματος  που συνέβη εντός συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, όταν από εσφαλμένο χειρισμό του οδηγού αυτοκινήτου, που ήταν ανεβασμένο σε ράμπα, το αυτοκίνητο κύλησε και τραυμάτισε τον τεχνίτη που έκανε έλεγχο του αυτοκινήτου. Η απόφαση αυτή κατά πλειοψηφία και με ισχυρή μειοψηφία 11 δικαστών, δέχτηκε ότι δεν είναι ιδιωτικός  χώρος  το συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, γιατί ο χώρος αυτός εξομοιώνεται με γήπεδο προσιτό σε αριθμό  προσώπων που  δικαιούνται να συχνάζουν σ` αυτό (πελάτες, προσωπικό) και γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και σ` αυτό, και για το λόγο αυτό το ατύχημα καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.

Ενώ το ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει η ως άνω απόφαση, ήταν η έννοια του γηπέδου προσιτού σε αριθμό  προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτό, το οποίο εξομοιώνεται με οδό, η ως άνω απόφαση ερμήνευσε…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας