facebook
Αρχική ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Author: ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ)

Άρθρο

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για τους δικηγόρους -Δ. Βερβεσός: Μια από τις σημαντικότερες στιγμές για το δικηγορικό σώμα

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για τους δικηγόρους Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την...

Άρθρο

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Περιεχόμενα Παρόντος Τεύχους Αποθετική Ζημία Γουναρά – τυλιχτή – Πωλητή τροφής ταχείας εστίασης αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Σελ. 605 Αποκλειστική Νοσοκόμος – Οικιακή Βοηθός Επιδικάσθηκε το ποσό των 11.800 ευρώ. Σελ. 587 Επιδικαστέα ΑΝΕΥ επίκλησης Ιατρικής Βεβαίωσης για την αναγκαιότητα πρόσληψής της. Σελ. 604 Άρνηση της Αγωγής – Γενική Από την...

Άρθρο

Επίσπευση Αναγκαστικής Εκτέλεσης από την Αντιπρόσωπο της Αρχικής Δικαιούχου Εταιρίας Ειδικού Σκοπού – Εκτελεστός Τίτλος- Διαταγή πληρωμής – Έλλειψη Ενεργητικής Νομιμοποίησης – Αίτηση Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης Δεκτή Άνευ Εγγυήσεως

                  SPECIAL REPORT – NEWSLETTER   Επίσπευση Αναγκαστικής Εκτέλεσης από την Αντιπρόσωπο της Αρχικής Δικαιούχου Εταιρίας Ειδικού Σκοπού – Εκτελεστός Τίτλος- Διαταγή πληρωμής – Έλλειψη Ενεργητικής Νομιμοποίησης – Αίτηση Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης Δεκτή Άνευ Εγγυήσεως Για περισσότερα πατήστε εδώ Προσβολή Προσωπικότητας Νομικού Προσώπου Ανώνυμης Εταιρίας από Παράνομη και Υπαίτια Συμπεριφορά (Αδικήματα...

Άρθρο

Αλλαγές στην ποινική δίωξη για χρέη στο δημόσιο. Πότε ασκείται

Άρθρο 61
Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 1882/1990
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) διαγράφονται οι λέξεις «, τα χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και», και η παρ. 1 του άρθρου 25 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους
1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Άρθρο

Σημαντικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Αυστηρότερες ποινές για σωρεία αδικημάτων επιφέρει ο νέος Ποινικός Κώδικας. Οι σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται. Με γνώμονα το κοινό περί δικαίου αίσθημα και την ανάγκη προστασίας των πολιτών από τη καθημερινή εγκληματικότητα, ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν.5090/2024) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο σύνολο του την 1η Μαΐου, φέρνοντας και πάλι την ποινική Δικαιοσύνη αντιμέτωπη με σημαντικές αλλαγές....

Άρθρο

Ψηφιακά επιδίδονται πλέον τρία έγγραφα της ποινικής δίκης

Πρόκειται για επιδόσεις των ποινικών διαταγών, των αποφάσεων Λιπομαρτύρων και των κλήσεων Μαρτύρων. Η ψηφιακή επίδοση των εγγράφων αυτών έρχεται ύστερα από την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 403/2024) των υπουργών Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά. Το αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ότι με την ψηφιοποίηση των επιδόσεων των τριών αυτών ποινικών εγγράφων, τα οποία ετησίως αγγίζουν περίπου τις 170.000, αναμένεται να απελευθερωθεί περίπου το 1/3 του αστυνομικού προσωπικού, που απασχολείται αυτή τη στιγμή στις επιδόσεις.

Άρθρο

Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις τριών εγγράφων της Ποινικής Δίκης

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, με την οποία μειώνεται η γραφειοκρατία και αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών, καθώς οι επιδόσεις θα γίνονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς μεταφορά εγγράφων σε φυσική μορφή.

Άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5089.2024 Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3 Σύναψη γάμου από πρόσωπα του ίδιου φύλου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1350 Αστικού Κώδικα
Άρθρο 4 Απάλειψη διάκρισης λόγω φύλου κατά τον νομοθετικό ορισμό του επωνύμου των τέκνων σε περίπτωση μη επιλογής εκ μέρους των γονέων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1505 Αστικού Κώδικα
Άρθρο 6 Επέκταση παροχών και προνομίων σε ομόφυλους συζύγους και γονεί