facebook

Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Συμφωνία με Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας για Σταθερή Χρέωση

Ειδικός Όρος Σταθερής Χρέωσης

 

Επιβολή Χρεώσεων με την Ένδειξη «Χρέωση Αναπροσαρμογής»

 

Αλλαγή Παρόχου

Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρική Ενέργειας με άλλο Πάροχο

 

Αντισυμβατική Μονομερής Τροποποίηση Σύμβασης από Σταθερή σε Κυμαινόμενη Χρεώση

 

Αμφισβήτηση Χρεώσεων

 

«Απαγόρευση στην Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αρνητικής αγωγής της με αίτημα να αναγνωριστεί η ανυπαρξία των ανωτέρω απαιτήσεων»

 

 

«Η καθ’ ης μη έχουσα συμβατικό δικαίωμα, αντισυμβατικά τροποποίησε μονομερώς τη σύμβαση από σταθερή σε κυμαινόμενη χρέωση, χρεώνοντας τους επίδικους λογαριασμούς με ως άνω ποσά με την αιτιολογία της αναπροσαρμογής»

 

Στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ) ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τη σύμβαση και να αναπροσαρμόσει την τιμή προμήθειας

 

Μόνη νόμιμη οδός, ενόψει της άρνησης της αιτούσας να αναδιαπραγματευτεί τη σύμβαση, θα ήταν η προσφυγή στη δικαιοσύνη με διάπλαστικό αίτημα την αναπροσαρμογή της σύμβασης είτε κατ’ άρθρο 288 ΑΚ είτε κατ’ άρθρο 388 ΑΚ.

 

«Εν προκειμένω το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη προσθέτοντας στη μεταξύ τους σύμβαση και τον ειδικό όρο περί μη ισχύος του όρου 6.3, ήτοι του δικαιώματος της καθ’ ης, σε περίπτωση μεταβολής του κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να αναπροσαρμόσει τις χρεώσεις προμήθειας, συμφώνησαν πράγματι τη σταθερή χρέωση της αιτούσας με το ποσό των 0,079 ευρώ/Kwh χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας. Επιπλέον πιθανολογήθηκε η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης που συνίσταται στον κίνδυνο να διακοπεί η σύνδεση της ηλεκτροδότησης της ένδικης παροχής της που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη της αιτούσας λόγω του ότι θα παύσει να λειτουργεί η ξενοδοχειακή της επιχείρηση, αφού δυνάμει του υπ’ αρ. 11.1 εδ. 4 συμβατικού όρου έχει συμφωνηθεί ότι ο παλαιός προμηθευτής , σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του πελάτη των όρων διακανονισμού, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον αντίστοιχο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής ακόμα και εάν συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 42 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες».

 

Απόφ….

 

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας