facebook

Από τον χώρο της μαχομένης Δικηγορίας παρατίθενται κατ’ Αλφαβητική Σειρά

Ο κ. Γιώργος Αμπατζής Δικηγόρος ε.τ. απέστειλε τον  ακόλουθο χαιρετισμό

50 χρόνια ΕΣΔ

Η αξία ενός περιοδικού με επιστημονικό περιεχόμενο  εξαρτάται από το μέγεθος της συμβολής του στην προαγωγή της κοινωνικής ζωής. Εάν δηλαδή και κατά πόσο συμβάλλει  στην προώθηση των συμφερόντων των  κοινωνικών εταίρων και ιδιαίτερα  στην προστασία των  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η αξιολογική αυτή κρίση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση κατά την οποία το περιοδικό  αυτό έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης και επεξεργασίας τα νομικά ζητήματα  τα οποία  ανακύπτουν από ένα τροχαίο ατύχημα και την επίλυση των σχέσεων  μεταξύ των εμπλεκομένων μερών που συνδέονται με αυτό. Εδώ η ανάγκη προστασίας  του ευάλωτου μέρους αναδύεται με ιδιαίτερη ένταση, αφού στην μία  άκρη του νήματος των αντιτιθέμενων συμφερόντων βρίσκεται ένας κεφαλαιουχικός οργανισμός  όπως είναι κατά κανόνα η ασφαλιστική εταιρία (το ισχυρό μέρος) και από την άλλη  ο παθών (δικαιούχος αποζημίωσης) που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το αδύναμο μέρος. Στην επίλυση αυτού του δυσχερούς προβλήματος  της στάθμισης αφενός των εκατέρωθεν συμφερόντων των μερών και στην προστασία  αφετέρου των παθόντων σε τροχαίο ατύχημα  η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου  συνεισέφερε τα μέγιστα στον νομικό κόσμο της χώρας  μας. Με την πλούσια αρθρογραφία, την αντίστοιχη νομολογία που δημοσίευσε κατά την πενηντάχρονη πορεία  του αυτό το περιοδικό και τα ευάριθμα Πανελλήνια Νομικά Συνέδρια που διοργάνωσε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας,  διοχέτευσε στους έλληνες νομικούς, δικηγόρους και δικαστές, πολύτιμο υλικό το οποίο έθεσαν ως βάση για την κατάστρωση των δικογράφων και την σύνταξη των αποφάσεών τους , αντίστοιχα. Με την ένννοια αυτή αποτέλεσε μοναδικής αξίας  γνωσιακό φάρο για την επίλυση πολύπλοκων νομικών ζητημάτων , τα οποία αναφύονται συχνά στον τομέα του τροχαίου ατυχήματος. Κατ’ αυτό  τον τρόπο αυτό δικαίωσε απόλυτα τόσο την ύπαρξη όσο και την μακρόχρονη πορεία του  ως όργανο άμβλυνσης και δίκαιης  επίλυσης  των οξυμένων συχνά έννομων σχέσεων που γεννά ένα βίαιο βιοτικό συμβάν ,όπως είναι  το τροχαίο ατύχημα.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην συνεισφορά του περιοδικού  ως προς  την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών και την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που αφορούν το τροχαίο ατύχημα στην ελληνική έννομη τάξη. Μέσα από την αρθρογραφία, την παράθεση της νομολογίας του  ΔΕΕ  (πρώην ΔΕΚ ) αλλά και των αποφάσεων των ελληνιικών δικαστηρίων  που δημοσίευσε και  που  αφορούσαν την ενσωμάτωση αυτή  του Ενωσιακού Δικαίου  στην ελληνική έννομη τάξη  προσέφερε την ουσιαστική βάση για την ενιαία και εναρμονισμένη προς την ενωσιακή έννομη τάξη αντιμετώπιση των εννόμων σχέσεων που έχουν σαν γενεσιουργό αιτία το τροχαίο ατύχημα.

Ενδεικτικές  και απολύτως   καθοριστικές  είναι οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις α)  Η ακύρωση και μη εφαρμογή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, συνακόλουθα και από όλα τα δικαστήρια της χώρας μας, των διατάξεων που εισήγαγε ο έλληνας νομοθέτης   και με τις οποίες  επιχειρήθηκε να περιοριστούν μέχρις εξευτελισμού οι  αποζημιώσεις και οι χρηματικές ικανοποιήσεις των παθόντων και των συγγενών τους  όταν υπόχρεο σε αποζημίωση ήταν το Επικουρικό Κεφάλαιο. β) Την πρόσφατη , και με καθυστέρηση είκοσι επτά  ( 27 ) περίπου ετών κατάργηση του άρθρου 7 του νόμου 489/1976  με την οποία εξαιρούντο από την  υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ο οδηγός – κύριος – κάτοχος κ.λ.π.του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Με την εμπεριστατωμένη   και πλούσια αρθρογραφία που δημοσίευσε, μοναδική πραγαματικα μεταξύ των νομικών περιοδικών της χώρας μας, κατεδειξε την πλήρη και κάθετη αντί.θεση αυτής της εξαίρεσης  προς την Ενωσιακή Νομοθεσία. Η πειστική κριτική που ασκήθηκε απο αυτήν την αρθρογραφία  επέσυρε τις αυστηρές  συστάσεις της Επιτροπής της ΕΕ, οι οποίες υποχρέωσαν ακολούθως τον έλληνα νομοθέτη να συμμορφωθεί   προς τις συστάσεις αυτές και να καταργήσει την πάρα πάνω εξαίρεση.

Εύχομαι από καρδιάς στον εκδότη του περιοδικού να συνεχίσει με επιτυχία και με την σοβαρότητα που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια της κυκλοφορίας του  την πολύτιμη συμβολή του  στην αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που συνδέονται με το τροχαίο ατύχημα. 

Γιώργος Αμπατζής

Δικηγόρος ε.τ.

====================================================================================================================================

Ο κ. Νίκος Βαλεργάκης, Δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  απέστειλε τον  ακόλουθο χαιρετισμό

Προς Μιχάλη και Στρατή Ονουφριάδη

Αγαπητοί,

Αποτελεί σημαντικό γεγονός για την νομική επιστήμη αλλά και το δικηγορικό κόσμο, η συμπλήρωση 50 ετών από την έκδοση του έγκριτου νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου». Γενιές δικηγόρων και δικαστών βρήκαν όλα αυτά τα χρόνια ad hoc αποφάσεις που τους βοήθησαν να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους.

Εύχομαι το περιοδικό μας να γιορτάσει με λαμπρότητα και τα 100 χρόνια του συνεχίζοντας την ανεκτίμητη  προσφορά του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

Νίκος Βαλεργάκης

Δικηγόρος

πρ. Πρόεδρος

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

======================================================================================================================================

Ο κ. Ηλίας Ι. Κλάππας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,

απέστειλε τον  ακόλουθο χαιρετισμό

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αυτό το οποίο δίνει αξία σε μια επιστημονική προσπάθεια είναι η διάρκεια και η ποιότητα.

Τα 50 χρόνια από το πρώτο Τεύχος της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου που πρωτοκυκλοφόρησε ο Δικηγόρος Ονούφριος Ονουφριάδης το 1973, δείχνουν την αντοχή στο χρόνο της πρωτοποριακής επιστημονικής προσπάθειας του εξαίρετου αυτού νομικού και μάχιμου δικηγόρου, ο οποίος τόλμησε, εξέδωσε και υποστήριξε με καθημερινό αγώνα ένα νομικό περιοδικό στο πεδίο της αστικής και ποινικής ευθύνης εκ τροχαίων ατυχημάτων.

Το περιοδικό αυτό αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα των νομικών, δικαστών και δικηγόρων, στο πεδίο του Συγκοινωνιακού Δικαίου, τόσο με τα επιστημονικά άρθρα των σπουδαίων συνεργατών του και την νομολογία που φιλοξένησε, όσο και με τον αδιάλειπτο και μαχητικό σχολιασμό του ιδρυτή και εκδότη του. Είναι πάμπολλες οι περιπτώσεις που οι επιστημονικές θέσεις που υποστηρίχθηκαν στο περιοδικό έγιναν δεκτές από τη νομολογία και επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της συναφούς νομοθεσίας.

Αξιοσημείωτη είναι η συνεισφορά στη νομική επιστήμη μέσω των επιστημονικών Συνεδρίων που διοργάνωσε και διοργανώνει η Διεύθυνση του περιοδικού και αποτελούν χώρο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων μεταξύ των εξειδικευμένων νομικών στο Συγκοινωνιακό Δίκαιο.

Το περιοδικό συνέχισε αδιατάρακτα την ποιοτική του πορεία και στο πρόσωπο των Μιχάλη και Στρατή Ονουφριάδη που ανέλαβαν το βαρύ καθήκον να συνεχίσουν το σπουδαίο εκδοτικό και επιστημονικό έργο του πατέρα τους και κατάφεραν, μάλιστα, να το εισάγουν στην σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας.

Πλέον, δίπλα στο περιοδικό υπάρχει μια ευρεία και πλούσια ψηφιακή Βάση Δεδομένων, η οποία έχει διατηρήσει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που εισήγαγε πριν 50 χρόνια ο Ονούφριος Ονουφριάδης, δηλαδή τον σχολιασμό που, άλλοτε ως υποστήριξη και άλλοτε ως κριτική, βοηθάει στην κατανόηση των επιστημονικών θεμάτων και στην εξέλιξη της νομολογίας μέσα από την παράθεση ακόμη και των αντίθετων θεωρητικών και νομολογιακών δεδομένων.

Με την ευκαιρία της φετινής επετείου, ειλικρινή συγχαρητήρια στους εκδότες και σε όλους τους συνεργάτες του περιοδικού και θερμές ευχές να συνεχίσουν με υγεία και δύναμη το σπουδαίο επιστημονικό τους έργο!

 

Ηλίας Ι. Κλάππας

Πρόεδρος

Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

========================================================================================================================== 

Ο κ. Ιωάννης Ηλ. Κλάππας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω ε.τ., τ. Διευθυντής

Νομικής Υπηρεσίας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑ.Σ.Α.), απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

Πειραιάς, 11-3-2023

 

Προς

Τους κ.κ. Μιχαήλ Ονουφρίου Ονουφριάδη και Ευστράτιο Ονουφρίου

Ονουφριάδη, εκδότες της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

 

Αγαπητοί Μιχαήλ και Ευστράτιε,

χαιρετίζω από καρδιάς με τα πιο ειλικρινή αισθήματα φιλίας και ευγνωμοσύνης την επετειακή έκδοση της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» με τη συμπλήρωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ, αφότου ο αείμνηστος πατέρας σας, διακεκριμένος Δικηγόρος Ονούφριος Μιχαήλ Ονουφριάδης, κατέστησε εφικτό το όραμά του να καλύψει δηλαδή την έλλειψη ειδικού, περί το Συγκοινωνιακό Δίκαιο, Περιοδικού, με σκοπό, όπως εξέθεσε στην εισαγωγή του πρώτου εκδοθέντος τεύχους με  ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 1973, «να υποβοηθήσει εις την μελέτην, σπουδήν και ορθήν εφαρμογήν του αρτιγενούς ομώνυμου Κλάδου δικαίου του Συγκοινωνιακού Δικαίου το οποίον εδημιούργησεν η καταπληκτική επ’ εσχάτων τεχνολογική εξέλιξης, ήτις αναμόρφωσεν εκ βάθρων την βιομηχανίαν, το εμπόριον, τον τουρισμόν και  τον Πολιτισμόν και την εν γένει ευημερίαν της ανθρώπινης κοινωνίας».

Είναι προφανές ότι η επί ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΗ αδιάλειπτη έκδοση της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που κατέστησε δυνατή την επίτευξη των σκοπών της έκδοσής της, όπως οραματίστηκε ο ιδρυτής της, πατέρας σας, μέσω ενός τεράστιου έργου που ανάγεται στην πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών της επί των θέσεων του αναμορφωμένου και διαρκώς εξελισσόμενου Συγκοινωνιακού Δικαίου, παρέχοντας την αναγκαία γνώση σε Δικαστές και Δικηγόρους για την ορθή εφαρμογή των διδόμενων λύσεων από πλευράς της επιστήμης και της νομολογίας.

Το μέγεθος και η ιδιαιτερότητα της εξόχως σημαντικής ύλης και των θεμάτων του περιοδικού και μάλιστα για τη δημοσίευση αποφάσεων που χαρακτηρίστηκαν «σταθμοί» καθώς και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της νομολογίας του τροχαίου ατυχήματος, δεσμεύοντας τα Δικαστήρια για τα νομικά ζητήματα που έλυσαν.

Από το πλήθος των δημοσιευμένων στην «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αποφάσεων που έλυσαν σημαντικά νομικά ζητήματα  για την ορθή εφαρμογή του δικαίου του τροχαίου ατυχήματος, σταχυολογώ ως αξιομνημόνευτο παράδειγμα τις αποφάσεις 567/2006 του Αρείου Πάγου και 1882/2021 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ο Άρειος Πάγος με την 567/2006 απόφαση, ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 19 του ΚΟΚ, με την οποία ορίζονται υποχρεώσεις και κανόνες προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται ο οδηγός κάθε οχήματος, προκειμένου να αποφεύγονται τα ατυχήματα πεζών και οχημάτων, αποφάνθηκε ότι ο οδηγός του οδικού οχήματος, ακόμη και αν έχει προτεραιότητα διέλευσης, όταν πλησιάζει σε διασταύρωση είτε είναι σεσημασμένη από πλευράς προτεραιότητας είτε είναι σηματοδοτούμενη, οφείλει να μειώσει οπωσδήποτε την ταχύτητά του, καθώς άλλως ενέχεται στο παράνομο ζημιογόνο αποτέλεσμα, ως συνυπαίτιος ατυχήματος.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 1882/2021 απόφαση ερμηνεύοντας την κείμενη νομοθεσία του Αστυνομικού Δικαίου και, ειδικότερα, τη διάταξη του άρθρου 163 Π.Δ. 141/1991, που ορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των οργάνων της Τροχαίας στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, με αποτέλεσμα το θάνατο ή τη σωματική βλάβη προσώπων, αποφάνθηκε ότι αν δεν ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα ρύθμισης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας και, συνεπεία τούτου, προκληθεί ατύχημα, στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, καθώς οφείλεται σε παράνομη παράλειψη νομίμων ενεργειών των οργάνων του που συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Ενθυμούμαι ότι όταν ανακοίνωσε κατά μήνα Νοέμβριο του 1972 ο αείμνηστος πατέρας σας την υλοποίηση του οράματός του να εκδώσει, όπως επισήμανε το «νεογενές» περιοδικό του «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», με κάλεσε προφορικά με την σεμνότητα που τον διέκρινε να συμβάλλω και εγώ, ως ειδικευθείς στο τροχαίο ατύχημα νέος Δικηγόρος στη μελέτη και σπουδή του Συγκοινωνιακού Δικαίου.

Μάλιστα, με το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκρινε, δεν δίστασε, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δυσβάσταχτο έργο της αναλαμβανόμενης προσπάθειας που αποσκοπούσε να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στο Συγκοινωνιακό Δίκαιο, να διατυπώσει στο πρώτο τεύχος «θερμήν  πρόσκλησιν  προς πάντας τους καθ’ οιονδήποτε δυναμένους να συμβάλλουν εις την μελέτην και σπουδήν του σε συνεργασία και ιδιαιτέρως προς τους νέους Έλληνας Νομικούς, καλούντες αυτούς εις στενή και διαρκή συνεργασίαν (έκαστος κατά την δύναμίν του)», καταλήγοντας με την προτροπή «Ας μη διστάσουν εις αυτούς ανήκει το μέλλον»!!!

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» κατέστη, όπως το θέλησε ο εκδότης του Ονούφριος Μιχ. Ονουφριάδης, σοβαρή πηγή βιβλιογραφίας και βασικό βοήθημα ενημέρωσης των αναγνωστών του, τόσο ως προς την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, σχετικά με κεφαλαιώδη θέματα του Συγκοινωνιακού Δικαίου, όσο και ως προς τις εξελίξεις και τις νέες θέσεις της νομοθεσίας, της νομολογίας και της επιστήμης επί των θεμάτων του Συγκοινωνιακού Δικαίου, όπως ενδεικτικώς αναφέρονται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού.

Προσωπικά εντυπωσιάζομαι με το τεράστιο έργο που επιτελέστηκε και είναι απορίας άξιο, πως ο εκδότης του περιοδικού, αείμνηστος πατέρας σας Ονούφριος Ονουφριάδης, μπόρεσε να ανταποκριθεί, παράλληλα με την άσκηση μαχόμενης δικηγορίας, στην αδιάλειπτη μηνιαία έκδοση σε όλα τα χρόνια που διάνυσε η έντυπη έκδοσή του και να αντέξει «στους ώμους του», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο πρώτο τεύχος «το τεράστιο βάρος το προκύπτον από τον σκοπόν της αποστολής του».

Ως αναγνώστης, αλλά και συνεργάτης σε θέματα του περιοδικού, είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων διότι λαμβάνοντας γνώση της εκάστοτε ύλης του μπόρεσα να βρω ορθές λύσεις στις υποθέσεις μου.

Τα τεύχη του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» από το πρώτο με ημερομηνία έκδοσης 25-1-1973 μέχρι το τελευταίο της έντυπης έκδοσης κοσμούν τη βιβλιοθήκη του ειδικευόμενου στο Δίκαιο του Τροχαίου Ατυχήματος, δικηγορικού μου γραφείου που μετά την αποχώρησή μου λειτουργεί με την επιμέλεια του γιου μου, φίλου και συνεργάτη σας Ηλία, νυν Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Καταλήγοντας σας εύχομαι, «Συν Θεώ», όπως αρχίζει τον πρόλογό του στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ο αείμνηστος θεοσεβής πατέρας σας  Ονούφριος  Μιχ. Ονουφριάδης, ως άξιοι συνεχιστές του λαμπρού έργου του να εορτάσετε και την επέτειο με τη συμπλήρωση των επόμενων ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ κυκλοφορίας του.

 

Με αγάπη και εκτίμηση

Ιωάννης Ηλ. Κλάππας

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω ε.τ. τ. Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΑΘΗΝΩΝ (ΟΑ.Σ.Α.)

========================================================================================================================== 

Ο κ. Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

Π. Αντιπροέδρος του Δ.Σ.Θ., απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

 

Μισός αιώνας ζωής για το πολύτιμο και αξεπέραστο νομολογιακό «εργαλείο» για όσους (Δικαστές, Δικηγόρους, Ασφαλιστές κλπ.) ασχολούνται με το Δίκαιο των Τροχαίων Ατυχημάτων και με οποιοδήποτε θεωρητικό ή πρακτικό ζήτημα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μ’ αυτό.

Η αρχική έντυπη μορφή του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», που εμπνεύσθηκε, οραματίσθηκε και, μέσα από απειράριθμα εμπόδια και αντιξοότητες, καθιέρωσε ο Πατριάρχης του τροχαίου και ασφαλιστικού Δικαίου, Ονούφριος Ονουφριάδης, παγιώθηκε, αγαπήθηκε και καταξιώθηκε  απ’ τους στρατιώτες της μαχόμενης άσκησης της Δικαιοσύνης και ήδη πραγματοποίησε το εντυπωσιακό εκδοτικό άλμα του 21ου αιώνα: ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ.

Είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι και η τελευταία αυτή εκδοτική προσπάθεια, που πιστώνεται στους σπουδαίους και καταξιωμένους συνεχιστές του έργου του Ονούφριου (τον Μιχάλη, τον Στρατή και την ξεχωριστή Συνάδελφο – Δικηγόρο Μαρία Καρασαρλίδου) θα αγαπηθεί και θα στηριχθεί, όπως της αξίζει, και από τις νέες γενιές των εφαρμοστών του Δικαίου, αφού γι’ αυτούς και για να κάνει πιο εύκολο και αποτελεσματικό το έργο τους δημιουργήθηκε και ήδη κάνει αλματώδη βήματα, για την επάξια συνέχεια της θρυλικής εποποιϊας του αρχικού εγχειρήματος.

Κλείνοντας, θέλω, με ιδιαίτερη συγκίνηση, αγάπη και  νοσταλγία να αναφερθώ στο ιερό πρόσωπο του Μεγάλου Ιδρυτή του περιοδικού, Ονούφριου Ονουφριάδη, τον οποίο στα πρώτα (άγουρα) χρόνια της Δικηγορίας μου είχα την τιμή, το ξεχωριστό προνόμιο και την μοναδική τύχη να γνωρίσω και να πορευθώ μαζί του, ως πιστός οπαδός και ακόλουθος, σε συνέδρια, άρθρα και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Μακάρι να μπορούσα να ζωγραφίσω το χαμόγελό του κάθε φορά που, με ιδιαίτερη επιτυχία και καταξίωση, χτυπούσε την πόρτα του μεγάλου και ανεπανάληπτου έργου του, η κοινή και ομόφωνη αναγνώριση του συνόλου του Νομικού Κόσμου της Χώρας.

Μιχάλη, Στρατή, Μαρία ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Σας εύχομαι να δείτε το σπουδαίο αυτό έργο Σας να συνεχίζει να κυριαρχεί, να καταξιώνεται και να κάνει πιο εύκολο και εποικοδομητικό το έργο όλων μας.

 

Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Π. Αντιπροέδρος του Δ.Σ.Θ.

======================================================================================================================================

Ο κ. Γιώργος Κυμπαρίδης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, τέως Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών συνεχούς και άκρως επιτυχημένης επιστημονικής ζωής του νομικού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» που ίδρυσε ο εμπνευστής του Ονούφριος Ονουφριάδης και συνεχίζουν να εκδίδουν με την ίδια επιτυχία τα παιδιά του Μιχάλης και Ευστράτιος Ονουφριάδης, θα ήθελα να αποτυπώσω τις ευχές μου και να συγχαρώ ενθέρμως τους εκδότες για την εξαιρετική συνέπεια και προσήλωσή τους στους στόχους που καθιέρωσαν την «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ως το εγκυρότερο νομικό περιοδικό στο χώρο του Αυτοκινητικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.

Το περιοδικό, τόσο στην έντυπη μορφή του όσο και στην ιστοσελίδα του, αποτέλεσε και αποτελεί σπουδαίο νομικό βοήθημα και οδηγό σε δικαστές και δικηγόρους, αποκαλύπτοντας κάθε πτυχή της πλούσιας νομολογίας, δίδοντας λύσεις και νομικά επιχειρήματα στα πλαίσια του νομικού χειρισμού υποθέσεων. Η υψηλή εξειδίκευση και γνώση που προσφέρεται με πληρότητα από την «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», αναδεικνύει την αναγκαιότητα της χρήσης της στη σύγχρονη πλέον εποχή όπου η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των χρηστών του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα ευρύτατο πεδίο επιστημονικής έρευνας, συντελώντας ταυτοχρόνως στην επαύξηση της δικαστηριακής ύλης.

Γνωρίζοντας λοιπόν προσωπικά τη λαμπρή ιστορική διαδρομή του περιοδικού αλλά και την αγάπη και αφοσίωση των εκδοτών του στο έργο που παρέλαβαν από τον αείμνηστο πατέρα τους και συνεχίζουν, δεν έχω παρά να ευχηθώ και στο μέλλον η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της, προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή της στην νομική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύοντας ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο στην ζωή.

 

Γιώργος Κυμπαρίδης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Τέως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

 ==========================================================================================================================

Ο κ. Λευκαρίτης Σωτήριος, Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

Με ιδιαίτερη  τιμή,  χαιρετίζω τα πεντηκοστά γενέθλια του περιοδικού Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου και είμαι σίγουρος ότι νομικοί των επόμενων και μεθεπόμενων γενεών, θα χαιρετίσουν τα εκατοστά γενέθλια του περιοδικού.

Η έκδοση της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου,  κατάφερε με τις άοκνες προσπάθειες του κορυφαίου νομικού και εμπνευσμένου ιδρυτή της αείμνηστου Ονούφριου Ονουφριάδη, την οποία επάξια συνεχίζουν τα τέκνα του Ευστράτιος και Μιχαήλ Ονουφριάδης,  να καλύψει με επάρκεια και με μεγάλη επιτυχία την ανάγκη για ένα εξειδικευμένο νομικό περιοδικό, με κύριο αντικείμενο την ενασχόληση με την εξέλιξη της νομοθεσίας και την παρουσίαση μετά των αναγκαίων σχολίων της επίκαιρης νομολογίας, επί των ζητημάτων του τροχαίου ατυχήματος, αλλά και τη δημοσίευση άρθρων και επιστημονικών μελετών, επί επίκαιρων θεμάτων του Συγκοινωνιακού Δικαίου, αλλά και του Δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου συνιστά απαραίτητο εργαλείο και σύμμαχο για τον νομικό επιστήμονα που ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κλάδου και προσφέρει στο νομικό κόσμο την απαιτούμενη πληροφορία, συμβάλλοντας καίρια στην υψηλού επιπέδου άσκηση της νομικής επιστήμης αλλά και προωθώντας το νομικό διάλογο μεταξύ των φορέων, πρωτοστατώντας έτσι στην εξέλιξη του δικαίου. Μάλιστα, το περιοδικό έχει προσαρμοστεί πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες, διατηρώντας ηλεκτρονική έκδοση αλλά και τη δική του, ενημερωμένη νομολογιακή βάση δεδομένων.

 

Λευκαρίτης Σωτήριος

Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 ==========================================================================================================================

Ο κ. Χρήστος Δ. Νικολαϊδης, Δικηγόρος απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με αίσθημα ιδιαίτερης συγκίνησης για την ευτυχή συγκυρία, η οποία μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στη λαμπρή προσωπικότητα του ιδρυτού του περιοδικού το οποίο συμπλήρωσε εφέτος πεντηκονταετή παρουσία στη νομική φιλολογία, τολμώ να σύρω τις επόμενες γραμμές.

Ο ιδρυτής του περιοδικού αείμνηστος Ονούφριος Ονουφριάδης ασχολήθηκε ως δικηγόρος λίαν ενωρίς εντατικά με το τροχαίο ατύχημα όταν ακόμη αυτό προ του Ν. 733/1977 αντιμετωπίζετο με την τακτική διαδικασία, πρόθυμος πάντοτε όλες τις ημέρες και ώρες να συζητήσει σχετικά προβλήματα συναδέλφων και να επιλύσει τυχόν απορίες τους, επιτυχών έτσι τη γενική αναγνώριση ως αυθεντία στα τροχαία ατυχήματα.

Η ανάληψη του εγχειρήματος της έκδοσης, πρωτοποριακού για την για την εποχή του (1973), νομικών περιοδικού συγκεκριμένης ύλης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τότε επικρατούσες δυσμενείς γενικές οικονομικές συνθήκες (βλ. ενδεικτικά Louis Ε.Davin: L’avenir de la civilization occidentale σε Επιστ. Επετηρίδα Α.Π.Θ., Τόμο ΙΖ’, Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 1 επομ.) απαιτούσε αφοσίωση και πίστη στην επίτευξη του στόχου της πλήρους ενημέρωσης των ασχολούμενων κυρίως με την οδική κυκλοφορία και τα πάσης φύσεως ανακύπτοντα απ’αυτήν ζητήματα.

Δεν είναι εύκολο σήμερα, σε πανηγυρική εκδήλωση και στα στενά περιθώρια του παρόντος να γίνει έστω και απλή σκιαγράφηση πορείας, 50 ετών, πορείας δραματικής για οποιοδήποτε περιοδικό της χώρας μας. Έτσι περιορίζομαι να σημειώσω ως βασικά προσόντα του περιοδικού την πρωτοτυπία της παράθεσης πριν από το κείμενο της δημοσιευόμενης απόφασης εκτεταμένου προλογικού σημειώματος, καθώς και τα αναλυτικά ευρετήρια διευκολύνοντα κυρίως τον ερευνητή αλλά και το σπουδαιότερο την ελεύθερη φιλοξενία στις στήλες μου κάθε πνευματική και επιστημονικής εργασίας.

Η επί πενήντα έτη προσφορά του περιοδικού στον τομέα των κινδύνων από την κυκλοφορία των οχημάτων και των απ’αυτούς ανακυπτόντων ζητημάτων της ασφαλιστικής κάλυψης αυτών και των εμπλεκομένων οχημάτων όχι μόνον «… διά την Πρακτικήν…» ως με σεμνότητα σημειώνεται στον πρόλογο του 11ου τόμου (1983) αλλά και για τη θεωρία, είναι μοναδική και αδιαμφισβήτητη δικαιολογώντας κάθε έπαινο, ώστε να είναι απολύτως εύλογη η ευχή όπως συνεχισθεί αυτή στο διηνεκές με τον ίδιο ζήλο όπως μέχρι σήμερα, από τα παιδιά του Μιχάλη και Στρατή.

 

Χρήστος Δ. Νικολαϊδης

Δικηγόρος

======================================================================================================================================

Ο κ. Πέτρος Χαρ. Ρουμπέας, τ. Δικηγόρος, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

«Ένα ΤΑΞΙΔΙ στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ και ένας ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Μ. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ

ΤΟΜΟΣ Α’ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Έτος 1973 – ΣΕΛΙΣ 84

 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΤΜ. Α!

Απόφασις 947/23-11-1972

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

Εκ του ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ της ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ «…Ούτως αποφηνάμενον δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, τας προμνησθείσας περί αποδοχής χρέους ουσιαστικού δικαίου διατάξεις …. Επομένως πάντες οι περί του εναντίου λόγοι της ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  είναι απορριπτέοι ως ΑΒΑΣΙΜΟΙ.

Επεκυρώθη η Ε.Α. 1525/1970…».

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ στο ΧΡΟΝΟ γυρίζω πίσω στο έτος 1973 όταν νέος τότε ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ξεκίνησα να εργάζομαι στο Δικηγορικό Γραφείο του πατέρα μου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΟΥΜΠΕΑ, με παραστάσεις στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και στο ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλαδή το έτος 1973 είχα και την πρώτη μου ΓΝΩΡΙΜΙΑ με τον ΟΝΟΥΦΡΙΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ και το ΠΡΩΤΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ του, την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗ του ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

Υπήρξα από τους πρώτους ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και συνδέθηκα με την πάροδο του χρόνου με φιλία και αλληλοεκτίμηση, τόσον με τον εμπνευστή και εκδότη του, ΟΝΟΥΦΡΙΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ, όσον και με τους υιούς του ΜΙΧΑΗΛ και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, οι οποίοι και συνεχίζουν με ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι και σήμερα το έργο του πατέρα τους.

Επειδή ασχολήθηκα από το έτος 1976 αποκλειστικά και μόνον με υποθέσεις ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ και αυτό τόσον ως ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, όσον και ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ με καταθέσεις ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ από ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, έλαβα από την ανάγνωσιν της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και τις ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ των αποφάσεων των ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ειδικές ΓΝΩΣΕΙΣ της ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ επί των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ατυχημάτων, γεγονός το οποίο με βοήθησε σε επιτυχίες των υποθέσεών μου.

ΣΗΜΕΡΑ και μετά από ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ από την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ οι νέοι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, όπως η κόρη μου ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΥΜΠΕΑ που ασχολείται και αυτή με το ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, έχουν την δυνατότητα της ΑΜΕΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ της ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ των ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ επί των θεμάτων των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ και ιδία της ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και εύχομαι και ελπίζω η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ να συνεχίσει και εις το μέλλον με την ίδια επιτυχία το ΕΡΓΟ της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ και των ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, τη 7ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πέτρος Χαρ. Ρουμπέας

τ. Δικηγόρος

=====================================================================================================================================

Ο κ. Χρήστος Σαχπατζίδη, Δικηγόρος Γιαννιτσών, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

 

ΙΩΒΗΛΑΙΟ

Χρήστου Σαχπατζίδη

Δικηγόρου Γιαννιτσών

Η 50ετηρίδα της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου – θα μπορούσε κανείς να την πει και Χρυσό Ιωβηλαίο – δεν είναι απλώς μία επετειακή υπενθύμιση, ένα γενέθλιο γεγονός, μία υπόμνηση της ανέκκλητης ροής του χρόνου.

Είναι όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνίας των απόψεών μας, προβληματισμού πάνω σε καινούργια κάθε φορά ζητήματα, εξέλιξης εν τέλει της ίδιας της σκέψης μας. Μέσα στο φιλόξενο χώρο της ΕπΣυγκΔ, στην έντυπη αρχικά και ηλεκτρονική στη συνέχεια μορφή της, επιχειρήθηκε η προσέγγιση νομικών ζητημάτων που αφορούσαν τις ζωές συνανθρώπων μας, επηρέαζαν την καθημερινότητά τους και εν τέλει καθόριζαν τη ζωή τους. Για την ΕπΣυγκΔ κάθε υπόθεση δεν ήταν ένας αριθμός απόφασης, ούτε ένα νομικό ζήτημα ενός κάποιου άρθρου. Πίσω από κάθε υπόθεση υπήρχε ένα μικρό ή μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, ένα μικρό ή μεγάλο δράμα‧ υπήρχαν ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Και η αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων δεν έγινε ποτέ μέσα στα πλαίσια ενός νομικού θετικισμού, μιας νομικής προσέγγισης αφυδατωμένης από τους χυμούς της ίδιας της ζωής, μακριά από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η προσέγγιση όλων αυτών από την ΕπΣυγκΔ, χωρίς να αφίσταται του επιστημονικού – και συναφώς του ορθού – λόγου της, είχε διακριτό κοινωνικό  στίγμα‧ ήταν υπέρ του αδυνάτου. Πλανώνται οι επικριτές της που θεωρούν το τελευταίο ως το ευαίσθητο σημείο της‧ κάθε άλλο. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται εν κενώ, η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται in vitro‧ in vivo υπάρχουν, είτε ως αυτοπροαίρετη συμμόρφωση είτε ως επιβολή από τους άρχοντες, όσο κι αν οι τελευταίοι θέλουν να ξεχνούν ότι «ανθρώπων άρχουν».

Για μένα – ας μου επιτραπεί η αναφορά σε α’ ενικό πρόσωπο- όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν ένα σαφές και διακριτό ορόσημο στην 36χρονη  επαγγελματική μου πορεία. Είμαι βέβαιος ότι χωρίς αυτά ως οδηγό θα είχα κάνει πολύ περισσότερα λάθη από όσα αναμφίβολα έκανα. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που σήμερα θέλω δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εκλιπόντα πια ιδρυτή τής ΕπΣυγκΔ, Ονούφριο Ονουφριάδη, ο οποίος κατά τα πρώτα μου χρόνια στη δικηγορία και στη νεανική μου αψάδα σε εκείνες τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες «Πώς  γίνεται να έχουμε  μία τέτοια απόφαση/νομολογία;», μου απαντούσε σταθερά: «Θα επιμείνουμε με τα δικά μας επιχειρήματα και θα’ ρθει η στιγμή που αυτά θα γίνουν δεκτά». Κι είχε δίκαιο! Εάν μάλιστα τα παραπάνω γίνονται δεκτά και από εσένα, φίλε αναγνώστη, φρονώ ότι αυτό μπορεί να είναι μία δικαίωση των μόχθων αυτού του ανθρώπου, μία αντάξιά του μνημοσύνη, μία μνήμη ευγνωμοσύνης.

Σήμερα, το γεγονός ότι οι συνεχιστές/παιδιά τού ιδρυτή τής ΕπΣυγκΔ, βαδίζοντας στον ίδιο τρόπο, επαξίως άνοιξαν τα πανιά της στη νέα εποχή, διαβεβαιώνει ότι το Ιωβηλαίο της θα επαναληφθεί στο πλήρωμα του χρόνου‧ και αυτό με (μας) χαρίζει την αισιοδοξία που χρειαζόμαι/στε‧ οι ευχαριστίες μου (μας) είναι αυτονόητες.

 

Μιχάλη και Στρατή, Καλοτάξιδη η πορεία προς το επόμενο Ιωβηλαίο.

 

Χρήστος Σαχπατζίδης

Δικηγόρος Γιαννιτσών

=====================================================================================================================================

Ο κ. Δημήτρης Σπυράκος, Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος,

απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

Σπάνιο είναι το παράδειγμα, και ίσως όχι μόνο για τη χώρα μας,  μίας  μακρόχρονης, αδιάλειπτης  και επιτυχημένης  μηνιαίας έκδοσης  νομικού περιοδικού  με ένα τόσο ιδιαίτερα  εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως αυτό της  Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου,  η οποία φέτος συμπληρώνει τα πενήντα της χρόνια. Η   διορατικότητα και η αυτονομία, με τις οποίες ο αείμνηστος  Ονούφριος Ονουφριάδης προχώρησε στην ίδρυσή της, δικαιώθηκαν. Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ξεκίνησε την έκδοσή της  σε μία εποχή, όπου οι νομοθετικές εξελίξεις που ακολούθησαν όσον αφορά ιδίως την αστική ευθύνη από  αυτοκίνητα   υπήρξαν ραγδαίες. Τα ζητήματα που ετίθετο κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα αλλά και την ασφαλιστική τους κάλυψη ήταν σύνθετα και τεράστιας πρακτικής σημασίας, απαιτούσαν ανάλυση και εξειδίκευση  και  η ΕΣΔ διαμόρφωσε ένα ανοικτό και προσβάσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους  επιστημονικό forum. Το αντικείμενό της ήταν σύνθετο, αφού αφορούσε   θέματα δημοσίου δικαίου, όπως την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και την οργάνωση και εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς και επικεντρωνόταν ασφαλώς  στα  ιδιωτικού δικαίου ζητήματα σχετικά  με την  αποκατάσταση και την προστασία των συμφερόντων  των ζημιωθέντων από τα ατυχήματα.

Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου συνεισφέρει από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα καθοριστικά στη διάδοση,  εμπέδωση και εφαρμογή του δικαίου για το τροχαίο ατύχημα. Μέσα από τα τεύχη της περνά όλη η εξέλιξη της νομολογίας, ενώ δικηγόροι, δικαστές και ακαδημαϊκοί σχολιάζουν και εμβαθύνουν στην εφαρμογή των διατάξεων. Αναγνωρίζοντας μάλιστα τη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία άλλων επιστημονικών κλάδων για την καλύτερη κατανόηση του τροχαίου ατυχήματος και την εφαρμογή των κανόνων που το αφορούν, η ΕΣΔ δημοσιεύει σταθερά  αντίστοιχες μελέτες και άρθρα.  Συγχρόνως, όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαυσε  να διοργανώνει ιδιαίτερα πετυχημένα  συνέδρια, με μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων,  εξαιρετικές εισηγήσεις, πλούσιες παρεμβάσεις   και αξέχαστες γόνιμες συζητήσεις. Αν στο χώρο της νομοθεσίας για την αστική ευθύνη από αυτοκίνητα και την ασφάλισή της μπορεί να γίνει πλέον λόγος για  μία επιστημονική κοινότητα,   που μάλιστα απλώνεται, μέσα από την εμβέλεια του περιοδικού,  σε όλη τη χώρα, αυτό εν πολλοίς οφείλεται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου. Η ΕΣΔ έχει αποκτήσει, πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της, ισχυρά θεμέλια εμπιστοσύνης στο νομικό κόσμο. Με την αφοσίωση και  επιμέλεια των παιδιών του Ιδρυτή της,  Μιχάλη και Στρατή, αξιοποιεί πλέον  και τη  ψηφιακή τεχνολογία, διευρύνει   τα πεδία της και συνεχίζει, πάντοτε το ίδιο επίκαιρη,  την εξαίρετη πορεία της.

 

Δημήτρης Σπυράκος

Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος

=====================================================================================================================================

Ο κ. Φώτης Α. Σταθόπουλος, Δικηγόρος, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

Προς το Νομικό Περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» για την πεντηκοστή επέτειο της ίδρυσής του

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντή,

«Συν Θεώ εθέσαμεν ήδη από σήμερον εις  κυκλοφορίαν το νέον – ειδικόν τούτον – μηνιαίον νομικόν περιοδικόν «ΕΠΙΘΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,  όπερ είναι απότοκον της εκ της καταπληκτικής επ’ εσχάτων εξελίξεως της Τεχνολογίας, αναπτύξεως των συγκοινωνιακών μέσων και των δι’ αυτών μεταφορών, και της εντεύθεν αναμορφώσεως των συναλλαγών, αι ανάγκαι των οποίων εδημιούργησαν νέον κλάδον Δικαίου το Συγκοινωνιακόν Δίκαιον (Σ.Δ.), ούτινος την διακονίαν αναλαμβάνει το περιοδικόν μας».

Με αυτά τα λόγια ο αείμνηστος Ονούφριος Μ. Ονουφριάδης, Δικηγόρος τότε στον Άρειο Πάγο, προλόγισε και εγκαινίασε το έτος 1973 το πρώτο τεύχος του περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», του οποίου υπήρξε εμπνευστής και ιδρυτής του, καθώς και διάκονός του ο ίδιος, για σαράντα σχεδόν χρόνια αδιαλείπτως, όπως είχε υποσχεθεί σε εκείνο το πρώτο τεύχος, ότι θα ήταν το ίδιο το περιοδικό στον συγκεκριμένο κλάδο του Δικαίου. Οξύς νομικός νους, αλλά και διορατικός ο Ονούφριος Μ. Ονουφριάδης διέκρινε από νωρίς, ότι η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη σε συνδυασμό με την τεχνολογία και τα μέσα που εξασφάλιζε, θα προκαλούσε σύντομα και αναπόδραστα την ανάγκη για τη νομοθετική, νομολογιακή και επιστημονική διαμόρφωση του οικείου δικαίου, και ακολούθως την ανάγκη για τη δημιουργία αντίστοιχου ειδικού νομικού τύπου.

Με τόλμη και αποφασιστικότητα λοιπόν εκ μέρους του ιδρυτή του – χαρακτηριστικά που διακρίνουν μέχρι σήμερα τη διαμόρφωση της ύλης του περιοδικού – σε εκείνο το πρώτο τεύχος, η πρώτη απόφαση που δημοσιεύεται στην παρατιθέμενη νομολογία είναι του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (8615/1972) που αφορούσε στην αποζημίωση επιβάτη αεροσκάφους για τη ζημία που υπέστη λόγω της μη μεταφοράς του που οφειλόταν σε πταίσμα του πράκτορα (λογιζόμενου επίσης ως μεταφορέα).  Στη συνέχεια, στο ίδιο εκείνο τεύχος της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», δημοσιεύεται απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (14/1973) που αφορά σε ζημία κατά τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων, και συγκεκριμένα κατά την εκφόρτωση πλοίου.

Η πρώτη απόφαση με αντικείμενο την αποζημίωση λόγω πρόκλησης βλαβών (και δη σωματικών) από αυτοκινητιστικό ατύχημα που δημοσιεύεται στο περιοδικό, είναι η 247/1972 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (η οποία έκρινε μεταξύ άλλων, ότι η «θραύση ελαστικού» δεν συνιστά περιστατικό ανωτέρας βίας).

Ήταν λοιπόν  δεδηλωμένη από εκείνο το πρώτο τεύχος της  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», πριν από πενήντα χρόνια, η πρόθεση του φίλεργου και φιλόπονου ιδρυτή της, να καταλαμβάνει η ύλη της τα νομικά ζητήματα που  θα προέκυπταν σε κάθε εκδοχή της μεταφοράς προσώπων και πράγματων (χερσαία, σιδηροδρομική, θαλάσσια, αεροπορική), ώστε να δικαιώνεται ο τίτλος.

Ακολούθως, η ολοένα ευρύτερη χρήση του αυτοκινήτου ως μέσου μεταφοράς, η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, των κινδύνων από την κυκλοφορία και τελικά των ατυχημάτων, υποχρέωσαν τον νομοθέτη να  καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση, αλλά και να ιδρύσει ειδική διαδικασία για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Έτσι, τρία μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του περιοδικού, θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένας νέος κλάδος διαφορών, αυτός των σχέσεων ασφαλιστή και ασφαλισμένου (ιδιοκτήτη και οδηγού αυτοκινήτου), και το περιοδικό, ανταποκρινόμενο στη νέα αυτή «πρόκληση», θα συμπεριλάβει στην ύλη του και τα συναφή ζητήματα του ασφαλιστικού δικαίου.

Φέτος που συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και που το περιοδικό εξακολουθεί να εκδίδεται από τους επιγόνους του ιδρυτή του – Μιχάλη Ονουφρίου Ονουφριάδη και Ευστράτιο Ονουφρίου Ονουφριάδη,  άξιοι, και συνεπείς και αυτοί «διάκονοι» του περιοδικού – με τη σύστοιχη πλέον ύπαρξη ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών υπό  τον τίτλο «ΣΟΛΩΝ», είναι καθολική η αναγνώριση από όλο τον νομικό κόσμο, ότι το περιοδικό έχει υπηρετήσει – όπως επιθυμούσε ο ιδρυτής του – τον κλάδο των αυτοκινητιστικών και εν γένει ασφαλιστικών διαφορών, και όχι μόνο, έχοντας καταστεί πολύτιμο και αναντικατάστατο βοήθημα δικαστών και δικηγόρων που πραγματεύονται τα οικεία νομικά ζητήματα. Και τούτο με τη δημοσίευση καίριων και κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και επιστημονικών άρθρων και μελετών, ακόμα και με τη διοργάνωση συνεδρίων, ώστε τελικά να ανταποκρίνεται και να εξαντλεί επάξια τον ρόλο του στην προαγωγή του οικείου νομικού επιστημονικού κλάδου, διευρύνοντας μάλιστα την ύλη του προοδευτικά και εύστοχα – κατά την πεντηκονταετή παράδοση – και σε άλλους κλάδους του δικαίου.

Απευθύνω λοιπόν και εγώ στο περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» τους θερμότερους επαίνους, αλλά και τις ευχαριστίες μου, ως μαχόμενος δικηγόρος, για την πολυετή και πολύτιμη «συνοδοιπορεία», ευχόμενος να εξακολουθήσει και στο μέλλον την επιτυχή, μέχρι τώρα πεντηκονταετή, πορεία του ως πολύτιμος σύμβουλος του νομικού επιστήμονα.

Με τιμή

Φώτης Α. Σταθόπουλος

Δικηγόρος

======================================================================================================================================

 Ο κ. Γεώργιος Τζανής, Δικηγόρος Αθηνών, απέστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό

 Προς

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 6 Μαρτίου 2023

 

Υπόψη Κ.κ. Αδελφών ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ

Αγαπητέ Κε Ονουφριάδη

Με την ευκαιρία της Πεντηκοστής Επετείου του Νομικού Περιοδικού σας «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», επιθυμώ να εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου με τις ευχές μου να διαιωνιστεί η έκδοσή του προς όφελος της Νομικής μας Κοινότητας. Γιατί αξίζει ένα τέτοιο Νομικό Περιοδικό να προσβλέπει στο μέλλον.

Η συμπλήρωση φέτος 50 χρόνων από την έκδοσή του από τον αείμνηστο πατέρα σας Ονούφριο, είναι και πρέπει να γίνει μια πραγματική γιορτή από εσάς τους 2 υιούς του που ακολουθείτε σαν συνεχιστές μιας αξιέπαινης πρωτοβουλίας του, που έγινε μοναδική στο χώρο ημών των ασχολούμενων με τα Τροχαία Ατυχήματα. Εξ ίσου αξιέπαινη η φιλοξενία άρθρων στο Περιοδικό σας αλλά και η προσπάθειά σας να επεκταθεί η ΕΣΔ σε Νομολογία και άλλων Κλάδων του Δικαίου στην 2η 50ετία του.

Σε αυτά τα 50 χρόνια της επιτυχούς Νομικής διαδρομής του, έχει προσφέρει εξαιρετική βοήθεια σε όλους εμάς τους Δικηγόρους που ασχολούμαστε με το Τροχαίο Ατύχημα και το Ασφαλιστικό Δίκαιο αλλά και στους δικαστικούς λειτουργούς και μας έχει στηρίξει με την σπουδαία Νομολογία στην οποία σχεδόν καθημερινά προστρέχουμε σε συνδυασμό με τη Βάση Δεδομένων σας.

Η πληθώρα και ποικιλία των θεμάτων που περιλαμβάνει, η αναφορά πλείστων δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων που γίνεται στο περιοδικό σας αποτελεί ιδιαίτερα τιμή για εσάς, τους συνεχιστές του πατρός σας και την ΕΣΔ.

Ελπίζω και εύχομαι η ΕΣΔ να εισέλθει δυναμικά στη 2η πεντηκονταετία συνεχίζοντας την προσφορά της στο Νομικό Κόσμο.

Με τις ευχές μου για την επέτειο των 50 χρόνων της ΕΣΔ εύχομαι να συνεχίσει την επιτυχημένη διαδρομή του

Γεώργιος Τζανής

Δικηγόρος Αθηνών