Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επέπεσε με σφοδρότητα επί του ανηλίκου

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επέπεσε με σφοδρότητα επί του ανηλίκου

Παράσυρση Ανηλίκου Πεζού

Εποπτεία Ανηλίκου (1)

Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου
Επιδικάσθηκαν έξοδα κηδείας, και κατασκευής μαρμάρινου τάφου

Ψυχική Οδύνη 360.000 ευρώ (2)

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας