facebook

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση Κίτρινου Παλλόμενου Σηματοδότη

Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα (1)

 

 Συνυπαίτιος ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου σε ποσοστό 80%, καθώς όταν προσέγγιζε την ένδικη διασταύρωση με πρόθεση να στρίψει αριστερά και να εισέλθει στην κάθετη αυτής οδό, και ενώ είχε στην πορεία του κίτρινο αναλάμπον φως υπό την μορφή βέλους, δεν ανέκοψε την ταχύτητά του (30χλμ/ω), ούτε παραχώρησε την προτεραιότητα στην αντιθέτως κινούμενη στην ευθεία οδό μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ενάγων με πράσινο στην πορεία του, δεν διέκοψε την πορεία του ούτε τροχοπέδησε και δεν προέβη σε αποφευκτικό ελιγμό, έστριψε αριστερά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα όπου εκινείτο η οδηγούμενη από τον ενάγοντα μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία της μοτοσικλέτας και να προκαλέσει την ένδικη σύγκρουση και τον τραυματισμό του ενάγοντος (παραβάσεις 6 παρ.1 στοιχ. θ, 12 παρ.1, 19 παρ.1, 21 παρ.1, 23 παρ. 1,2 και 26 παρ.1, 4 ΚΟΚ).

 Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% και ο ενάγων οδηγός της μοτοσικλέτας, καθώς οδηγούσε με υπερβολική για την περιοχή ταχύτητα 60 χλμ/ω αντί των 50 χλμ/ω παραβάσεις (12 παρ.1, 19 παρ.1,2,3 και 20 παρ.1 ΚΟΚ), η οποία συντέλεσε στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης χωρίς ωστόσο να συνιστά την κύρια αιτία της σύγκρουσης, η οποία εντοπίζεται στην διενέργεια αριστερής στροφής από τον εναγόμενο οδηγό του αυτοκινήτου.

 

Κράνος Μοτοσικλετιστή

Έλλειψη Κατάλληλου Κράνους Κλειστού Τύπου

 

Ο ενάγων οδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος ανοικτού τύπου, που άφηνε ακάλυπτο το κάτω μέρος του προσώπου του, καθώς μ’ αυτό προστατεύονται μόνο το άνω και τα πλάγια μέρη του κρανίου και οι οφθαλμοί, και όχι η περιοχή της μύτης και της άνω και κάτω γνάθου. Η παράλειψη του να φέρει το κατάλληλο κλειστού τύπου κράνος συνδέεται αιτιωδώς με τις προκληθείσες σωματικές βλάβες που υπέστη στη στοματική κοιλότητα, στα ζυγωματικά και στη μύτη, τραυματισμός που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής θα αποφεύγονταν ή θα ήταν μικρότερης έκτασης, και συνεπώς κατέστη συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% στην επέλευση των εν λόγω σωματικών βλαβών που υπέστη.

Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ

Διπλωπία – Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (2)

 

Ο ενάγων συνεπεία του ένδικου τραυματισμού του κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 67% λόγω διπλωπίας εξαιτίας του κατάγματος του δεξιού κόγχου από τον ΕΦΚΑ. Επίσης, μεταξύ άλλων, υπέστη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και μετατραυματική διαταραχή stress υπό φαρμακευτική αγωγή καθώς και γυροειδή αλωπεκία τριχωτού κεφαλής. Το Δικαστήριο για την επιδίκαση του ποσού των 60.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων έλαβε υπόψη του, το είδος των προσβαλλόμενων εννόμων αγαθών (υγεία και σωματική ακεραιότητα του), την ηλικία του 33 ετών κατά το ατύχημα, τον βαθμό της ψυχικής ταλαιπωρίας, της θλίψης και του πόνου που δοκίμασε, τον βαθμό πταίσματος του εναγόμενου οδηγού και το ανωτέρω ποσοστό συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των φυσικών προσώπων πλην της ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) – Απορριπτέα

 

Το κονδύλιο για αποζημίωση λόγω μονίμου αναπηρίας (ΑΚ 931) απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμο, με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων παρουσιάζει μόνιμη και διαρκή αναπηρία, που να επιδρά στο μέλλον αυτού, ούτε ότι πρόκειται εν προκειμένω για προσωρινή αναπηρία, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μίας ευνοϊκής ευκαιρίας, ενώ εξάλλου ο θεράπων ιατρός του συνέστησε την αποφυγή περαιτέρω χειρουργικών επεμβάσεων προς το παρόν, και σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του ΕΦΚΑ κρίθηκε ανάπηρος έως τις 30/9/2021.

 

Επιδικασθέντα Κονδύλια

μειωμένα κατά το ποσοστό 20% συνυπαιτιότητάς του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος

 

α) Δαπάνες ιατρικών εξετάσεων στην Ψυχιατρική, Δερματολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ, Νευρολογική, Γναθοχειρουργική Κλινική, μικροβιολογικές εξετάσεις, βυθοσκόπηση οφθαλμών, αξονικές τομογραφίες γνάθου και σπλαχνικού κρανίου, ιατρικές επισκέψεις σε οδοντίατρο, οφθαλμίατρο, ορθοδοντικές εργασίες, χειρουργική επέμβαση στον δεξιό οφθαλμό, κλπ, αγοράς φαρμάκων και οπτικών ειδών, κλπ.

β) Δαπάνες αναγκαίων μετακινήσεων από την οικία του στην Πάτρα για οφθαλμιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα με επιστροφή, διόδια και καύσιμα..

 γ) Για οικιακή βοηθό και αποκλειστική νοσοκόμο, υπηρεσίες που του προσέφερε η σύζυγός του επί 3 μήνες προς 600 ευρώ μηνιαίως.

 δ) Για βελτιωμένη τροφή επί 90 ημέρες προς 5 ευρώ ημερησίως

 ε) για Απώλεια εισοδήματος από την εργασία του, υδραυλικός στην ατομική του επιχείρηση, επί 36 μήνες προς 600 ευρώ μηνιαίως.

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 1.Επί της Υπαιτιότητας

Εφόσον δεν ήταν η κύρια αιτία η υπερβολική ταχύτητα της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο ενάγων οδηγός, αλλά κύρια αιτία ήταν η σωρεία των παραβάσεων του εναγόμενου οδηγού, γιατί καταλογίσθηκε συνυπαιτιότητα στον ενάγοντα οδηγό της μοτοσικλέτας; Tι έπρεπε να κάνει ο ενάγων όταν κινείται κανονικά σε ευθεία πορεία με πράσινο σηματοδότη; Δηλαδή η κατά 10% ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητα του συντέλεσε στην σύγκρουση, χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η αιτιώδης συνάφεια της παράβασης του αυτής όπως επιτάσσει ο νόμος;

2.Ηθική Βλάβη

Σημειωτέον ότι κατά τις παραδοχές της απόφασης ο ενάγων κρίθηκε ανάπηρος από τον ΕΦΚΑ σε ποσοστό 67% έως τις 30.9.2021, και η ένδικη αγωγή συζητήθηκε στις 9.9.2021, ήτοι διαρκούντος του χρόνου της κριθείσης αναπηρίας του ενάγοντος, η οποία (αναπηρία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της Ηθική Βλάβης.

Για να διαβάσετε περισσότερα κάντε εγγραφή :

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας